Tránh vội vàng: Trả tiền thuế nợ trực tuyến hoặc thiết lập một chương trình trả tiền

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2019-13, ngày 13 tháng 2 năm 2019

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay nhắc nhở những người đóng thuế mà có thể bất ngờ nợ thêm thuế rằng có nhiều lựa chọn thanh toán trực tuyến cũng như lựa chọn trực tuyến để yêu cầu một chương trình trả tiền cho những người không thể thanh toán toàn bộ .

Các câu hỏi về việc trả tiền và chương trình trả góp là hai trong các lý do hàng đầu khiến người đóng thuế gọi hoặc ghé vào IRS. Nhưng họ có thể tránh được sự vội vàng, đặc biệt là trong thời kỳ cao điểm xung quanh ngày Presidents Day, bằng cách sử dụng các nguồn thông tin của IRS.gov.

Tất cả các khoản nợ thuế phải được thanh toán đầy đủ trước ngày đến hạn, đó là vào Thứ Hai, ngày 15 tháng 4 năm 2019, đối với hầu hết người đóng thuế. Vì ngày lễ Patriots' Day là vào ngày 15 tháng 4 ở Maine và Massachusetts và ngày lễ Emancipation Day là vào ngày 16 tháng 4 tại Đặc Khu Columbia, những người đóng thuế sống ở Maine hoặc Massachusetts có hạn đến ngày 17 tháng 4 năm 2019 để nộp tờ khai thuế.

Các lựa chọn thanh toán

Người đóng thuế nên xem tab “Pay” (Trả tiền) trên IRS.gov để được giải thích về các lựa chọn thanh toán. Người đóng thuế có thể thanh toán miễn phí bằng tài khoản ngân hàng của họ hoặc chọn bộ xử lý thanh toán được phê duyệt để thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ có phí. Họ cũng có thể dùng chi phiếu hay lệnh gửi tiền để gửi tới U.S. Treasury (Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ).

Hầu hết các sản phẩm phần mềm thuế cung cấp cho người đóng thuế các lựa chọn thanh toán khác nhau, gồm cả lựa chọn rút tiền từ tài khoản ngân hàng. Để thay thế, người đóng thuế cũng có thể sử dụng IRS Direct Pay trên IRS.gov để thực hiện thanh toán điện tử từ tài khoản ngân hàng của họ cho Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ.

Một số người đóng thuế cũng đến văn phòng IRS để nộp các khoản tiền thuế hàng tháng hoặc hàng quý. Nhưng cũng có những lựa chọn trực tuyến dành cho họ. Các khoản thanh toán này có thể được thực hiện trực tuyến bằng cách sử dụng IRS Direct Pay hoặc thông qua Hệ thống Thanh toán Điện tử Thuế Liên bang.

Người đóng thuế nợ tiền trên tờ khai thuế của họ nhưng không thể trả đủ số tiền thì nên trả càng nhiều càng tốt để tránh tiền lãi và tiền phạt chậm nộp. Người đóng thuế mà không có đủ tiền để trả toàn bộ thì có thể yêu cầu một chương trình trả tiền, gồm cả một thỏa thuận trả góp.

Thiết lập một chương trình trả tiền

Người đóng thuế đủ tiêu chuẩn có thể đủ điều kiện hưởng một số loại chương trình trả tiền trực tuyến như thanh toán đầy đủ, ngắn hạn (120 ngày trở xuống) hoặc dài hạn (hơn 120 ngày). Tình trạng thuế cụ thể của người nộp thuế sẽ quyết định lựa chọn thanh toán nào dành cho họ.

Người đóng thuế có thể đủ điều kiện để ghi danh trực tuyến đối với:

  • Chương trình trả tiền dài hạn (thỏa thuận trả góp): Nếu người đóng thuế nợ từ $50,000 trở xuống tổng cộng tiền thuế, tiền phạt và tiền lãi, và đã nộp tất cả các tờ khai thuế bắt buộc.
  • Chương trình trả tiền ngắn hạn: Nếu người đóng thuế nợ ít hơn $100,000 tổng cộng tiền thuế, tiền phạt và tiền lãi.

Người đóng thuế quan tâm đến việc tìm hiểu các lựa chọn về chương trình trả tiền nên xem Apply Online for a Payment Plan (Xin ghi danh trực tuyến một chương trình trả tiền). Ngoài ra, người đóng thuế có thể tìm hiểu xem họ có đủ điều kiện có một offer in compromise (đề nghị thỏa hiệp) hay không, một cách để không phải trả toàn bộ khoản nợ thuế của quý vị, hoặc yêu cầu IRS tạm thời trì hoãn việc thu tiền cho đến khi tình hình tài chính của người đóng thuế được cải thiện.

Thực hiện Paycheck Checkup (Kiểm tra phiếu lương)

Một Paycheck Checkup có thể giúp người đóng thuế kiểm tra xem họ khấu lưu đúng số tiền thuế từ phiếu lương của họ hay chưa. Người đóng thuế bất ngờ nhận được hóa đơn tính thuế có thể muốn sử dụng tính năng này để đảm bảo có các khoản thuế bổ sung được khấu lưu cho năm thuế 2019.
 
Công cụ Tính Tiền Khấu lưu của IRS giúp người đóng thuế tìm hiểu xem họ có nên nộp Mẫu đơn W-4 mới cho chủ thuê lao động của họ hay không. Người đóng thuế sẽ cần cuống phiếu lương gần đây nhất và tờ khai thuế liên bang gần đây nhất của họ để hoàn tất quy trình này.