Dưới đây là một số điều mà người lao động trong nền kinh tế chia sẻ nên biết về trách nhiệm thuế của họ

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2022-97, ngày 27 tháng 6 năm 2022

Nhiều người đảm nhận công việc thuộc nền kinh tế chia sẻ bán thời gian hoặc toàn thời gian, thường thông qua nền tảng kỹ thuật số như ứng dụng hoặc trang web. Công việc thuộc nền kinh tế chia sẻ, chẳng hạn như lái xe cho các chuyến đi đã đặt trước, bán hàng trực tuyến, cho thuê tài sản hoặc cung cấp các công việc theo yêu cầu khác, đều phải chịu thuế và phải được khai báo là thu nhập trên tờ khai thuế của người lao động.

Dưới đây là một số điều mà lao động tự do nên biết để luôn nắm được trách nhiệm thuế của họ:

Công việc thuộc nền kinh tế chia sẻ phải chịu thuế:

 • Thu nhập từ công việc thuộc nền kinh tế chia sẻ phải chịu thuế, bất kể việc một cá nhân có nhận được bản kê khai dữ kiện để khai thuế hay không. Yêu cầu khai báo (tiếng Anh)PDF để phát hành Mẫu 1099-K đã thay đổi đối với các khoản chi trả nhận được vào năm 2022 thành tổng số vượt quá $600, bất kể tổng số giao dịch là bao nhiêu. Điều này có nghĩa là một số lao động tự do sẽ nhận bản kê khai dữ kiện để khai thuế. Điều này đúng ngay cả khi công việc này là toàn thời gian hay bán thời gian.
 • Lao động tự do có thể được yêu cầu thanh toán các khoản tiền thuế ước tính hàng quý.
 • Nếu họ tự kinh doanh, thì lao động tự do phải trả tất cả các khoản thuế An Sinh Xã Hội và Medicare của mình đối với thu nhập từ hoạt động trong nền kinh tế chia sẻ

Phân loại lao động phù hợp:

Trong khi cung cấp các dịch vụ của nền kinh tế chia sẻ, điều quan trọng là người đóng thuế phải được phân loại chính xác.

 • Điều này có nghĩa là doanh nghiệp hoặc nền tảng phải xác định xem cá nhân cung cấp dịch vụ là nhân viên hay nhà thầu độc lập.
 • Người đóng thuế có thể sử dụng trang phân loại lao động trên IRS.gov để xem họ được phân loại như thế nào.
 • Các nhà thầu độc lập có thể được khấu trừ chi phí kinh doanh, tùy thuộc vào các hạn mức và quy tắc thuế. Điều quan trọng là người đóng thuế phải lưu giữ giấy tờ/hồ sơ về chi phí kinh doanh của họ.

Nộp số thuế đúng trong năm:

 • Chủ lao động thường khấu lưu thuế thu nhập từ lương của nhân viên để giúp trang trải các khoản thuế thu nhập mà nhân viên của họ nợ.
 • Những lao động trong nền kinh tế chia sẻ mà không được coi là nhân viên có hai cách để trang trải thuế thu nhập của mình:
  • Gửi Mẫu W-4 mới cho chủ lao động để được khấu lưu thuế thu nhập nhiều hơn từ tiền lương nếu họ có một công việc khác với tư cách là nhân viên.
  • Thanh toán các khoản tiền thuế ước tính hàng quý để giúp trả thuế thu nhập của họ trong suốt cả năm, bao gồm cả thuế tự doanh.

Trung Tâm Thuế Dành Cho Nền Kinh Tế Chia Sẻ trên IRS.gov trả lời các câu hỏi và giúp người đóng thuế trong nền kinh tế chia sẻ hiểu được trách nhiệm thuế của họ.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)