Mọi người có thể đóng góp bằng cách trở thành thiện nguyện viên có chứng nhận của Sở Thuế Vụ

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2020-174, Ngày 12/18/2020

Sở Thuế Vụ và các đối tác cộng đồng của họ đang tìm kiếm trên khắp đất nước những thiện nguyện viên (tiếng Anh) được IRS chứng nhận cho mùa khai thuế sắp tới.

Các chương trình dài hạn này mang lại sự trợ giúp có giá trị cho những người đóng thuế ở Mỹ:

 • Chương Trình Trợ Giúp Khai Thuế Lợi Tức Tự Nguyện (VITA) cung cấp dịch vụ khai thuế miễn phí cho những người đóng thuế đủ điều kiện thường với lợi tức kiếm được từ $57,000 trở xuống, người tàn tật và người đóng thuế nói tiếng Anh hạn chế.
 • Chương Trình Cố Vấn Thuế Cho Lão Niên (TCE) chủ yếu dành cho những người từ 60 tuổi trở lên. Mặc dù chương trình tập trung vào các vấn đề thuế chỉ dành riêng cho người cao niên, hầu hết những người đóng thuế thường có thể được nhận trợ giúp miễn phí. AARP tham gia vào chương trình Cố Vấn Thuế Cho Lão Niên thông qua AARP Tax-Aide.

Các quy trình mới giúp hoạt động thiện nguyện trở nên an toàn và dễ dàng

Để giữ an toàn cho mọi người, các thiện nguyện viên tiềm năng có thể tham gia trực tuyến để tìm hiểu thêm về các chương trình, đặt câu hỏi và tìm ra vai trò thiện nguyện viên nào phù hợp với họ.

Một số địa điểm thiện nguyện sẽ cung cấp trợ giúp trực tuyến cho người đóng thuế thay vì trợ giúp trực tiếp. Điều này cho phép các thiện nguyện viên giúp người đóng thuế hoàn thành các tờ khai thuế của mình qua điện thoại hoặc trực tuyến. Các thiện nguyện viên khác sẽ tiến hành đánh giá phẩm chất trực tuyến với người đóng thuế trước khi nộp tờ khai thuế điện tử.

Mặc dù làm thiện nguyện trực tuyến sẽ là một lựa chọn trong mùa thuế này, một số địa điểm VITA và TCE vẫn sẽ cung cấp trợ giúp về thuế miễn phí trực tiếp. Sự an toàn và việc giữ khoảng cách sẽ được nhấn mạnh trong các tương tác gặp mặt trực tiếp.

Có nhiều vai trò thiện nguyện (tiếng Anh):

 • Đón khách để giúp sàng lọc những người đóng thuế nhằm xác định loại hỗ trợ họ cần.
 • Thông dịch viên để cung cấp các dịch vụ ngôn ngữ.
 • Người khai thuế sử dụng phần mềm khai thuế điện tử để khai thuế.
 • Hướng dẫn viên về thuế, tại một số địa điểm, để khuyến khích người đóng thuế tự chuẩn bị tờ khai thuế và hỗ trợ họ trong quá trình này.

Các lợi ích khác của hoạt động thiện nguyện bao gồm:

 • Thiện nguyện viên có thể làm việc theo giờ linh hoạt. Các thiện nguyện viên thường có thể tự chọn giờ và ngày để tham gia thiện nguyện. Các chương trình này thường mở từ cuối tháng Giêng đến hết hạn nộp thuế vào tháng Tư. Một số địa điểm thậm chí còn mở cửa cả năm.
 • Không yêu cầu về kinh nghiệm. Các thiện nguyện viên được đào tạo chuyên môn để được Sở Thuế Vụ chứng nhận. Họ cũng có thể chọn từ nhiều vai trò thiện nguyện để phục vụ người đóng thuế. Các chương trình VITA và TCE muốn các thiện nguyện viên thuộc mọi thành phần và lứa tuổi, cũng như những cá nhân thông thạo các ngôn ngữ khác.
 • Sở Thuế Vụ cung cấp tài liệu và đào tạo luật thuế miễn phí. Thiện nguyện viên nhận tài liệu đào tạo miễn phí. Khóa đào tạo luật thuế bao gồm cách lập các tờ khai thuế liên bang cơ bản theo phương thức điện tử. Khóa đào tạo cũng bao gồm các chủ đề về thuế như các khoản khấu trừ và tín thuế.
 • Những chuyên gia thuế có thể kiếm được tín thuế giáo dục thường xuyên. Các cơ quan đã đăng ký và những người khai thuế không có chứng chỉ có thể kiếm được tín thuế giáo dục thường xuyên khi tham gia thiện nguyện làm người hướng dẫn VITA/TCE, người duyệt xét phẩm chất hoặc người khai thuế.

Mọi người có thể đăng ký thông qua chương trình Trợ Giúp Khai Thuế Lợi Tức Tự Nguyện (VITA) bằng cách truy cập trang đăng ký (tiếng Anh) trên IRS.gov. Ngay sau khi đăng ký, những người tham gia quan tâm sẽ nhận được lời mời tham dự một buổi hướng dẫn trực tuyến.

Video YouTube Của Sở Thuế Vụ:

 • Tuyển Dụng Thiện Nguyện Viên Cho Chương Trình Trợ Giúp Khai Thuế Lợi Tức Tự Nguyện (VITA) (tiếng Anh)

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (tiếng Anh)