Lừa đảo thuế - Cách báo cáo chúng

Việc tham gia vào một kế hoạch bất hợp pháp để trốn thuế có thể dẫn đến việc bị phạt tù và phạt tiền, cũng như phải hoàn trả các khoản thuế còn nợ cùng với tiền phạt và tiền lãi. Nếu bạn biết về bất kỳ hành vi lừa đảo lạm dụng thuế nào, vui lòng báo cáo chúng cho người liên hệ thích hợp bên dưới.

Báo cáo lừa đảo thuế

Lừa đảo mồi chài

Mồi chài là một trò lừa đảo thường được thực hiện thông qua những thư điện tử không mong muốn và/hoặc các trang web mà trông như các trang web hợp pháp và thu hút các nạn nhân không nghi ngờ để cung cấp thông tin cá nhân và tài chính.

Hãy báo cáo tất cả các email không mong muốn tuyên bố là từ IRS hoặc bộ phận chức năng liên quan đến IRS tới phishing@irs.gov. Nếu bạn phải chịu bất kỳ tổn thất tiền bạc nào do sự cố liên quan đến IRS, vui lòng báo cáo cho Tổng Thanh tra của Bộ Tài chính về Điều hành thuế vụ (tiếng Anh) và Ủy ban Thương mại Liên bang (tiếng Anh).

Những kẻ thúc đẩy các âm mưu lừa đảo thuế hoặc người chuẩn bị tờ khai thuế gian lận

Các loại lừa đảo thuế phổ biến bao gồm các âm mưu về luật chống đóng thuế, kinh doanh tại nhà, quỹ tín thác và hoạt động ở nước ngoài.

Để báo cáo những kẻ thúc đẩy các loại âm mưu này hoặc bất kỳ loại nào khác bạn nhận biết được mà không được liệt kê ở đây, hoàn thành giới thiệu trực tuyến bằng cách sử dụng Mẫu 14242, Công cụ Tải lên hồ sơ (tiếng Anh) hoặc vui lòng gửi một mẫu đơn giới thiệu (tiếng Anh)PDF đã điền đầy đủ, cùng với bất kỳ tài liệu quảng cáo nào đến Trung tâm Phát triển đầu mối (Lead Development Center):

Gửi thư đến:

Internal Revenue Service Lead Development Center
Stop MS5040
24000 Avila Road
Laguna Niguel, California
92677-3405
Fax: 877-477-9135

Giao dịch lừa dối liên quan đến chương trình hưu trí

Đường dây Nóng về Giao dịch Lừa dối cung cấp cho mọi người cách chia sẻ thông tin (ẩn danh, nếu muốn) về phương pháp tránh thuế lừa đảo và các vấn đề mới nổi mà có thể bị coi là lừa dối trong các chương trình hưu trí.

Hãy tìm hiểu xem các giao dịch được liệt kê nào đã được IRS xác định là các giao dịch nhằm tránh thuế và cách báo cáo chúng (tiếng Anh).

Giao dịch lừa dối liên quan đến một tổ chức được miễn thuế

Các thực thể vì lợi nhuận đôi khi sử dụng các tổ chức được miễn thuế như các bên hỗ trợ trong các giao dịch lừa đảo nhằm tránh thuế.

Hãy truy cập trang Giao dịch Lừa đảo nhằm Tránh thuế qua Tổ chức được Miễn thuế để biết thông tin về cách báo cáo các âm mưu này (tiếng Anh) bằng Mẫu đơn 13909, Mẫu Khiếu nại (Đề nghị) Tổ chức được Miễn thuế.

Phương pháp tránh thuế và giao dịch lừa đảo

IRS có một đường dây nóng báo cáo phương pháp tránh thuế (tiếng Anh) mà mọi người có thể sử dụng để cung cấp thông tin (ẩn danh, nếu muốn) về các phương pháp tránh thuế lừa đảo. Văn phòng Phân tích Phương pháp Tránh thuế chủ yếu quan tâm đến các giao dịch có khả năng lừa đảo mà có thể được sử dụng bởi nhiều người đóng thuế và có thể gây ra rủi ro đáng kể về mặt tuân thủ cho IRS.

Cách báo cáo hoạt động gian lận thuế đáng ngờ

Thông tin dành cho các chuyên gia thuế về các loại âm mưu phổ biến