Dưới đây là cách người đóng thuế có thể giải quyết các vấn đề thường gặp sau ngày khai thuế

Mẹo Thuế Mùa COVID 2022-63, ngày 25 tháng 4, 2022

Thời hạn khai và nộp thuế thu nhập liên bang năm nay đã trôi qua đối với hầu hết mọi người. Nếu người đóng thuế được hưởng tiền hoàn thuế thì không bị phạt nếu khai thuế chậm. Tuy nhiên, những người nợ và trễ hạn mà không yêu cầu gia hạn thì nên nhanh chóng khai thuế để hạn chế tiền phạt và tiền lãi.

Dưới đây là một số lời khuyên dành cho người đóng thuế để xử lý một số vấn đề thường gặp sau ngày khai thuế.

Kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế

Người đóng thuế có thể kiểm tra tiền hoàn thuế của mình bằng cách sử dụng công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu?. Công cụ này có sẵn trên IRS.gov và ứng dụng IRS2Go. Để sử dụng công cụ này, người đóng thuế cần có số An Sinh Xã Hội hoặc ITIN, tình trạng khai thuế và số tiền hoàn thuế chính xác được yêu cầu trên tờ khai thuế của họ. Công cụ này cập nhật một lần mỗi ngày, vì vậy không cần phải kiểm tra thường xuyên hơn. Người đóng thuế không thể truy cập máy tính có thể gọi 800-829-1954.

Kiểm tra khấu lưu

Mọi người đóng thuế được khuyến khích kiểm tra khoản khấu lưu của mình bằng cách sử dụng Công Cụ Ước Tính Khấu Lưu Thuế trên IRS.gov. Điều này sẽ giúp họ đảm bảo rằng chủ lao động của họ đang khấu lưu số tiền thuế phù hợp từ tiền lương của họ. Làm điều này ngay bây giờ sẽ giúp tránh một khoản tiền đến hạn ngoài dự tính và có thể cả tiền phạt khi họ khai và nộp tờ khai thuế vào năm tới.

Người đóng thuế có thể sử dụng kết quả từ Công Cụ Ước Tính để giúp hoàn thành Mẫu W-4 mới và điều chỉnh khấu lưu thuế thu nhập của họ với chủ lao động. Người đóng thuế nhận được thu nhập từ lương hưu có thể sử dụng kết quả để hoàn thành Mẫu W-4P và nộp cho bên trả tiền của họ.

Xem lại các tùy chọn thanh toán

Người đóng thuế nợ thuế có thể xem lại tất cả các tùy chọn thanh toán trực tuyến. Các tùy chọn này bao gồm:

Cân nhắc cẩn thận nếu họ cần sửa đổi tờ khai thuế

Sau khi nộp tờ khai thuế, người đóng thuế có thể nhận thấy họ đã làm sai hoặc quên điền thông tin gì đó vào tờ khai thuế. IRS đặc biệt khuyến nghị người đóng thuế sử dụng Công Cụ Trợ Tá Thuế Tương Tác, Tôi Có Nên Nộp Tờ Khai Được Điều Chỉnh Không? (tiếng Anh) để giúp xác định xem họ có nên sửa lỗi hay thực hiện các thay đổi khác đối với tờ khai thuế mà họ đã nộp không.

Những lỗi thường gặp mà người đóng thuế nên sửa là những lỗi về tư cách khai thuế, thu nhập, các khoản khấu trừ và các khoản tín thuế. Người đóng thuế thường không cần phải nộp tờ khai được điều chỉnh để sửa lỗi toán học hoặc nếu họ quên đính kèm mẫu hoặc bảng. Thông thường, IRS sẽ sửa lỗi toán học và thông báo cho người đóng thuế qua đường bưu điện. Tương tự, cơ quan này sẽ gửi thư yêu cầu bất kỳ mẫu hoặc bảng nào còn thiếu.

Người đóng thuế muốn được hoàn thuế không nên nộp tờ khai được điều chỉnh trước khi tờ khai gốc của họ được xử lý

IRS cấp hầu hết các khoản tiền hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày cho những người đóng thuế nộp hồ sơ thuế điện tử và chọn hình thức ký gửi trực tiếp. Tuy nhiên, một số tờ khai thuế có lỗi hoặc cần xét duyệt thêm và có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý.

Những điều có thể trì hoãn việc hoàn thuế:

IRS sẽ liên lạc với người đóng thuế qua đường bưu điện nếu cần thêm thông tin để xử lý tờ khai thuế.