Các chương trình miễn phí của IRS ở đây để giúp người đóng thuế khai và nộp tờ khai thuế

Mẹo Thuế 2022-18, ngày 02 tháng 02 năm 2022

Đó là một mùa thuế mới. Mặc dù có một số điều khác biệt, nhưng một điều vẫn không đổi là người đóng thuế có thể khai thuế miễn phí thông qua một trong hai chương trình lâu đời của IRS. Những người có thu nhập từ thấp đến trung bình có thể được hưởng lợi từ sự trợ giúp thuế miễn phí này thông qua một trong các chương trình sau:

Tình Nguyện Hỗ Trợ Thuế Thu Nhập (VITA): Chương trình này dành cho những người đóng thuế đủ điều kiện, những người thường kiếm được từ $58,000 trở xuống, những người khuyết tật và những người đóng thuế có trình độ tiếng Anh hạn chế.

Tư Vấn Thuế cho Người Cao Niên (TCE): Chương trình này chủ yếu dành cho những người từ 60 tuổi trở lên, chuyên các câu hỏi về lương hưu và các vấn đề liên quan đến hưu trí chỉ dành cho người cao niên.

Dưới đây là một số quyền lợi của việc sử dụng các chương trình này:

 • Vị trí thuận tiện. Các địa điểm thường được đặt tại các trung tâm cộng đồng và khu vực lân cận, thư viện, trường học, trung tâm mua sắm và các địa điểm khác. Hầu hết các địa điểm mở cửa từ tháng 2 đến tháng 4. Một số địa điểm mở cửa đến hết tháng 10. Một số địa điểm cung cấp các dịch vụ trực tuyến và các tùy chọn tự trợ giúp.
   
 • Việc khai thuế là an toàn và bảo mật. VITA và TCE cung cấp dịch vụ khai thuế điện tử miễn phí và khai thuế điện tử là cách an toàn nhất, chính xác nhất để khai thuế. Người đóng thuế có thể kết hợp khai thuế điện tử với ký gửi trực tiếp để được hoàn thuế nhanh hơn.
   
 • Các thiện nguyện viên được đào tạo về luật thuế. Các thiện nguyện viên được chứng nhận để giúp mọi người nhận được tất cả các quyền lợi về thuế mà họ đủ điều kiện. Các quyền lợi này có thể bao gồm tín thuế thu nhập kiếm được, tín thuế cơ hội Mỹ (tiếng Anh), tín thuế trẻ em (tiếng Anh) hoặc tín thuế dành cho người cao niên (tiếng Anh).
   
 • Hỗ trợ cũng có sẵn bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Hỗ trợ này có sẵn tại một số địa điểm VITA và TCE. Mỗi địa điểm liệt kê các ngôn ngữ có sẵn trên Công Cụ Định Vị VITA.
   
 • Nhiều căn cứ quân sự có địa điểm VITA. Các thiện nguyện viên có thể trợ giúp về các chủ đề thuế quân sự (tiếng Anh) bao gồm cả quyền lợi cho những người phục vụ trong các khu chiến sự (tiếng Anh).

Đây là cách người đóng thuế có thể tìm thấy một địa điểm thuế tự nguyện gần mình:

Trước khi đến một địa điểm, người đóng thuế nên xem trang Những Thứ Cần Mang trên IRS.gov để đảm bảo rằng họ có tất cả các tài liệu và thông tin được yêu cầu. Nếu người đóng thuế không mang theo tất cả các hồ sơ và tài liệu này, các thiện nguyện viên có thể không giúp được họ.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)