Tránh những kẻ lừa đảo trộm cắp danh tính giả làm IRS

Mẹo thuế của IRS 2023-112, ngày 19 tháng 9, 2023

Bắt chước có thể là hình thức tâng bốc chân thành nhất, nhưng khi những kẻ lừa đảo đóng giả là IRS, điều đó có nghĩa là rắc rối cho người đóng thuế. Những kẻ trộm cắp danh tính có thể liên lạc với người đóng thuế thông qua các cuộc gọi lừa đảo, email, tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn qua phương tiện truyền thông xã hội giả vờ là IRS. Dưới đây là những mẹo để giúp người đóng thuế biết khi nào IRS liên lạc với họ.

Thư và thông báo

Thư hoặc thông báo thường là cách đầu tiên IRS sẽ liên lạc với người đóng thuế. Khi người đóng thuế nhận được thư hoặc thông báo đáng ngờ, họ có thể kiểm tra xem đó có thực sự là IRS hay không:

Cuộc gọi điện thoại

Sau khi gửi qua đường bưu điện thông báo hoặc thư cho người đóng thuế lần đầu tiên, các đại diện IRS có thể gọi điện để xác nhận cuộc hẹn hoặc thảo luận về các mục cho cuộc kiểm toán theo lịch trình. Người đóng thuế nên biết rằng:

  • IRS không để lại các tin nhắn được ghi âm trước, khẩn cấp hoặc đe dọa. Những kẻ lừa đảo sẽ nói với nạn nhân rằng nếu họ không gọi lại, sẽ có lệnh bắt họ. Bất cứ ai đưa ra lời đe dọa đều là kẻ lừa đảo.
  • Các cơ quan truy thu tư nhân, được IRS ký hợp đồng, có thể gọi người đóng thuế để thu một số khoản nợ thuế chưa trả nhất định, nhưng chỉ sau khi người đóng thuế và đại diện của họ đã nhận được thông báo bằng văn bản.
  • IRS và các cơ quan truy thu tư nhân được ủy quyền của cơ quan này sẽ không bao giờ yêu cầu người đóng thuế thanh toán bằng bất kỳ hình thức thẻ trả trước, cửa hàng hoặc thẻ quà tặng trực tuyến nào. Người đóng thuế có thể xem lại trang thanh toán của IRS tại IRS.gov/payments để biết tất cả các cách hợp pháp để thực hiện thanh toán.

Email, tin nhắn văn bản và phương tiện truyền thông xã hội

IRS không thực hiện việc liên lạc lần đầu với người đóng thuế qua email, tin nhắn văn bản hoặc các kênh truyền thông xã hội để yêu cầu thông tin cá nhân hoặc tài chánh. Một số trò lừa đảo qua phương thức điện tử phổ biến mà kẻ trộm sử dụng là:

  • Gửi email mồi chài cho người đóng thuế.
  • Giả làm tài khoản mạng xã hội của IRS để liên lạc với người đóng thuế về hóa đơn hoặc tiền hoàn thuế giả.
  • Nhắn tin cho người đóng thuế về “tín thuế” hoặc “khoản thanh toán kích thích kinh tế” giả mạo.

Những tin nhắn này thường sẽ hướng người đóng thuế nhấp vào các liên kết lừa đảo mà họ tuyên bố là các trang web của IRS hoặc các công cụ trực tuyến khác. Xin nhắc lại, IRS sẽ gửi qua đường bưu điện thư hoặc thông báo trước khi gọi điện hoặc gửi email, và sẽ không bao giờ liên lạc với người đóng thuế bằng phương tiện truyền thông xã hội hoặc tin nhắn văn bản.

Ghé thăm trực tiếp

IRS gần đây đã dừng hầu hết các chuyến thăm không báo trước của các nhân viên thu thuế của cơ quan này đối với người đóng thuế. Việc dừng những chuyến thăm không báo trước tới người đóng thuế sẽ cải thiện sự an toàn tổng thể cho người đóng thuế và nhân viên IRS.

Thêm thông tin:

Đăng ký nhận Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)