Khẩu trang và thiết bị bảo hộ cá nhân khác để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 được khấu trừ thuế

IR-2021-66, Ngày 26 tháng 3 năm 2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay đã ban hành Thông Báo 2021-7 (tiếng Anh)PDF nêu rõ rằng việc mua thiết bị bảo hộ cá nhân, chẳng hạn như khẩu trang, nước rửa tay và khăn lau khử trùng, với mục đích chính là ngăn ngừa sự lây lan của virus corona là chi phí y tế được khấu trừ.

Số tiền trả cho thiết bị bảo hộ cá nhân cũng đủ điều kiện để được chi trả hoặc hoàn trả theo sắp xếp chi tiêu linh hoạt về y tế (FSA y tế), tài khoản tiết kiệm y tế Archer (Archer MSA), thỏa thuận bồi hoàn y tế (HRA) hoặc tài khoản tiết kiệm y tế (HSA).

Để biết thêm thông tin về cách xác định khoản khấu trừ, hãy xem Tôi Có Thể Khấu Trừ Các Chi Phí Y Tế và Nha Khoa Của Tôi Không? (tiếng Anh)Ấn Phẩm 502 Chi Phí Y Tế Và Nha Khoa (tiếng Anh).