Jan de Moun ki ka Deklare

Jwenn plis enfòmasyon pou:

Pwoteksyon kont Vòl idantite

Pwoteje tèt ou kont vòl idantite.

Jwenn Èd Kounyeya

Kite Nou Ede w

Nou gen anpil moun kap rele nou sou telefòn. Ou ka jwenn repons pou pifò kesyon w yo pi vit sou entènèt.