Người khai thuế xin gia hạn: Trợ giúp về thuế luôn có sẵn trên IRS.gov

Lời khuyên về thuế của IRS số 2020-89, ngày 21 tháng 7 năm 2020

Thời hạn cho những người đóng thuế mà yêu cầu gia hạn khai thuế sẽ đến trước khi họ nhận ra điều đó. Hạn chót để những người khai thuế này nộp tờ khai thuế liên bang năm 2019 là Thứ Năm, ngày 15 tháng 10 năm 2020. Những người đóng thuế mà chưa khai thuế có thể tìm thấy nhiều nguồn hữu ích trên IRS.gov. Dưới đây là một vài nguồn:

  • Dịch vụ Khai Miễn Phí của IRS

    Người đóng thuế có thu nhập từ $69,000 trở xuống trong năm 2019 có thể khai thuế bằng phần mềm thuế có thương hiệu miễn phí. Những người có thu nhập nhiều hơn có thể sử dung Mẫu Đơn Khai Miễn Phí Có Thể Điền, phiên bản điện tử của mẫu đơn trên giấy của IRS. Dù bằng cách nào thì mọi người đều có tùy chọn khai thuế điện tử miễn phí. Khai thuế qua đường điện tử là phương pháp dễ nhất, an toàn nhất và chính xác nhất để khai thuế.

  • Tiền hoàn thuế của tôi đâu?

    Người đóng thuế có thể kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế của họ trong vòng 24 giờ sau khi IRS nhận được tờ khai điện tử. Sau khi IRS phê duyệt khoản hoàn thuế, công cụ này sẽ cung cấp cho người đóng thuế một ngày dự kiến nhận được khoản tiền đó. IRS cập nhật công cụ Tiền hoàn thuế của tôi đâu? một lần mỗi ngày. Nhân viên cơ quan chỉ có thể nghiên cứu tình trạng khoản hoàn thuế của người đóng thuế 21 ngày sau khi người nộp thuế nộp hồ sơ điện tử hoặc nếu công cụ này chỉ dẫn người nộp thuế gọi cho IRS.

Người nộp thuế đã yêu cầu gia hạn có thể nộp hồ sơ khi họ sẵn sàng nhưng phải khai thuế trước hạn chót vào ngày 15 tháng 10 năm 2020 để tránh tiền phạt và tiền lãi có thể áp dụng. Trong một số trường hợp, người đóng thuế khai thuế sau thời hạn có thể đủ điều kiện để được giảm nhẹ hình phạt. IRS cung cấp nhiều cách khác nhau để người đóng thuế nộp thuế của họ.

Một số nạn nhân thiên tai (tiếng Anh), thành viên lực lượng quân độinhân viên hỗ trợ đủ điều kiện trong các khu chiến sự (tiếng Anh) có nhiều thời gian hơn để khai và nộp thuế.

IRS đang xử lý tờ khai thuế, cấp tiền hoàn thuế và chấp nhận thanh toán. Người đóng thuế mà nộp hoặc đã nộp tờ khai thuế qua đường bưu điện thì sẽ phải chờ đợi lâu hơn. IRS sẽ xử lý các tờ khai này theo thứ tự nhận được và không cần phải nộp tờ khai thuế lần thứ hai hoặc gọi cho IRS.

Thông tin bổ sung:

Đăng ký để nhận những Lời khuyên về thuế của IRS (tiếng Anh)