Mùa khai thuế năm 2021 bắt đầu vào ngày 2/12; Sở Thuế Vụ vạch ra các bước để tăng tốc độ hoàn tiền trong thời kỳ đại dịch

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2021-16, Ngày 1/15/2021

WASHINGTON ― Sở Thuế Vụ thông báo rằng mùa thuế của quốc gia sẽ bắt đầu vào Thứ Sáu, ngày 2/12/2021, khi cơ quan thuế bắt đầu chấp nhận và xử lý các tờ khai thuế năm 2020.

Ngày bắt đầu vào ngày 2/12 đối với những người khai thuế cá nhân cho phép Sở Thuế Vụ có thời gian để xây dựng chương trình bổ sung và thử nghiệm hệ thống Sở Thuế Vụ sau các thay đổi luật thuế ngày 12/27 nhằm cung cấp đợt Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ hai và các lợi ích khác.

Việc xây dựng chương trình này rất quan trọng để bảo đảm hệ thống Sở Thế Vụ vận hành một cách trơn tru. Nếu mùa khai thuế được khởi động mà không có chương trình chính xác, thì có thể bị chậm trễ trong việc hoàn tiền cho người đóng thuế. Những thay đổi này bảo đảm rằng những người đủ điều kiện sẽ nhận được bất kỳ khoản tiền kích thích kinh tế nào còn lại dưới dạng Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi khi họ nộp tờ khai thuế năm 2020.

Để tăng tốc độ hoàn tiền trong thời gian đại dịch xảy ra, Sở Thuế Vụ kêu gọi người đóng thuế khai thuế điện tử với phương thức chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng ngay khi họ có thông tin họ cần. Mọi người có thể bắt đầu nộp tờ khai thuế ngay lập tức với các công ty phần mềm thuế, bao gồm cả các đối tác Khai Thuế Miễn Phí Của IRS. Các nhóm này hiện đang bắt đầu chấp nhận bản khai thuế và các bản khai thuế sẽ được chuyển đến Sở Thuế Vụ bắt đầu từ ngày 2/12.

"Lập kế hoạch cho tiến trình mùa khai thuế của quốc gia là một nhiệm vụ lớn và các nhóm Sở Thuế Vụ đã làm việc không ngừng để chuẩn bị cho việc này cũng như thực hiện các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế trong thời gian kỷ lục", Ủy Viên IRS Chuck Rettig cho biết. "Với tình hình đại dịch, đây là một trong những mùa khai thuế quan trọng nhất của quốc gia từ trước đến nay. Ngày bắt đầu này sẽ bảo đảm rằng mọi người nhận được khoản hoàn thuế cần thiết một cách nhanh chóng đồng thời bảo đảm rằng họ nhận được bất kỳ khoản chi trả kích thích kinh tế nào còn lại mà họ đủ điều kiện nhận càng nhanh càng tốt".

Tiền hoàn thuế trung bình năm ngoái là hơn $2,500. Hơn 150 triệu tờ khai thuế dự kiến sẽ được nộp trong năm nay, với phần lớn trước hạn chót vào thứ Năm ngày 4/15.

Theo Đạo Luật PATH, Sở Thuế Vụ không thể cấp khoản tiền hoàn lại liên quan đén Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng (EITC) hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung (ACTC) trước thời điểm giữa tháng Hai. Luật cung cấp thời gian bổ sung này để giúp Sở Thuế Vụ ngăn chặn các khoản hoàn trả và kê khai gian lận, bao gồm cả những kẻ trộm danh tính.

Sở Thuế Vụ dự kiến sẽ hoàn lại tiền vào tuần đầu tiên của tháng 3 cho nhiều người đóng thuế EITC ACTC nếu họ khai thuế điện tử với phương thức chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng và không có vấn đề gì với tờ khai thuế của họ. Đây sẽ là trải nghiệm tương tự đối với người đóng thuế nếu mùa khai thuế khởi động vào cuối tháng Giêng. Người đóng thuế sẽ cần sử dụng công cụ Tiền Hoàn Lại Của Tôi Ở Đâu? để biết ngày hoàn tiền cụ thể cho cá nhân họ.

Nhìn chung, Sở Thuế Vụ dự đoán chín trong số 10 người đóng thuế sẽ nhận được tiền hoàn lại trong vòng 21 ngày kể từ khi họ khai thuế điện tử với phương thức chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng, nếu không có vấn đề gì với tờ khai thuế của họ. Sở Thuế Vụ kêu gọi người đóng thuế và các chuyên gia thuế hãy khai thuế điện tử. Để tránh sự chậm trễ trong quá trình xử lý, mọi người nên tránh nộp tờ khai bằng giấy nếu có thể.

