Tại sao có thể mất hơn 21 ngày để một số người đóng thuế nhận được tiền hoàn thuế liên bang

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2022-54, ngày 7 tháng 4 năm 2022

IRS cấp hầu hết các khoản tiền hoàn thuế trong vòng chưa đầy 21 ngày cho những người đóng thuế nộp hồ sơ thuế điện tử và chọn hình thức ký thác trực tiếp. Tuy nhiên, một số khoản tiền hoàn thuế có lỗi hoặc cần xét duyệt thêm và có thể mất nhiều thời gian hơn để xử lý. [BT1] IRS làm việc chăm chỉ để nhanh chóng chuyển tiền hoàn thuế đến tay người đóng thuế, nhưng người đóng thuế không nên chắc chắn rằng sẽ nhận được tiền hoàn thuế vào một ngày nhất định.

Những điều có thể trì hoãn việc hoàn thuế:

IRS sẽ liên lạc với người đóng thuế qua đường bưu điện nếu cần thêm thông tin để xử lý tờ khai thuế.

Cách nhanh nhất để được tiền hoàn thuế là khai thuế điện tử và chọn ký thác trực tiếp. Những người không có tài khoản ngân hàng có thể tìm hiểu về cách mở tài khoản tại ngân hàng được FDIC bảo hiểm (tiếng Anh) hoặc Công Cụ Định Vị Của Liên Minh Tín Dụng Quốc Gia (tiếng Anh).

Người đóng thuế có thể kiểm tra tình trạng khoản tiền hoàn thuế của mình trực tuyến.

Để kiểm tra tình trạng khoản tiền hoàn thuế, người đóng thuế nên sử dụng công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? trên IRS.gov. Nếu người đóng thuế khai thuế điện tử, họ nên đợi hai mươi bốn giờ trước khi kiểm tra tình trạng khoản tiền hoàn thuế của mình. Nếu người đóng thuế nộp tờ khai bằng giấy, họ nên đợi bốn tuần trước khi kiểm tra tình trạng này.

Các đại diện IRS trên điện thoại và tại các Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế chỉ có thể nghiên cứu tình trạng khoản tiền hoàn thuế nếu:

  • Đã 21 ngày trở lên kể từ khi người đóng thuế nộp tờ khai thuế theo phương thức điện tử.
  • Đã sáu tuần hoặc hơn kể từ khi người đóng thuế gửi tờ khai qua đường bưu điện.
  • Công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? yêu cầu người đóng thuế liên lạc với IRS.

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế của IRS (tiếng Anh)