Cách người đóng thuế có thể kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế liên bang của họ

Mẹo Thuế của IRS 2022-60, ngày 19 tháng 4 năm 2022

Sau khi người đóng thuế nộp tờ khai thuế, họ muốn biết khi nào họ sẽ nhận được tiền hoàn thuế. Cách thuận tiện nhất để kiểm tra tiền hoàn thuế là sử dụng công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? trên IRS.gov. Người đóng thuế có thể bắt đầu kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế của mình trong vòng 24 giờ sau khi IRS xác nhận đã nhận được tờ khai thuế nộp theo phương thức điện tử của người đóng thuế. Công cụ này cũng cung cấp ngày hoàn thuế được cá nhân hóa sau khi tờ khai thuế được xử lý và tiền hoàn thuế được chấp thuận.

Người đóng thuế có thể truy cập công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? theo hai cách:

Để sử dụng công cụ này, người đóng thuế sẽ cần:

  • Số An Sinh Xã Hội hoặc Số Nhận Dạng Cá Nhân Đóng Thuế
  • Tư cách khai thuế
  • Số tiền hoàn thuế chính xác được yêu cầu trên tờ khai thuế của họ

Công cụ này hiển thị tiến trình qua ba giai đoạn:

  • Tờ khai thuế được nhận
  • Tiền hoàn thuế được duyệt
  • Tiền hoàn thuế đã được gửi đi

Khi tình trạng thay đổi thành được duyệt, điều này có nghĩa là IRS đang chuẩn bị gửi khoản tiền hoàn thuế dưới dạng một khoản ký thác trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của người đóng thuế hoặc trực tiếp cho người đóng thuế qua thư, bằng chi phiếu, đến địa chỉ được sử dụng trên tờ khai thuế của họ.

IRS cập nhật công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? mỗi ngày một lần, thường là qua đêm, vì vậy người đóng thuế không cần phải kiểm tra tình trạng này thường xuyên hơn.

Người đóng thuế cần thời gian để ngân hàng trong liên minh tín dụng gửi tiền hoàn thuế vào tài khoản của họ hoặc để khoản này được gửi qua đường bưu điện. Gọi cho IRS sẽ không đẩy nhanh quá trình hoàn thuế. Thông tin có sẵn trên Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? giống như thông tin mà các trợ lý qua điện thoại của IRS có.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)