Mẫu 1040-X, Tờ Khai Thuế Thu NhậpThu Nhập Cá Nhân Hoa Kỳ Được Sửa Đổi, Các Câu Hỏi Thường Gặp

Tôi có thể nộp Tờ Khai Được Điều Chỉnh của mình bằng điện tử không?

Nếu quý vị cần sửa đổi Mẫu 1040 hoặc 1040-SR năm 2019, 2020, và 2021 của mình bây giờ quý vị có thể nộp Mẫu 1040-X, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Cá Nhân Được Điều Chỉnh bằng điện tử với các sản phẩm phần mềm thuế có sẵn.

Một số lý do khiến Tờ Khai Được Điều Chỉnh không thể được nộp qua điện tử là gì?

Tờ Khai Được Điều Chỉnh phải được nộp bằng giấy vì những lý do sau:

 1. Chỉ có thể sửa đổi các tờ khai thuế 1040 và 1040-SR năm 2019, 2020, và 2021 theo điện tử tại thời điểm này. Tờ Khai Được Điều Chỉnh cho bất kỳ niên thuế hoặc loại thuế nào khác phải được nộp bằng giấy.
 2.  Nếu sửa đổi tờ khai của năm trước, và tờ khai Gốc của năm đó đã được nộp trên giấy trong năm xử lý hiện tại, thì tờ khai đã sửa đổi phải được nộp bằng giấy.

Gửi Tờ Khai Được Điều Chỉnh bằng điện tử như thế nào?

Quý vị nên liên hệ với nhà cung cấp phần mềm thuế ưa thích của mình để xác minh sự tham gia của họ và để có hướng dẫn cụ thể cần thiết để gửi tờ khai được điều chỉnh  và trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Có thể nộp bao nhiêu Tờ Khai Được Điều Chỉnh bằng điện tử? 

Người khai thuế sẽ được phép nộp bằng điện tử tối đa ba tờ khai được điều chỉnh "được chấp nhận". Sau khi Tờ Khai Được Điều Chỉnh thứ ba được chấp nhận, tất cả các lần gửi tiếp theo sẽ bị từ chối.

Tôi có thể nộp Tờ Khai Được Điều Chỉnh bằng điện tử cho các niên thuế trước không?

Quý vị chỉ có thể sửa đổi Mẫu 1040 và 1040-SR (tiếng Anh) cho Niên Thuế 2019, Niên Thuế 2020, và Niên Thuế 2021  bằng điện tử tại thời điểm này.

Việc nộp Tờ Khai Được Điều Chỉnh của tôi bằng điện tử có giúp được xử lý nhanh hơn không?

Hiện tại, thời gian xử lý thông thường lên đến 16 tuần cũng áp dụng cho các Tờ Khai Được Điều Chỉnh được nộp bằng điện tử.

Cần phải nộp những Mẫu nào cùng với Tờ Khai Được Điều Chỉnh nộp bằng điện tử?

Cả Tờ Khai Được Điều Chỉnh Mẫu 1040 và 1040-SR điện tử (với Mẫu 1040-X đính kèm) sẽ cần phải gửi cùng TẤT CẢ các Mẫu và bảng liệt kê cần thiết như khi gửi Mẫu 1040 hoặc 1040-SR gốc, kể cả khi một số Mẫu có thể không có điều chỉnh nào.

Khi nộp điện tử Mẫu 1040-X, có cần phải có Mẫu 8879 mới không?

Cần phải có Mẫu 8879 mới mỗi khi Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR Sửa Đổi được nộp bằng điện tử.

Có cần phải có hai bản của Mẫu 8879 khi nộp Tờ Khai Được Điều Chỉnh điện tử (một cho 1040-X, một cho 1040 Được Điều Chỉnh) không?

Chỉ cần một bản của Mẫu 8879.

Khi nộp Tờ Khai Được Điều Chỉnh bằng điện tử, nếu một ô trên Tờ Khai Được Điều Chỉnh Mẫu 1040 trống, thì ô tương ứng trên Tờ Khai Được Điều Chỉnh Mẫu 1040-X cũng nên để trống hay phải nhập số 0?

Đối với Tờ Khai Được Điều Chỉnh được nộp bằng điện tử: Nếu một số tiền trong một ô trên Mẫu 1040 hoặc 1040-SR để trống, thì ô tương ứng trên Mẫu 1040-X cũng phải để trống. Nếu có số 0 trong một ô trên Mẫu 1040 hoặc 1040-SR, thì ô tương ứng trên Mẫu 1040-X cũng phải chứa số 0.

Ký gửi trực tiếp có áp dụng cho Mẫu 1040-X được nộp bằng điện tử không?

Ký gửi trực tiếp không cho phép tại thời điểm này đối với Tờ Khai Được Điều Chỉnh.