Lời khuyên dành cho người đóng thuế để giúp việc khai thuế dễ dàng hơn

Để tăng tốc độ hoàn lại và giúp khai thuế, Sở Thuế Vụ kêu gọi mọi người làm theo các bước đơn giản sau:

 • Khai thuế điện tử và sử dụng phương thức chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng để được hoàn lại tiền nhanh nhất.
   
 • Kiểm tra IRS.gov để biết thông tin thuế mới nhất, bao gồm cả thông tin mới nhất về khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế. Không cần phải gọi điện.
   
 • Đối với những người có thể đủ điều kiện nhận các khoản chi trả kích thích kinh tế họ nên xem xét cẩn thận các hướng dẫn về khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi. Hầu hết mọi người đã nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế một cách tự động và bất kỳ ai đã nhận được số tiền tối đa không cần phải bao gồm bất kỳ thông tin nào về các khoản chi trả họ nhận được khi họ khai thuế. Tuy nhiên, những người không nhận được chi trả hoặc chỉ nhận được một phần chi trả có thể đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi khi họ nộp tờ khai thuế năm 2020. Phần mềm khai thuế, bao gồm Khai Thuế Miễn Phí Của IRS, sẽ giúp người đóng thuế tính toán số tiền.
   
 • Hãy nhớ rằng, các khoản kích thích kinh tế trả trước được nhận riêng lẻ không phải chịu thuế và chúng không làm giảm khoản hoàn thuế của người đóng thuế khi họ khai thuế vào năm 2021.

Các ngày quan trọng của mùa khai thuế

Có một số ngày quan trọng mà người đóng thuế nên ghi nhớ cho mùa khai thuế năm nay:

 • Ngày 1/15. Khai Thuế Miễn Phí Của IRS sẽ bắt đầu hoạt động. Người đóng thuế có thể bắt đầu nộp tờ khai thông qua các đối tác Khai Thuế Miễn Phí; tờ khai thuế sẽ được chuyển đến Sở Thuế Vụ bắt đầu từ ngày 2/12. Các công ty phần mềm thuế cũng đang chấp nhận nộp hồ sơ khai thuế trước.
   
 • Ngày 1/29. Ngày Nhận Thức Về Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng để nâng cao nhận thức về các khoản tín thuế có sẵn cho nhiều người – bao gồm tùy chọn sử dụng lợi tức của năm trước để được đủ điều kiện.
   
 • Ngày 2/12. Sở Thuế Vụ bắt đầu mùa thuế năm 2021. Tờ khai thuế cá nhân bắt đầu được tiếp nhận và xử lý.
   
 • Ngày 2/22. Ngày dự kiến công cụ Tiền Hoàn Lại Của Tôi Ở Đâu? trên IRS.gov được cập nhật cho những người yêu cầu EITC ACTC, còn được gọi là tiền hoàn lại theo Đạo Luật PATH.
   
 • Tuần đầu tiên của tháng Ba. Tiền hoàn thuế bắt đầu được chuyển đến những người yêu cầu EITC ACTC (tiền hoàn lại theo Đạo Luật PATH) cho những người khai thuế điện tử với phương thức chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng và không có vấn đề gì với tờ khai thuế của họ.
   
 • Ngày 4/15. Hạn nộp tờ khai thuế năm 2020.
   
 • Ngày 10/15. Hạn khai thuế cho những người yêu cầu gia hạn tờ khai thuế năm 2020

Khởi động mùa khai thuế

Mùa khai thuế khởi động sau khi Sở Thuế Vụ cập nhật chương trình và kiểm tra hệ thống của mình để phù hợp với các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lần thứ hai và các thay đổi luật thuế khác. Những thay đổi này rất phức tạp và cần thời gian để giúp bảo đảm xử lý đúng các tờ khai và hoàn thuế cũng như sự phối hợp với các đơn vị phần mềm thuế, nên ngày bắt đầu sẽ là ngày 2/12.

Sở Thuế Vụ phải bảo đảm các hệ thống được chuẩn bị để xử lý và kiểm tra đúng các tờ khai thuế để xác minh khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế có trong trương mục của người đóng thuế và cung cấp số tiền còn lại cho người đóng thuế đủ điều kiện.

Mặc dù mùa khai thuế thường bắt đầu vào cuối tháng Giêng, đã có năm trường hợp kể từ năm 2007 khi mùa khai thuế không bắt đầu đối với một số người đóng thuế cho đến tháng Hai do những thay đổi của luật thuế ngay trước khi bắt đầu thời điểm khai thuế.