Việc thử trò lừa đảo W-2 này có thể dẫn đến hình phạt cho người đóng thuế

Mẹo thuế của IRS 2023-39, ngày 27 tháng 3 năm 2023

Một trò lừa đảo mới lan truyền trên mạng xã hội kêu gọi mọi người sử dụng thông tin tiền lương trên tờ khai thuế để yêu cầu các khoản tín thuế sai trái với hy vọng nhận được khoản tiền hoàn thuế lớn.

Cách thức hoạt động của trò lừa đảo W-2

Mưu đồ này khuyến khích mọi người sử dụng phần mềm thuế để tự điền vào Mẫu W-2, Báo cáo Tiền lương và Thuế (tiếng Anh) và bao gồm thông tin thu nhập sai. Những kẻ lừa đảo gợi ý mọi người bịa ra khoản thu nhập lớn, số liệu khấu lưu và chủ lao động. Sau đó, những kẻ lừa đảo hướng dẫn mọi người nộp tờ khai thuế giả theo phương thức điện tử với hy vọng nhận được khoản tiền hoàn thuế đáng kể – đôi khi lên tới năm con số – nhờ số tiền khấu lưu lớn.

Có hai chiêu thức khác của mưu đồ này đang diễn ra. Cả hai đều liên quan đến việc lạm dụng thông tin tiền lương trên Mẫu W-2 với hy vọng tạo ra khoản tiền hoàn thuế lớn hơn:

  • Một chiêu thức liên quan đến những người sử dụng Mẫu 7202, Tín thuế nghỉ bệnh nghỉ phép Gia đình cho một số Cá nhân tự kinh doanh (tiếng Anh), để yêu cầu một khoản tín thuế dựa trên thu nhập kiếm được với tư cách là nhân viên chứ không phải với tư cách là cá nhân tự doanh. Các khoản tín thuế này dành cho các cá nhân tự doanh cho năm 2020 và 2021 trong thời kỳ đại dịch; chúng không áp dụng cho tờ khai thuế năm 2022.
  • Một chiêu thức tương tự liên quan đến những người bịa ra nhân viên không có thực được thuê làm việc trong gia đình họ và sử dụng Bảng H (Mẫu 1040), Thuế lao động tại gia (tiếng Anh), để thử yêu cầu tiền hoàn thuế dựa trên tiền lương nghỉ phép gia đình và ốm đau giả mà họ chưa bao giờ trả. Người đóng thuế sử dụng mẫu này để khai báo thuế lao động của hộ gia đình nếu họ thuê ai đó làm công việc gia đình và những khoản tiền lương đó phải chịu thuế An sinh Xã hội, Medicare hoặc thuế thất nghiệp liên bang (FUTA) hoặc nếu chủ lao động khấu lưu thuế thu nhập liên bang từ những khoản tiền lương đó.

IRS xác minh W-2 và đang theo dõi những trò lừa đảo này

IRS cùng với các đối tác của Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh (tiếng Anh) trong ngành thuế và các tiểu bang, đang tích cực theo dõi mưu đồ này và các mưu đồ khác. Ngoài ra, IRS làm việc với các công ty về tiền lương và các chủ lao động lớn cũng như Sở An sinh Xã hội để xác minh thông tin W-2.

Những người thử trò lừa đảo này phải đối mặt với hàng loạt hình phạt, bao gồm  tiền phạt cho tờ khai phù phiếm là $5.000 (tiếng Anh). Họ cũng có nguy cơ bị truy tố hình sự vì nộp tờ khai thuế sai trái.

Đối với bất kỳ ai đã tham gia vào một trong những mưu đồ này, có một số tùy chọn mà IRS đề xuất. Mọi người có thể điều chỉnh tờ khai thuế trước đó hoặc tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế đáng tin cậy.

Đăng ký nhận Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)