EFTPS: Hệ thống thanh toán thuế Liên bang bằng điện tử

EFTPS®

EFTPS (tiếng Anh) là một hệ thống miễn phí do Bộ Tài chính Hoa Kỳ cung cấp để trả tiền thuế liên bang của bạn.


EFTPS cung cấp

Sự bảo mật mà bạn có thể tin cậy

Việc sử dụng Mã số thuế (EIN hoặc SSN), Mã số thuế Cá nhân (PIN) và Mật khẩu Internet, cùng với trình duyệt Internet an toàn, sẽ tăng tính bảo mật cho bạn.  

Sự thuận tiện nằm trong tầm tay của bạn

  • Lên lịch thanh toán trước tối đa 365 ngày.
  • Nộp tiền thuế của bạn từ nhà hoặc văn phòng, 24/7.
  • Trả thuế thu nhập, thuế lao động, thuế ước tính và thuế tiêu thụ đặc biệt của liên bang.
  • Dễ dàng thay đổi hoặc hủy bỏ các khoản thanh toán theo lịch.
  • Theo dõi việc thanh toán của bạn bằng các thông báo qua email.
  • Xem lịch sử thanh toán trong 15 tháng
  • Được trợ giúp từ Đại diện của bộ phận Dịch vụ Khách hàng với các khoản thanh toán hoặc câu hỏi.

Độ chính xác bạn có thể tin tưởng

Việc xác nhận ngay lập tức khoản thanh toán cùng với bảng sao kê ngân hàng sẽ xác nhận rằng các thanh toán của bạn đã được thực hiện.

Khả năng thanh toán cho nhiều khách hàng

Nếu bạn là chuyên gia thuế, bạn có thể thực hiện thanh toán cho nhiều khách hàng bằng đăng nhập một lần. Tải xuống Phần mềm nhà cung cấp hàng loạt miễn phí (tiếng Anh).

Ấn phẩm 5301, Hệ thống thanh toán thuế Liên bang bằng điện tử -Hướng dẫn sử dụng Phần mềm nhà cung cấp hàng loạt (tiếng Anh)PDF

Cách đăng ký EFTPS

Việc đăng ký mới cho EFTPS có thể mất tới năm ngày làm việc để xử lý.

Đăng ký tại EFTPS (tiếng Anh) hoặc yêu cầu đăng ký từ Dịch vụ Khách hàng của EFTPS:

Lợi ích bổ sung khi dùng EFTPS


Thông tin bổ sung

Ấn phẩm 966, Hệ thống thanh toán thuế Liên bang bằng điện tử: Hướng dẫn để bắt đầu (tiếng Anh)PDF

Ấn phẩm 4990, Sách hướng dẫn thanh toán bằng EFTPS cho người đóng thuế doanh nghiệp và cá nhân (tiếng Anh)PDF

Ấn phẩm 5301, Hệ thống thanh toán thuế Liên bang bằng điện tử -Hướng dẫn sử dụng Phần mềm nhà cung cấp hàng loạt (tiếng Anh)PDF

Nguồn hỗ trợ EFTPS® trực tuyến và có sẵn để yêu cầu qua điện thoại (tiếng Anh)

Thêm tùy chọn thanh toán điện tử và hình thức thanh toán khác trên trang thanh toán chính

Các trang web gian lận và lừa đảo qua thư điện tử hiện tại mà giả mạo là IRS