Dirty Dozen: IRS kêu gọi bất kỳ ai gặp khó khăn trong việc trả thuế nên tránh bất kỳ ai tuyên bố rằng họ có thể giải quyết nợ thuế với số tiền nhỏ hơn rất nhiều so với khoản nợ ban đầu, được gọi là các nhà máy OIC

IR-2022-119, ngày 6/7/2022

WASHINGTON – Là mục thứ 6 trong danh sách cảnh báo lừa đảo "Dirty Dozen" năm 2022, hôm nay, Sở Thuế Vụ đã cảnh báo những người đóng thuế có hóa đơn tính thuế đang chờ xử lý liên lạc trực tiếp với IRS và không đến các công ty thuế vô đạo đức sử dụng quảng cáo địa phương và tuyên bố sai sự thật rằng họ có thể giải quyết các khoản thuế chưa thanh toán với số tiền nhỏ hơn rất nhiều so với khoản nợ ban đầu.

Ủy viên IRS, Chuck Rettig cho biết: "Không ai có thể có được thỏa thuận tốt hơn cho người đóng thuế, hơn là việc họ thường có thể tự có được bằng cách làm việc trực tiếp với IRS để giải quyết các vấn đề thuế của mình." "Người đóng thuế có thể kiểm tra trực tuyến để biết thỏa thuận tốt nhất của mình, cũng như gọi đến đường dây truy thâu thuế chuyên biệt, tại đó, họ có thể nhận được dịch vụ nhanh chóng bằng cách sử dụng các bot trò chuyện và thoại hoặc chọn nói chuyện với nhân viên hỗ trợ trực tiếp qua điện thoại."

Các "nhà máy" Đề Nghị Thỏa Hiệp (OIC) đưa ra những tuyên bố kỳ quặc thường là trong quảng cáo địa phương về cách họ có thể giải quyết khoản nợ thuế của một người với số tiền nhỏ hơn rất nhiều so với khoản nợ ban đầu. Thực tế thường là những người đóng thuế trả cho nhà máy OIC một khoản phí để có được thỏa thuận tương tự mà họ có thể đã tự nhận được bằng cách làm việc trực tiếp với IRS.

IRS đã biên soạn danh sách Dirty Dozen hàng năm trong hơn 20 năm như một cách để cảnh báo người đóng thuế và cộng đồng chuyên gia thuế về các trò và mưu đồ lừa đảo. Danh sách này không phải là một văn bản pháp lý hoặc một danh sách theo nghĩa đen về các ưu tiên thực thi của cơ quan. Nó được thiết kế để nâng cao nhận thức của nhiều độc giả có thể không phải lúc nào cũng biết được những diễn biến liên quan đến quản lý thuế.

Các nhà máy OIC là một vấn đề trong suốt cả năm nhưng có xu hướng rõ ràng hơn ngay sau khi mùa khai thuế kết thúc và người đóng thuế đang cố gắng giải quyết các vấn đề về thuế của họ có lẽ sau khi nhận được thông báo đến hạn trả nợ thuế qua thư bưu điện.

Đối với những người cảm thấy họ cần trợ giúp, có rất nhiều chuyên gia thuế có uy tín và có những công cụ quan trọng có thể giúp mọi người tìm được người hành nghề phù hợp với nhu cầu của họ. IRS.gov là một địa điểm tốt để bắt đầu xác định những việc cần làm.

Các "nhà máy" này diễn giải chương trình Sở Thuế Vụ theo hướng sai lệch – gây hiểu lầm cho những người không có cơ hội đáp ứng các yêu cầu trong khi tính phí quá cao, thường là hàng nghìn đô la.

"Đề nghị thỏa hiệp", hay OIC, là một thỏa thuận giữa người đóng thuế và Sở Thuế Vụ để giải quyết khoản nợ thuế của người đóng thuế. Sở Thuế Vụ có thẩm quyền giải quyết hoặc "thỏa hiệp" các khoản nợ thuế liên bang phải trả bằng cách chấp nhận khoản chi trả ít hơn khoản đầy đủ trong một số trường hợp nhất định. Tuy nhiên, một số bên quảng bá khuyên người đóng thuế mắc nợ nộp đơn đăng ký OIC cho Sở Thuế Vụ một cách không thích hợp, mặc dù họ biết người đó sẽ không đủ điều kiện. Điều này gây tốn kém tiền bạc và thời gian của những người đóng thuế trung thực.

