Sau thiên tai, đây là nơi người đóng thuế có thể tìm thấy thông tin IRS nhanh chóng

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2023-63, ngày 8 tháng 5 năm 2023

Việc khôi phục sau thiên tai có thể có ý nghĩa quan trọng áp đảo. Các tài liệu quan trọng như thông tin tài chánh và hồ sơ thuế thường bị phá hủy trong thiên tai và việc xây dựng lại những hồ sơ này là rất quan trọng để nộp đơn xin hỗ trợ liên bang và bồi hoàn bảo hiểm. IRS.gov có thông tin mà những nạn nhân thiên tai cần, bao gồm gia hạn nộp hồ sơ liên quan đến thiên tai và thông tin về chương trình giảm nhẹ gánh nặng thuế.

Các trang web IRS.gov này có thông tin cứu trợ thiên tai liên quan đến thuế:

Các ấn phẩm này của IRS cũng có thể giúp người đóng thuế:

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của IRS (tiếng Anh)