Evite vòl idantite anakè yo k ap fè tèt yo pase pou IRS la

Konsèy Fiskal IRS 2023-112, 19 Septanm 2023

Imitasyon ka fòm flatri ki pi sensè a, men lè anakè yo fè tèt yo pase pou IRS la, sa vle di pwoblèm pou kontribyab yo. Vòlè idantite yo ka kontakte kontribyab yo atravè apèl fwod, imèl, tèks oswa mesaj sou medya sosyal ki pretann yo se IRS la. Men konsèy pou ede kontribyab yo konnen ki lè IRS la ap kontakte yo.

Lèt ak avi yo

Yon lèt oswa yon avi se nòmalman premye fason IRS la pral kontakte yon kontribyab. Lè yon kontribyab resevwa yon lèt oswa yon avi ki sispèk, li ka tcheke pou wè si se vrèman IRS la:

Apèl telefòn yo

Apre yo premye voye yon avi oswa yon lèt bay yon kontribyab, ajan IRS yo ka rele pou konfime yon randevou oswa diskite sou atik pou yon odit pwograme. Kontribyab yo ta dwe konnen sa:

  • IRS la pa kite mesaj ki pre-anrejistre, ki ijan oswa menasan. Anakè yo pral di viktim yo si yo pa rele yo, y ap bay yon manda pou arete yo. Nenpòt moun ki fè menas se yon anakè.
  • Reprezantan koleksyon dèt prive yo k ap travay ak IRS la ka rele kontribyab la pou kolekte yon sèten responsabilite fiskal enpòtan ki inaktif, men se sèlman aprè kontribyab la ak reprezantan li fin resevwa yon avi alekri.
  • IRS la ak ajans koleksyon prive otorize li yo p ap janm mande yon kontribyab pou peye lè l sèvi avèk nenpòt fòm kat pre-peye, magazen oswa kat kado sou entènèt. Kontribyab yo ka gade paj pèman IRS la sou IRS.gov/payments pou tout fason lejitim pou fè yon pèman.

Imèl, tèks ak medya sosyal

IRS la pa pran premye kontakte kontribyab yo pa imel, mesaj tèks, oswa chanèl medya sosyal yo pou mande yo enfòmasyon pèsonèl oswa finansye. Kèk anak elektwonik komen vòlè yo itilize se:

  • Voye imèl èskrokri bay kontribyab yo.
  • Pase kòm yon kont medya sosyal IRS pou kontakte kontribyab yo konsènan yon fo bòdwo oswa ranbousman.
  • Voye tèks bay kontribyab yo sou fo "kredi enpo" oswa "pèman estimilis."

Mesaj sa yo pral souvan dirije kontribyab yo pou klike sou lyen fwod yo di ki se sit entènèt IRS oswa lòt zouti sou entènèt. Ankò, IRS ap poste yon lèt oswa yon avi anvan li rele oswa voye yon imèl, epi li p ap janm kontakte yon kontribyab pa medya sosyal oswa mesaj tèks.

Vizit an pèsòn yo

IRS la te mete fen dènyeman nan pi fò vizit san anonse ofisye revni yo konn bay kontribyab yo (an anglè). Mete fen nan vizit san anonse yo bay kontribyab yo, pral amelyore sekirite jeneral pou kontribyab yo ak anplwaye IRS yo.

Plis enfòmasyon:

Abòne nan Konsèy Fiskal IRS yo (an anglè)