Có thể nộp Mẫu 8888 Phân Bổ Tiền Hoàn Lại (Bao gồm cả Mua Công Khố Phiếu Tiết Kiệm) với một Tờ Khai Được Điều Chỉnh không?

Trang 2 của Mẫu 8888 Hướng dẫn nêu rõ "Không đính kèm Mẫu 8888 với Mẫu 1040-X. Khoản hoàn lại trên tờ khai được điều chỉnh  không thể được chuyển trực tiếp vào trương mục hoặc được sử dụng để mua công khố phiếu tiết kiệm".

Tôi có thể gửi séc giấy qua đường bưu điện cho Tờ Khai Được Điều Chỉnh điện tử ở đâu và tôi có nên sử dụng Phiếu Thanh Toán Mẫu 1040-V không?

Phiếu Chi Trả Mẫu 1040-V nên được sử dụng khi gửi chi phiếu giấy cho khoản chi trả được thực hiện trên Tờ Khai Được Điều Chỉnh được nộp bằng điện tử. Vui lòng sử dụng hướng dẫn của Mẫu 1040-V có cung cấp địa chỉ nhận thư để gửi chi phiếu giấy.

Làm cách nào để kiểm tra tình trạng của Tờ Khai Được Điều Chỉnh đã nộp bằng điện tử của tôi?

Nếu quý vị nộp tờ khai được điều chỉnh  bằng điện tử, quý vị có thể sử dụng công cụ trực tuyến Tờ Khai Được Điều Chỉnh của Tôi Ở Đâu? để kiểm tra tình trạng tờ khai được điều chỉnh  của quý vị.

Khi nào công cụ Tờ Khai Được Điều Chỉnh của Tôi Ở Đâu sẽ được cập nhật để kiểm tra tình trạng của một Tờ Khai Được Điều Chỉnh được nộp bằng điện tử?

Người khai thuế có thể kiểm tra tình trạng Tờ Khai Được Điều Chỉnh Mẫu 1040-X được nộp bằng giấy hoặc điện tử bằng cách sử dụng công cụ Tờ Khai Được Điều Chỉnh của Tôi Ở Đâu (WMAR) trực tuyến hoặc số điện thoại miễn phí 866-464-2050 ba tuần sau khi nộp tờ khai. Cả hai công cụ đều có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Cách tốt nhất và nhanh nhất để tôi có được thông tin về tờ khai được điều chỉnh là gì?

Sử dụng công cụ Tờ Khai Được Điều Chỉnh của Tôi Ở Đâu? hoặc gọi điện thoại miễn phí tự động của chúng tôi 866-464-2050. Ứng dụng có thông tin cập nhật nhất hiện có.

Tôi có thể biết được tình trạng của tờ khai được điều chỉnh cho nhiều niên thuế không?

Tờ Khai Được Điều Chỉnh của Tôi Ở Đâu? có thể cho quý vị biết tình trạng của các tờ khai được điều chỉnh của quý vị cho niên thuế hiện tại và tối đa ba niên thuế trước.

Làm cách nào để tôi xác nhận rằng quý vị đã nhận được tờ khai được điều chỉnh của tôi?

Quý vị có thể nhận được xác nhận thông qua Tờ Khai Được Điều Chỉnh của Tôi Ở Đâu?

Sẽ mất bao lâu để xử lý một tờ khai được điều chỉnh ?

Mẫu 1040-X, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Cá Nhân Được Điều Chỉnh có thể mất đến 16 tuần để xử lý sau khi chúng tôi nhận được.

Gọi cho IRS có giúp tờ khai được điều chỉnh của tôi được xử lý nhanh hơn không?

Gọi cho chúng tôi sẽ không đẩy nhanh thời gian xử lý tờ khai được điều chỉnh của quý vị. Đại diện trả lời điện thoại và tiếp đón người đóng thuế tại văn phòng của chúng tôi chỉ thể xem xét tình trạng của tờ khai được điều chỉnh của quý vị sau 16 tuần hoặc lâu hơn từ khi quý vị gửi qua đường bưu điện; hoặc nếu Tờ Khai Được Điều Chỉnh của Tôi Ở Đâu? hướng dẫn quý vị liên hệ với chúng tôi.

Làm thế nào tôi biết IRS đã nhận được tờ khai được điều chỉnh của tôi và đang xử lý nó?

Tờ Khai Được Điều Chỉnh của Tôi Ở Đâu? cập nhật các giai đoạn xử lý của tờ khai được điều chỉnh của quý vị từ khi nhận cho đến khi hoàn thành. Nó sẽ cho quý vị biết liệu tờ khai của quý vị ở tình trạng đã nhận, đã điều chỉnh hay đã hoàn tất.

Điều gì đang xảy ra khi tình trạng của tờ khai được điều chỉnh của tôi hiển thị là đã nhận?