Trước khi người đóng thuế bắt đầu đầu tư thời gian để làm các thủ tục giấy tờ cần thiết để gửi đề nghị, họ sẽ muốn xem Công Cụ Kiểm Tra Tính Đủ Điều Kiện Để Yêu Cầu Đề Nghị Thỏa Hiệp (tiếng Anh) để đảm bảo rằng họ đủ điều kiện để nộp hồ sơ. (Lưu ý: mặc dù các cá nhân và doanh nghiệp có thể gửi đề nghị nhưng công cụ này hiện chỉ dành cho các cá nhân.)

IRS cũng tạo danh sách phát video OIC hướng dẫn người đóng thuế qua một loạt các bước và mẫu đơn để giúp họ tính toán một đề nghị phù hợp dựa trên tài sản, thu nhập, chi phí và tiềm năng thu nhập trong tương lai của họ. Tìm các video hữu ích, dễ điều hướng này tại irsvideos.gov/oic (tiếng Anh).

Sở Thuế Vụ nhắc nhở người đóng thuế rằng theo chính sách Giảm Nhẹ Hình Phạt Lần Đầu, người đóng thuế có thể trực tiếp đến Sở Thuế Vụ để được giảm nhẹ hình phạt hành chính mà nếu không sẽ được thêm vào khoản nợ thuế của họ.

Các nhà máy OIC là một ví dụ về những chuyên viên khai thuế vô đạo đức. Người đóng thuế nên cảnh giác với những người giúp khai thuế "ma" vô đạo đức và những lời hứa hẹn mang tính hiếu chiến về việc tạo ra một khoản tiền hoàn thuế lớn hơn.

Người giúp khai thuế ma: Mặc dù hầu hết những chuyên viên khai thuế đều có đạo đức và đáng tin cậy, nhưng người đóng thuế nên cảnh giác với những chuyên viên khai thuế không ký vào tờ khai thuế mà họ chuẩn bị, thường được gọi là những chuyên viên khai thuế ma. Đối với các tờ khai điện tử, chuyên viên khai thuế ma sẽ chuẩn bị tờ khai thuế nhưng từ chối ký điện tử với tư cách là chuyên viên khai thuế được trả tiền.

Theo luật, bất kỳ ai được trả tiền để chuẩn bị hoặc hỗ trợ trong việc chuẩn bị các tờ khai thuế liên bang phải có Mã Số Chuyên Viên Khai Thuế (PTIN) hợp lệ. Chuyên viên khai thuế được trả tiền phải ký tên và bao gồm PTIN của họ trên tờ khai.

Tiền hoàn thuế bị thổi phồng: Việc không ký tờ khai là dấu hiệu cho thấy chuyên viên khai thuế được trả tiền có thể đang tìm cách kiếm lợi nhuận nhanh bằng cách hứa hẹn một khoản hoàn thuế lớn hoặc tính phí dựa trên quy mô của khoản tiền hoàn thuế.

Những chuyên viên khai thuế vô đạo đức cũng có thể:

  • Yêu cầu chỉ chi trả bằng tiền mặt và không cung cấp biên lai.
  • Nghĩ ra các khoản thu nhập để khách hàng của họ đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế.
  • Yêu cầu các khoản khấu trừ giả để tăng quy mô của khoản tiền hoàn thuế.
  • Hoàn thuế trực tiếp vào trương mục ngân hàng của họ, không phải trương mục của người đóng thuế.

 

Hãy lựa chọn một cách khôn ngoan. Trang Chọn Chuyên Gia Thuế trên IRS.gov có thông tin về chứng chỉ và trình độ chuyên môn của chuyên viên khai thuế. Danh Mục Chỉ Dẫn Về Chuyên Viên Khai Thuế Liên Bang (tiếng Anh) Có Chứng Chỉ Và Trình Độ Chuyên Môn Chọn Lọc Của IRS có thể giúp tìm kiếm nhiều chuyên viên theo loại chứng chỉ hoặc bằng cấp.

Người đóng thuế phải chịu trách nhiệm pháp lý về những gì trên tờ khai thuế của họ ngay cả khi nó được người khác chuẩn bị.