Đề Nghị Thỏa Hiệp có thể giúp một số người đóng thuế chi trả hóa đơn thuế của họ

Mẹo Thuế số 2021-60, Ngày 3 Tháng 5 Năm 2021

Cá nhân đóng thuế và chủ doanh nghiệp có thể sử dụng Cẩm Nang về Đề Nghị Thỏa Hiệp (tiếng Anh)PDF đã được cập nhật gần đây của IRS để tìm hiểu cách thức các đề nghị thỏa hiệp hoạt động và quyết định xem nó có thể giúp họ giải quyết nợ thuế hay không.

Đề nghị thỏa hiệp là một thỏa thuận giữa người đóng thuế và IRS để có thể trả một khoản nợ thuế thấp hơn toàn bộ số tiền còn nợ. Đề nghị thỏa hiệp là một lựa chọn khi người đóng thuế không thể trả đầy đủ nghĩa vụ thuế của họ. Đây cũng là một lựa chọn khi việc chi trả toàn bộ hóa đơn thuế sẽ khiến người đóng thuế gặp khó khăn về tài chánh. Mục tiêu là có được một thỏa hiệp phù hợp với lợi ích tốt nhất của cả người đóng thuế và IRS.

Khi xem xét các đơn đăng ký, IRS xem xét tập hợp các dữ kiện duy nhất của người đóng thuế và bất kỳ trường hợp đặc biệt nào ảnh hưởng đến khả năng chi trả của người đóng thuế cũng như những yếu tố sau của người đóng thuế:

  • Thu nhập
  • Chi phí
  • Vốn cổ phần tài sản

Tập sách này bao gồm tất cả mọi thứ mà người đóng thuế cần biết về việc gửi một đề nghị thỏa hiệp, bao gồm:

  • Ai đủ điều kiện để gửi đề nghị
  • Chi phí đăng ký là bao nhiêu
  • Cách thức đăng ký

Tập sách này cũng bao gồm các mẫu đơn mà người đóng thuế phải hoàn thành như một phần của đề nghị trong quá trình thỏa hiệp. Phí đăng ký hiện tại là $205. Tuy nhiên, những người đóng thuế đáp ứng điều kiện người đóng thuế thu nhập thấp không phải trả phí này.

Đọc thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)