Chúng tôi đã nhận được tờ khai được điều chỉnh của quý vị. Chúng tôi đang xử lý nó. Có thể mất đến 16 tuần để hoàn tất quá trình xử lý.

Điều gì đang xảy ra khi tình trạng của tờ khai được điều chỉnh của tôi hiển thị là đã điều chỉnh?

Chúng tôi đã điều chỉnh trương mục của quý vị. Việc điều chỉnh sẽ dẫn đến một khoản hoàn lại, số dư đến hạn hoặc không có thay đổi về thuế.

Điều gì đang xảy ra khi tình trạng của tờ khai được điều chỉnh của tôi hiển thị là đã hoàn thành?

Chúng tôi đã hoàn tất việc xử lý tờ khai của quý vị. Chúng tôi đã gửi cho quý vị tất cả thông tin liên quan đến quá trình xử lý qua đường bưu điện.

Bao lâu thì công cụ được cập nhật?

Tờ Khai Được Điều Chỉnh của Tôi Ở Đâu? cập nhật mỗi ngày một lần, thường vào ban đêm. Quý vị có thể kiểm tra nó hàng ngày.

Đã hơn 16 tuần kể từ khi quý vị nhận được tờ khai được điều chỉnh của tôi và nó vẫn chưa được xử lý. Tại sao?

Một số tờ khai được điều chỉnh  mất hơn 16 tuần vì một số lý do. Sự chậm trễ có thể xảy ra khi tờ khai cần được xem xét thêm vì nó:

 • Có lỗi
 • Không đầy đủ
 • Không được ký
 • Được trả lại cho quý vị để yêu cầu thêm thông tin
 • Bao gồm một Mẫu 8379, Phân Bổ Cho Người Phối Ngẫu Bị Tổn Hại
 • Bị ảnh hưởng bởi hành vi trộm cắp danh tính hoặc gian lận

Sự chậm trễ trong quá trình xử lý cũng có thể xảy ra khi tờ khai được điều chỉnh cần:

 • Được chuyển đến một bộ phận chuyên biệt
 • Được thông bởi bộ phận phụ trách phá sản trong IRS
 • Được xét và phê duyệt bởi một văn phòng thuế vụ
 • Duyệt xét kháng nghị hoặc một yêu cầu xem xét lại quyết định của IRS
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị bất cứ khi nào chúng tôi cần thêm thông tin để xử lý tờ khai được điều chỉnh của quý vị.

Tôi có thể tìm hiểu những loại tờ khai được điều chỉnh  nào khi sử dụng công cụ này?

Quý vị có thể tìm hiểu về các tờ khai được điều chỉnh  được gửi qua đường bưu điện tới bộ phận xử lý của IRS. Mẫu 1040-X, Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Cá Nhân Được Điều Chỉnh cho quý vị biết nơi quý vị cần gửi tờ khai của mình.

Tờ Khai Được Điều Chỉnh của Tôi Ở Đâu? không thể cung cấp cho quý vị tình trạng của tờ khai hoặc các yêu cầu sau:

 • Các đơn xin và yêu cầu chuyển lùi
 • Yêu cầu cho người phối ngẫu bị tổn thương
 • Mẫu 1040, Tờ Khai Thuế Thu Hoa Kỳ cho Cá Nhân được đánh dấu là tờ khai đã được sửa đổi hoặc điều chỉnh (không phải là Mẫu 1040-X Tờ Khai Thuế Thu Nhập Hoa Kỳ cho Cá Nhân Được Điều Chỉnh)
 • Tờ khai được điều chỉnh có địa chỉ nước ngoài
 • Tờ khai thuế doanh nghiệp được điều chỉnh
 • Tờ khai được điều chỉnh do một bộ phận chuyên môn xử lý — chẳng hạn như Phòng Kiểm Tra hoặc Phòng Phá Sản của chúng tôi.

Tôi có thể sử dụng Tờ Khai Được Điều Chỉnh của Tôi Ở Đâu? để tìm hiểu về tình trạng của Mẫu 1040 của tôi cho niên thuế hiện tại không?

Không, nó không có thông tin về tờ khai hoặc khoản hoàn lại của năm hiện tại. Sử dụng ứng dụng di động IRS2Go hoặc Tiền Hoàn Thuế của Tôi Ở Đâu? để tìm hiểu về tờ khai thuế năm hiện tại của quý vị.

Quý vị có thể bắt đầu kiểm tra tình trạng tờ khai thuế năm hiện tại trong vòng 24 giờ sau khi chúng tôi nhận được tờ khai điện tử của quý vị hoặc 4 tuần sau khi quý vị gửi một tờ khai giấy cho chúng tôi. Ứng dụng và công cụ này có sẵn 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

Quý vị có thể tìm thông tin thuế liên quan hữu ích: