Tránh vội vàng: Cách nhanh nhất để kiểm tra việc hoàn thuế là công cụ ‘Where’s My Refund?’ (Tiền hoàn thuế của tôi đâu?) tại IRS.gov

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2019-12, ngày 12 tháng 2 năm 2019

WASHINGTON — Bằng việc cung cấp các lựa chọn tiết kiệm thời gian thay thế cho một cuộc gọi điện thoại, Sở Thuế Vụ nhắc nhở người nộp thuế rằng họ có thể nhận được câu trả lời nhanh cho các câu hỏi về tiền hoàn thuế của họ bằng cách sử dụng công cụ “Where’s My Refund?” (Tiền hoàn thuế của tôi đâu?) có tại IRS.gov và thông qua ứng dụng IRS2Go.

IRS thực hiện chín trong số 10 khoản hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày và cách nhanh nhất để nhận được tiền hoàn thuế là sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử và chuyển khoản trực tiếp của IRS. Người nộp thuế yêu cầu Tín Thuế Thu Nhập Do Lao Động hoặc Tín Thuế Dành Cho Con Nhỏ Bổ Sung sẽ thấy khoản hoàn thuế của họ, mà theo luật phải được giữ cho đến giữa Tháng Hai, sau ngày 27 Tháng Hai.

Khoảng thời gian xung quanh ngày Presidents Day là thời gian cao điểm cho các cuộc gọi điện thoại đến IRS, dẫn đến thời gian giữ máy lâu hơn bình thường cho người gọi. Các câu hỏi về hoàn thuế là lý do thường gặp nhất khiến mọi người gọi cho IRS.

Trước tiên, mọi người được khuyến khích kiểm tra công cụ “Where’s My Refund?” hoặc xem IRS Services Guide PDF (Hướng dẫn dịch vụ của IRS) mà liên kết đến nhiều dịch vụ trực tuyến của IRS.

Xin lưu ý: Việc yêu cầu một bản ghi thuế sẽ không đẩy nhanh việc hoàn thuế và việc đăng bản ghi thuế lên tài khoản người đóng thuế cũng không quyết định thời gian của việc hoàn thuế. Các cuộc gọi để yêu cầu bản ghi thuế vì mục đích này là không cần thiết. Các bản ghi có sẵn trên mạng hoặc qua thư tại Get Transcript (Lấy bản ghi thuế).

Các trợ lý điện thoại của IRS chỉ có thể tìm hiểu về một tình trạng hoàn thuế nếu người đóng thuế đã nộp tờ khai điện tử được từ 21 ngày trở lên, đã sáu tuần kể từ khi họ gửi một tờ khai trên giấy hoặc nếu “Where’s My Refund?” chuyển người nộp thuế đến một cuộc gọi.

Người đóng thuế có thể tránh tình trạng vội vàng vào ngày Presidents Day bằng cách dùng công cụ "Where’s My Refund?". Tất cả những gì cần thiết là số An Sinh Xã Hội, tình trạng khai thuế (độc thân, đã kết hôn, chủ gia đình) của người đóng thuế và số tiền chính xác của khoản hoàn thuế được yêu cầu trong hồ sơ khai thuế. Ngoài ra, người đóng thuế có thể gọi số 800-829-1954 để biết thông tin tương tự.

Trong vòng 24 giờ kể từ khi nộp hồ sơ khai thuế điện tử, công cụ này có thể cho người đóng thuế biết rằng hồ sơ khai thuế của họ đã được nhận. Khoảng thời gian đó kéo dài đến bốn tuần nếu một hồ sơ khai thuế trên giấy được gửi đến IRS, đó là một lý do khác cho việc nên sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử và chuyển khoản trực tiếp của IRS.

Khi tờ khai thuế được xử lý, “Where’s My Refund?” sẽ thông báo cho người đóng thuế khi khoản hoàn thuế của họ được phê duyệt và cho biết ngày mà họ có thể dự đoán nhận được khoản tiền này. “Where’s My Refund?” được cập nhật không quá một lần mỗi 24 giờ, thường là qua đêm, do đó, không cần phải kiểm tra tình trạng hoàn thuế thường xuyên hơn.

Theo luật, IRS không thể trả tiền hoàn thuế cho các hồ sơ khai thuế có liên quan đến Tín Thuế Thu Nhập Do Lao Động (Earned Income Tax Credit hay EITC) hoặc Tín Thuế Cho Con Nhỏ Bổ Sung (Additional Child Tax Credit hay ACTC) trước thời điểm giữa Tháng Hai. “Where’s My Refund?” sẽ được cập nhật vào ngày 23 Tháng Hai cho hầu hết những người khai thuế sớm đã yêu cầu EITC hoặc ACTC. Những người đóng thuế này sẽ không thấy ngày hoàn thuế trên “Where's My Refund?” hoặc thông qua các gói phần mềm của họ cho đến khi đó. Các khoản hoàn thuế sớm nhất liên quan đến EITC và ACTC sẽ có trong tài khoản ngân hàng của người đóng thuế và trên thẻ ghi nợ bắt đầu vào ngày 27 Tháng Hai nếu những người đóng thuế này đã chọn chuyển khoản trực tiếp và không có vấn đề nào khác với tờ khai thuế của họ.

Mặc dù IRS vẫn dự kiến sẽ thực hiện hơn chín trong số 10 khoản hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày, nhưng có khả năng một tờ khai thuế cụ thể có thể cần được xem xét bổ sung và việc hoàn thuế có thể mất nhiều thời gian hơn. Nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến thời gian hoàn thuế. Ngoài ra, điều quan trọng là phải xem xét thời gian cần thiết để một cơ quan tài chính gửi tiền hoàn thuế vào tài khoản hoặc gửi qua thư.

Hầu hết người đóng thuế sẽ được hoàn thuế, nhưng nhiều người cũng có thể nợ thuế bổ sung nếu họ không khấu lưu đủ trong năm 2018. Người đóng thuế nợ thuế bổ sung nên sử dụng phương pháp thanh toán điện tử. Người đóng thuế có nợ thuế nên thực hiện việc Paycheck Check Up (kiểm tra phiếu lương) để đảm bảo thuế được khấu lưu đủ trong năm 2019 nhằm tránh phải trả hóa đơn tính thuế bất ngờ.