Khi mùa bão đến gần, IRS nhắc nhở mọi người chuẩn bị đối phó với thiên tai

IR-2021-101, Ngày 4 Tháng 5 Năm 2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ nhắc nhở mọi người rằng tháng Năm sẽ diễn ra Tuần Lễ Quốc Gia Phòng Chống Bão Lụt và cũng là Tháng Nâng Cao Nhận Thức Về Cháy Rừng Quốc Gia (tiếng Anh). Bây giờ là thời điểm tốt để xây dựng hoặc duyệt xét các kế hoạch sẵn sàng ứng phó khẩn cấp để sống sót sau thiên tai thiên nhiên.

Vào năm ngoái, Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA) đã tuyên bố những thiên tai lớn sau bão, bão nhiệt đới, lốc xoáy, bão nghiêm trọng, lũ lụt, cháy rừng và động đất. Các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nên dành thời gian ngay bây giờ để lập hoặc cập nhật các kế hoạch khẩn cấp của họ.

Bảo mật các tài liệu quan trọng và sao chép lại

Người đóng thuế nên đặt các tài liệu gốc như tờ khai thuế, giấy khai sinh, chứng thư, giấy chứng nhận sở hữu bất động sản và hợp đồng bảo hiểm bên trong các thùng chứa không thấm nước ở một chỗ an toàn. Các bản sao của các tài liệu này nên được một người đáng tin cậy khác lưu giữ. Việc quét những tài liệu này để lưu trữ dự phòng trên phương tiện điện tử như ổ nhớ là một tùy chọn khác cung cấp tính bảo mật và tính di động.

Ghi lại vật có giá trị và các thiết bị

Hình ảnh hoặc video hiện tại về nội thất của ngôi nhà hoặc cơ sở kinh doanh có thể giúp hỗ trợ các yêu cầu bảo hiểm hoặc trợ cấp thuế sau thiên tai. Tất cả tài sản, đặc biệt là những đồ đắt tiền và có giá trị cao, nên được ghi chép lại. Sổ tay về tổn thất thiên tai của IRS trong Ấn Phẩm 584 (tiếng Anh) có thể giúp các cá nhân và doanh nghiệp biên soạn danh sách đồ dùng hoặc thiết bị kinh doanh.

Doanh nghiệp cần kiểm tra giấy bảo đảm của người được ủy thác

Doanh nghiệp sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ trả lương nên hỏi nhà cung cấp nếu họ có giấy bảo đảm của người được ủy thác. Giấy bảo đảm có thể bảo vệ doanh nghiệp trong trường hợp vi phạm từ phía nhà cung cấp dịch vụ trả lương. IRS nhắc nhở các doanh nghiệp cẩn thận khi lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ trả lương của họ (tiếng Anh).

Khôi phục tài liệu

Việc khôi phục lại hồ sơ sau một thiên tai có thể được yêu cầu cho các mục đích thuế, nhận hỗ trợ liên bang hoặc bồi hoàn bảo hiểm. Những người đã mất một số hoặc tất cả hồ sơ của họ trong một thiên tai có thể làm một trong những việc đầu tiên là truy cập trang Khôi Phục Hồ Sơ (tiếng Anh) của IRS.

IRS luôn sẵn sàng

Sau khi FEMA đưa ra tuyên bố về thiên tai, IRS có thể hoãn một số thời hạn khai thuế và nộp thuế nhất định cho những người đóng thuế cư trú hoặc có cơ sở kinh doanh trong vùng thiên tai. Không cần phải gọi điện đến IRS để yêu cầu cứu trợ này. IRS tự động xác định những người đóng thuế nằm trong khu vực thiên tai được hỗ trợ và áp dụng biện pháp cứu trợ khi khai thuế và thực hiện chi trả. Những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai có câu hỏi liên quan đến thuế có thể liên lạc với IRS theo số 866-562-5227 để nói chuyện với một chuyên gia IRS được đào tạo để xử lý các vấn đề liên quan đến thiên tai.

Người đóng thuế không cư trú trong khu vực thiên tai được hỗ trợ, nhưng bị ảnh hưởng bởi thiên tai có thể gọi 866-562-5227 để tìm hiểu xem họ có đủ điều kiện để được cứu trợ thuế do thiên tai hay không và để thảo luận về các lựa chọn có sẵn khác.

Tìm các thông tin cứu trợ thiên tai và cứu trợ khẩn cấp (tiếng Anh) đầy đủ cho cả cá nhân và doanh nghiệp trên trang web Vòng Quanh Quốc Gia (tiếng Anh) trên IRS.gov. Trang web Chuẩn Bị Cho Thiên Tai (tiếng Anh) của FEMA bao gồm thông tin để Xây Dựng Một Bộ Công Cụ (tiếng Anh) về các vật tư khẩn cấp.

Những mục liên quan: