12 Trò dơ bẩn: Các chiến lược, âm mưu tránh thuế giả có yếu tố quốc tế kết thúc chiến dịch nâng cao nhận thức của người đóng thuế hàng năm

IR-2024-105, ngày 11 tháng 4 năm 2024

WASHINGTON — Sở Thuế vụ kết thúc chiến dịch 12 Trò dơ bẩn (tiếng Anh) năm 2024 với lời cảnh báo dành cho người đóng thuế về những người thúc đẩy bán các chiến lược thuế không có thật và các âm mưu lừa đảo ở nước ngoài được thiết kế để giảm hoặc tránh thuế hoàn toàn.

Các âm mưu gian lận khác nhau đe dọa người đóng thuế có thể có nhiều hình thức khác nhau, bao gồm các thỏa thuận bóc lột liên quan đến bảo tồn quyền sử dụng và các thỏa thuận bảo hiểm câu thúc vi mô. Các âm mưu này cũng có thể mang khía cạnh quốc tế, chẳng hạn như che giấu tiền và tài sản điện tử trong tài khoản nước ngoài hoặc sử dụng bảo hiểm nội bộ nước ngoài và tài khoản hưu trí cá nhân nước ngoài của Malta.

Ủy viên IRS Danny Werfel cho biết : “Người đóng thuế nên cảnh giác với bất kỳ điều gì tìm cách loại bỏ hoàn toàn trách nhiệm thuế hợp pháp”. “Những người thúc đẩy tiếp tục đưa ra các âm mưu phức tạp nhằm giảm thuế và kiếm được lợi nhuận lớn. Những người đóng thuế đang cân nhắc những thỏa thuận này phải luôn tìm kiếm lời khuyên từ một chuyên gia thuế đáng tin cậy, chứ không phải từ một người thúc đẩy táo bạo tập trung vào việc thúc đẩy các giao dịch có vấn đề để kiếm tiền.”

Hôm nay là ngày cuối cùng của chiến dịch 12 Trò dơ bẩn hàng năm của IRS. Bắt đầu vào năm 2002, chiến dịch 12 Trò dơ bẩn (tiếng Anh) hàng năm của IRS liệt kê 12 trò lừa đảo và âm mưu khiến người đóng thuế, doanh nghiệp và cộng đồng chuyên gia thuế có nguy cơ bị mất tiền, thông tin cá nhân, dữ liệu, và hơn thế. Mặc dù 12 Trò dơ bẩn không phải là một tài liệu pháp lý hay một danh sách chính thức về các ưu tiên thực thi của cơ quan, nhưng nỗ lực giáo dục này được thiết kế để nâng cao nhận thức và bảo vệ người đóng thuế cũng như các chuyên gia thuế khỏi các âm mưu và lừa đảo thuế thông thường.

Phần cuối cùng hôm nay của danh sách 12 Trò dơ bẩn năm 2024 bao gồm mục thứ mười một và mười hai trong danh sách: các chiến lược và âm mưu trốn thuế giả có yếu tố quốc tế. Có một số phần trong mỗi danh sách này phản ánh nhiều âm mưu và lừa đảo khác nhau mà người đóng thuế có thể gặp phải. Mặc dù IRS tập trung vào 12 mục trong danh sách 12 Trò dơ bẩn, cơ quan này nhắc nhở người đóng thuế rằng còn nhiều mục khác mà người đóng thuế nên cảnh giác trong suốt cả năm do tính phức tạp của hệ thống thuế và tính chất ngày càng gia tăng của những trò gian lận này.

Các chiến lược tránh thuế không có thật bao gồm bảo tồn quyền sử dụng tổng hợp, bảo hiểm câu thúc vi mô

Bảo tồn quyền sử dụng tổng hợp

Bảo tồn quyền sử dụng là một hạn chế trong việc sử dụng bất động sản. Nói chung, người đóng thuế có thể yêu cầu khấu trừ khoản đóng góp từ thiện theo giá trị thị trường hợp lý của một bảo tồn quyền sử dụng được chuyển giao cho một tổ chức từ thiện nếu việc chuyển nhượng đáp ứng các yêu cầu của Mục 170 của Bộ luật Thuế vụ.

Trong các thỏa thuận lạm dụng, những người thúc đẩy đang tổng hợp các giao dịch bảo tồn quyền sử dụng nhằm mục đích mang lại cho nhà đầu tư cơ hội yêu cầu các khoản khấu trừ đóng góp từ thiện và khoản tiết kiệm thuế tương ứng vượt quá đáng kể số tiền mà nhà đầu tư đã đầu tư. Những thỏa thuận lạm dụng này, tạo ra mức phí cao cho những người thúc đẩy, cố gắng đánh lừa hệ thống thuế bằng các khoản khấu trừ thuế thổi phồng.

Là một phần của luật gần đây, Quốc hội đã sửa đổi mục 170 để hạn chế một số giao dịch lạm dụng bảo tồn quyền sử dụng. IRS cam kết đảm bảo việc tuân thủ luật khấu trừ bảo tồn quyền sử dụng đã được sửa đổi và sẽ tiếp tục theo dõi các giao dịch “quá tốt để có thể trở thành sự thật”.

Thỏa thuận bảo hiểm câu thúc vi mô

Còn được gọi là câu thúc nhỏ, câu thúc vi mô là một công ty bảo hiểm mà chủ sở hữu chỉ chọn chịu thuế thu nhập từ đầu tư của câu thúc. Câu thúc vi mô lạm dụng liên quan đến những âm mưu mà thiếu nhiều đặc tính của bảo hiểm hợp pháp. Những cấu trúc này thường bao gồm những rủi ro không thể tin được, không đáp ứng được nhu cầu kinh doanh thực sự và trong nhiều trường hợp, sự trùng lặp không cần thiết trong bao trả bảo hiểm thương mại của người đóng thuế. Ngoài ra, “phí bảo hiểm” được thanh toán theo các thỏa thuận này thường quá cao, phản ánh việc định giá không theo giá thị trường.

Các giao dịch câu thúc vi mô lạm dụng tiếp tục là lĩnh vực thực thi được ưu tiên cao của IRS. Cơ quan này đã thắng thế trong tất cả các vụ án của Tòa án Thuế câu thúc vi mô và các vụ án phúc thẩm được quyết định dựa trên giá trị của chúng kể từ năm 2017.

Các âm mưu liên quan đến các yếu tố quốc tế bao gồm các thỏa thuận hưu trí Malta, tài sản điện tử

Đạo luật tuân thủ thuế tài khoản nước ngoài (FATCA) đóng vai trò quan trọng trong việc chống trốn thuế của những người Hoa Kỳ nắm giữ tài khoản và các tài sản tài chính khác ở nước ngoài. Nó yêu cầu hầu hết người đóng thuế Hoa Kỳ nắm giữ tài sản tài chính bên ngoài Hoa Kỳ phải khai báo những tài sản đó cho IRS. Nó cũng yêu cầu một số tổ chức tài chính nước ngoài phải khai báo trực tiếp với IRS về các tài khoản tài chính do người đóng thuế Hoa Kỳ nắm giữ. Các tổ chức này không chỉ bao gồm các ngân hàng mà còn bao gồm các tổ chức tài chính khác, chẳng hạn như các tổ chức đầu tư, nhà môi giới và một số công ty bảo hiểm. Yêu cầu khai báo có hình phạt nếu không nộp tờ khai.

Những người thúc đẩy vô đạo đức tiếp tục dụ dỗ người Mỹ gửi tài sản của họ vào các tài khoản và cơ cấu ở nước ngoài, nói rằng chúng nằm ngoài tầm với của IRS. Những khẳng định này là không đúng sự thật. IRS có thể xác định và theo dõi các giao dịch ẩn danh của tài khoản tài chính nước ngoài.

Nhiều âm mưu trong số này được thúc đẩy và quảng cáo trực tuyến, nhưng tất cả các âm mưu này đều có một điểm chung - chúng hứa hẹn tiết kiệm thuế “quá tốt để có thể trở thành sự thật” và có thể sẽ gây tổn hại pháp lý cho người đóng thuế sử dụng chúng.

Lạm dụng hiệp định thuế với các thỏa thuận hưu trí cá nhân Malta

Kế hoạch này liên quan đến công dân hoặc cư dân Hoa Kỳ cố gắng trốn thuế Hoa Kỳ bằng cách đóng góp vào các thỏa thuận hưu trí cá nhân nước ngoài ở Malta hoặc một quốc gia khác. Các quốc gia này cho phép đóng góp dưới hình thức khác ngoài tiền mặt và không giới hạn số tiền đóng góp liên quan đến việc làm hoặc các hoạt động tự kinh doanh. Bằng cách khẳng định không đúng rằng đây là "quỹ hưu trí" vì mục đích của hiệp định thuế Hoa Kỳ, người đóng thuế Hoa Kỳ yêu cầu miễn thuế thu nhập của Hoa Kỳ đối với lợi nhuận và thu nhập cũng như các khoản phân phối từ thỏa thuận hưu trí cá nhân nước ngoài một cách không chính đáng.

Tài sản điện tử

Tài sản điện tử là một đại diện kỹ thuật số về giá trị được ghi lại trên sổ cái phân tán được bảo mật bằng mật mã hoặc bất kỳ công nghệ tương tự nào. Tài sản điện tử phổ biến bao gồm:

  • Tiền ảo có thể chuyển đổi và tiền mã hóa.
  • Xu ổn định.
  • Token độc nhất (NFTs).

Những người thúc đẩy vô đạo đức thường khuyến nghị rằng IRS không thể theo dõi và phát hiện các tài sản điện tử. Tuy nhiên, sự thật là IRS có thể xác định và theo dõi các giao dịch ẩn danh về tài sản điện tử trên toàn cầu.

Vì mục đích thuế liên bang, tài sản kỹ thuật số được coi là tài sản. Nguyên tắc thuế chung áp dụng cho giao dịch tài sản cũng áp dụng cho giao dịch sử dụng tài sản điện tử.

Khai báo thu nhập tài sản điện tử

Các giao dịch liên quan đến tài sản điện tử thường phải được khai báo trên tờ khai thuế liên bang. Ví dụ: một nhà đầu tư nắm giữ một tài sản điện tử làm tài sản vốn và bán, trao đổi hoặc chuyển nhượng nó trong năm 2023 , phải sử dụng Mẫu 8949, Bán và những cách xử lý khác đối với Tài sản vốn (tiếng Anh), để tính lãi hoặc lỗ vốn của họ trong giao dịch rồi khai báo nó trong Phụ lục D (Mẫu 1040), Lãi và lỗ vốn (tiếng Anh).

Người đóng thuế xử lý bất kỳ tài sản điện tử nào bằng quà tặng có thể phải đóng Mẫu 709, Tờ khai thuế quà tặng (và Chuyển tiếp bỏ qua thế hệ) của Hoa Kỳ (tiếng Anh).

Nếu một nhân viên được trả bằng tài sản điện tử, họ phải báo cáo giá trị tài sản nhận được dưới dạng tiền lương. Tương tự, nếu họ làm việc như một nhà thầu độc lập và được trả bằng điện tử, họ phải khai báo thu nhập đó theo Bảng C (Mẫu 1040), Lợi nhuận hoặc Lỗ từ kinh doanh (Doanh nghiệp Cá thể). Bảng C cũng được sử dụng bởi bất kỳ ai bán, trao đổi hoặc chuyển giao tài sản điện tử cho khách hàng liên quan đến giao dịch hoặc kinh doanh.

Chú ý đến việc tuân thủ

Khi thích hợp, IRS sẽ phản đối các lợi ích về thuế có mục đích từ các giao dịch trong 12 Trò dơ bẩn hôm nay và các thỏa thuận đáng ngờ khác, đồng thời áp dụng các hình phạt khi cần thiết. Phòng Điều tra Hình sự của IRS tiếp tục tìm kiếm những người thúc đẩy và người tham gia vào các loại âm mưu này.

Xin nhắc lại, người đóng thuế nên:

  • Suy nghĩ kỹ trước khi đưa những thỏa thuận có vấn đề như thế này vào tờ khai thuế của họ, vì họ phải chịu trách nhiệm về những nội dung trên đó sau khi đã ký.
  • Dựa vào một chuyên gia thuế có uy tín mà họ biết và tin tưởng.

IRS vẫn cảnh giác

Dù ở nước ngoài hay ở Hoa Kỳ, các giao dịch và âm mưu lạm dụng vẫn là ưu tiên hàng đầu của IRS. IRS luôn chú ý đến những người thúc đẩy và người tham gia vào các loại âm mưu này và khi thích hợp, IRS sẽ phản đối họ và áp dụng các hình phạt.

IRS tiếp tục cải thiện hoạt động điều tra và thực thi trong các lĩnh vực này bằng cách sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu mới và đang phát triển cũng như khả năng đối chiếu tài liệu nâng cao.

Báo cáo gian lận

Là một phần trong nỗ lực nâng cao nhận thức của 12 Trò dơ bẩn về các âm mưu thuế và những người khai thuế vô đạo đức, IRS kêu gọi các cá nhân báo cáo những người thúc đẩy các hành vi lạm dụng thuế và những người khai thuế cố tình khai không đúng.

Để báo cáo một âm mưu lạm dụng thuế hoặc một người khai thuế lạm dụng, các cá nhân nên sử dụng Mẫu 14242, Báo cáo nghi ngờ thúc đẩy hoặc Người khai thuế lạm dụng thuế (tiếng Anh) trực tuyến hoặc gửi thư hoặc fax Mẫu 14242 (tiếng Anh)PDF đã hoàn thành, và bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào tới Trung tâm Khai thác đầu mối (LDC) của IRS tại Văn phòng Điều tra Người thúc đẩy.

Gửi thư:

Internal Revenue Service Lead Development Center
Stop MS5040
24000 Avila Road
Laguna Niguel, California 92677 3405
Fax: 877-477-9135

Người đóng thuế và chuyên gia thuế cũng có thể gửi thông tin này đến Văn phòng Người tố cáo IRS (tiếng Anh), nơi họ có thể đủ điều kiện nhận phần thưởng bằng tiền. Để biết chi tiết, hãy tham khảo các phần về Âm mưu lạm dụng thuế và Người khai thuế lạm dụng .