Dưới đây là những điều người đóng thuế cần biết về việc nộp tờ khai thuế sửa đổi

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2020-145, Ngày 10/29/2020

Nếu người đóng thuế phát hiện ra sai sót trên tờ khai thuế của họ thì không nhất thiết phải lo lắng. Hầu hết các lỗi có thể được sửa lại bằng cách nộp (Tiếng Anh) một Mẫu Đơn 1040-X, Hồ Sơ Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ Sửa Đổi

Dưới đây là một số lý do phổ biến mà mọi người có thể cần nộp hồ sơ khai thuế sửa đổi:

 • Nhập lợi tức không chính xác
 • Không kê khai các khoản tín thuế mà họ đủ điều kiện
 • Kê khai các khoản khấu trừ không chính xác

Sở Thuế Vụ có thể sửa lỗi toán học hoặc văn thư trên tờ khai và có thể chấp nhận tờ khai mà không có một số mẫu đơn hoặc phụ lục bắt buộc nhất định. Trong những trường hợp này, người đóng thuế không cần phải điều chỉnh tờ khai.

Những người đóng thuế cần sửa đổi tờ khai thuế của họ có thể có thắc mắc về cách làm. Dưới đây là một số điều họ nên biết:

 • Người đóng thuế hiện có thể sử dụng phần mềm thuế để nộp Mẫu Đơn 1040-X (Tiếng Anh) điện tử. Tại thời điểm này, chỉ có thể sửa đổi các Tờ khai thuế theo Mẫu Đơn 1040 và Mẫu Đơn 1040-SR niên thuế 2019 dưới dạng điện tử nếu tờ khai thuế năm 2019 ban đầu cũng được nộp theo phương thức điện tử.
    
 • Những người đóng thuế không thể hoặc chọn không nộp 1040-X theo phương thức điện tử phải điền vào Mẫu Đơn 1040-X  bằng giấy.
    
 • Nếu nộp mẫu đơn giấy 1040-X, hãy gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ của Sở Thuế Vụ được liệt kê trong hướng dẫn (Tiếng Anh) PDF của mẫu đơn trong mục Nơi Nộp Hồ Sơ. Người đóng thuế nộp Mẫu Đơn 1040-X để phản hồi thông báo của Sở Thuế Vụ phải gửi mẫu đơn đó đến địa chỉ Sở Thuế Vụ được nêu trên thông báo.
    
 • Đính kèm bản sao của bất kỳ mẫu đơn hoặc phụ lục nào bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi.
    
 • Nộp một Mẫu Đơn 1040-X riêng cho mỗi niên thuế. Khi gửi các tờ khai sửa đổi qua thư cho Sở Thuế Vụ, hãy đặt mỗi niên thuế vào một phong bì riêng và nhập năm của tờ khai ban đầu được sửa đổi ở đầu Mẫu Đơn 1040-X.
   
 • Hãy đợi tờ khai thuế ban đầu được xử lý trước khi nộp tờ khai sửa đổi, nếu quý vị kỳ vọng có một khoản hoàn lại.
    
 • Nộp thêm tiền thuế còn nợ càng sớm càng tốt để hạn chế tiền lãi và phí phạt (Tiếng Anh).
   
 • Người đóng thuế cần nộp Mẫu Đơn 1040-X để yêu cầu hoàn thuế trong vòng ba năm kể từ ngày họ nộp tờ khai thuế ban đầu đúng hạn hoặc trong vòng hai năm kể từ ngày họ đóng thuế, tùy theo ngày nào muộn hơn.
    
 • Theo dõi trạng thái của một tờ khai sửa đổi ba tuần sau khi gửi thư bằng cách sử dụng công cụ Tờ Khai Sửa Đổi Của Tôi Ở Đâu?.

Đọc thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (Tiếng Anh)