Các thay đổi đối với khoản tín thuế thu nhập kiếm được cho mùa khai thuế năm 2022

Mẹo Thuế Mùa COVID 2022-31, ngày 28 tháng 02, 2022

EITC là một trong những khoản tín thuế có thể hoàn lại lớn nhất của chính phủ liên bang dành cho các gia đình có thu nhập thấp đến trung bình. Việc mở rộng tín thuế này gần đây có nghĩa là nhiều người có thể đủ điều kiện để nhận được một khoản tiền rất cần thiết trở lại túi tiền của họ.

IRS kêu gọi mọi người kiểm tra xem liệu họ có đủ điều kiện nhận khoản tín thuế quan trọng này hay không. Mặc dù những người có thu nhập dưới một mức nhất định không bắt buộc phải khai thuế vì họ sẽ không nợ bất kỳ khoản thuế nào, nhưng những người đủ điều kiện nhận tín thuế thu nhập kiếm được (EITC) có thể được hoàn thuế nếu họ khai thuế năm 2021.

Dưới đây là tổng quan về những thay đổi đáng chú ý gần đây đối với EITC chỉ cho năm thuế 2021:

EITC mở rộng cho những người không có trẻ đủ điều kiện

Nhiều người lao động không có trẻ đủ điều kiện có thể đủ điều kiện nhận EITC và số tiền tín thuế tối đa tăng gần gấp ba lần cho những người đóng thuế này trong năm nay. Lần đầu tiên, khoản tín thuế áp dụng cho cả người lao động trẻ tuổi và công dân cao tuổi. Không có giới hạn tuổi trên để yêu cầu khoản tín thuế nếu người đóng thuế đã kiếm được thu nhập.

EITC thường dành cho những người lao động không có trẻ đủ tiêu chuẩn từ 19 tuổi trở lên với thu nhập kiếm được dưới $21.430 đối với những người khai thuế độc thân và $27.380 đối với vợ/chồng khai thuế chung. Khoản tín thuế tối đa cho người đóng thuế không có trẻ đủ điều kiện là $1.502. Cũng có những trường hợp ngoại lệ đặc biệt dành cho những người 18 tuổi và trước đây đã từng được chăm sóc thay thế tại gia đình hoặc đang trải qua tình trạng vô gia cư. Sinh viên toàn thời gian dưới 24 tuổi không đủ điều kiện.

Một số người đóng thuế có thể sử dụng thu nhập kiếm được năm 2019 để tính EITC

Người đóng thuế có thể chọn sử dụng thu nhập kiếm được năm 2019 để tính tín thuế thu nhập kiếm được năm 2021 nếu thu nhập kiếm được năm 2019 của họ nhiều hơn thu nhập kiếm được năm 2021. Tùy chọn này có thể giúp người lao động nhận được khoản tín thuế lớn hơn nếu họ kiếm được ít hơn vào năm 2021 từ việc làm. Người đóng thuế có thể xem lại dòng 27 c của hướng dẫn cho Mẫu 1040 (tiếng Anh)PDF để biết thêm thông tin.

Giảm trừ và hạn mức tín thuế

Đối với năm 2021, số tiền tín thuế đã được tăng lên và các giới hạn thu nhập loại bỏ dần đã được mở rộng.

Bất kỳ Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba nào hoặc các khoản thanh toán tín thuế trẻ em nhận được đều không bị đánh thuế hoặc được tính là thu nhập cho các mục đích yêu cầu EITC. Những người thiếu khoản chi trả kích thích kinh tế hoặc nhận ít hơn toàn bộ số tiền có thể đủ điều kiện để yêu cầu tín thuế trợ cấp phục hồi trên tờ khai thuế năm 2021 của họ.

Những thay đổi về luật mới mở rộng EITC cho năm 2021 và những năm trong tương lai. Những thay đổi này bao gồm:

  • Nhiều người lao động và gia đình lao động cũng có thu nhập đầu tư có thể nhận được khoản tín thuế. Bắt đầu từ năm tính thuế 2021, khoản thu nhập đầu tư mà họ có thể nhận được và vẫn đủ điều kiện cho EITC sẽ tăng lên $10.000. Sau năm 2021, giới hạn $10.000 được điều chỉnh tự động theo lạm phát.
  • Vợ/chồng đã kết hôn nhưng ly thân có thể chọn được coi là chưa kết hôn vì các mục đích yêu cầu EITC. Để đủ điều kiện, người phối ngẫu yêu cầu khoản tín thuế không thể khai thuế chung với người phối ngẫu khác. Họ phải có một trẻ đủ điều kiện sống với họ hơn nửa năm và:
    • Không có cùng nơi cư trú chính với người phối ngẫu khác trong ít nhất sáu tháng qua trong năm.
    • Được ly thân hợp pháp theo luật tiểu bang của họ theo thỏa thuận ly thân bằng văn bản hoặc nghị định về việc cấp dưỡng sau ly thân và không sống trong cùng một hộ gia đình với vợ/chồng của họ vào cuối năm thuế mà EITC đang được yêu cầu. Người đóng thuế nên khai Bảng EIC – Mẫu 1040 (tiếng Anh) và đánh dấu vào ô cho thấy họ đã kết hôn khai thuế riêng và có một trẻ đủ điều kiện.
  • Những người độc thân và các cặp vợ chồng có con có Số An sinh Xã hội có thể yêu cầu tín thuế, ngay cả khi con của họ không có SSN. Trong trường hợp này, họ sẽ nhận được khoản tín thuế nhỏ hơn dành cho những người lao động không có trẻ đủ tiêu chuẩn. Người đóng thuế nên hoàn thành Bảng EIC và đính kèm với Mẫu 1040 hoặc 1040-SR nếu họ có ít nhất một trẻ đủ điều kiện, ngay cả khi trẻ đó không có SSN hợp lệ. Để biết thêm thông tin, người đóng thuế nên xem lại hướng dẫn cho Mẫu 1040 (tiếng Anh)PDF, dòng 27a và Bảng EIC.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)