Danh tính bị đánh cắp? Yêu Cầu Số PIN Bảo Vệ Danh Tính Từ IRS

IR-2022-78, ngày 11 tháng 04 năm 2022

WASHINGTON – Sở Thuế Vụ hôm nay đã nhắc nhở tất cả những người đóng thuế – đặc biệt là những người là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính – về một bước quan trọng mà họ nên thực hiện để bảo vệ mình khỏi gian lận thuế.

Một số kẻ trộm cắp danh tính sử dụng thông tin của người đóng thuế để khai thuế gian lận. Bằng cách yêu cầu số PIN Bảo Vệ Danh Tính từ công cụ Lấy số IP PIN trên IRS.gov, người đóng thuế có thể ngăn kẻ trộm yêu cầu tiền hoàn thuế dưới danh nghĩa của họ.

Số PIN Bảo Vệ Danh Tính và cách lấy một số PIN

Số IP PIN là một số gồm sáu chữ số mà IRS chỉ định cho một cá nhân để giúp ngăn chặn việc sử dụng sai số An Sinh Xã Hội hoặc Mã Số Thuế Cá Nhân (ITIN) trên tờ khai thuế thu nhập liên bang. Số IP PIN bảo vệ tài khoản của người đóng thuế, ngay cả khi họ không bị yêu cầu nộp tờ khai thuế nữa, bằng cách từ chối bất kỳ tờ khai thuế đã nộp bằng phương thức điện tử nào mà không có số IP PIN của người đóng thuế

Người đóng thuế nên yêu cầu một số IP PIN:

 • Nếu họ muốn bảo vệ số SSN hoặc ITIN của mình với IRS,
 • Nếu họ muốn bảo vệ số SSN hoặc ITIN của người phụ thuộc với IRS,
 • Nếu họ cho rằng số SSN, ITIN hoặc thông tin cá nhân của họ đã bị lộ do hành vi trộm cắp hoặc gian lận hoặc
 • Nếu họ nghi ngờ hoặc xác nhận rằng họ là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính.

Người đóng thuế có thể truy cập IRS.gov/getanippin để hoàn tất việc kiểm tra xác thực kỹ lưỡng. Sau khi xác thực xong, số IP PIN sẽ được cung cấp trực tuyến ngay lập tức. Số IP PIN mới được tạo hàng năm để tăng cường bảo mật. Khi một cá nhân đã ghi danh chương trình IP PIN, thì không có cách nào để chọn không tham gia.

IRS có thể tự động chỉ định số IP PIN nếu IRS xác định người đóng thuế là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế. Người đóng thuế sẽ nhận được thông báo xác nhận sự cố đánh cắp danh tính liên quan đến thuế cùng với số IP PIN được chỉ định cho các hồ sơ khai thuế trong tương lai.

Người đóng thuế sẽ nhận được thông báo với số IP PIN mới hàng năm vào đầu tháng Một cho mùa khai thuế tiếp theo hoặc họ phải lấy lại số IP PIN của mình bằng cách truy cập IRS.gov.

Trộm cắp danh tính liên quan đến thuế và cách xử lý

Hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế xảy ra khi ai đó sử dụng số SSN bị đánh cắp của người đóng thuế để khai thuế yêu cầu tiền hoàn thuế gian lận. Trong phần lớn các trường hợp trộm cắp danh tính liên quan đến thuế, IRS nhận ra một tờ khai thuế đáng ngờ và đưa tờ khai đáng ngờ đó ra để xem xét. IRS sau đó sẽ gửi một thư cho người đóng thuế và sẽ không xử lý tờ khai thuế cho đến khi người đóng thuế trả lời.

Tùy từng trường hợp, người đóng thuế sẽ nhận được một trong ba thư yêu cầu họ xác minh danh tính của mình:

 • Thư 5071C, yêu cầu họ sử dụng một công cụ trực tuyến để xác minh danh tính của họ và cho IRS biết nếu họ đã nộp tờ khai được đề cập.
 • Thư 4883C, yêu cầu người đóng thuế gọi cho IRS để xác minh danh tính của họ và cho IRS biết nếu họ đã nộp tờ khai đó.
 • Đối với những người đã từng là nạn nhân của một vụ vi phạm dữ liệu, họ có thể nhận được Thư 5747C và được yêu cầu trực tiếp xác minh danh tính tại Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế.

Nếu người đóng thuế nhận được bất kỳ thư nào trong số này, họ không cần phải nộp Bản Tuyên Thệ Bị Trộm Cắp Danh Tính (tiếng Anh) (Mẫu 14039). Thay vào đó, họ nên làm theo hướng dẫn trong thư.

Khi nào nộp Bản Tuyên Thệ Bị Trộm Cắp Danh Tính

Nếu người đóng thuế chưa nhận được thông tin từ IRS nhưng nghi ngờ hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế, họ nên hoàn thành và gửi Mẫu 14039, Bản Tuyên Thệ Bị Trộm Cắp Danh Tính (tiếng Anh)PDF. Các dấu hiệu có thể xảy ra trộm cắp danh tính liên quan đến thuế bao gồm:

 • Người đóng thuế không thể nộp tờ khai thuế bằng phương thức điện tử vì một tờ khai thuế trùng lặp đã được nộp bằng số An Sinh Xã Hội của họ. (Kiểm tra để đảm bảo rằng không có lỗi trong SSN, chẳng hạn như các số đã hoán vị.)
 • Người đóng thuế không thể nộp hồ sơ thuế điện tử vì số An Sinh Xã Hội hoặc ITIN của người phụ thuộc đã được một người nào đó sử dụng trong một tờ khai thuế khác mà người đóng thuế không biết hoặc không được phép. (Ngoài ra, hãy kiểm tra xem SSN hoặc ITIN có chính xác không và đảm bảo rằng người phụ thuộc chưa khai thuế riêng.)
 • Người đóng thuế nhận được bản ghi thuế qua thư mà họ không yêu cầu.
 • Người đóng thuế nhận được thông báo từ một công ty phần mềm giúp khai thuế xác nhận rằng một tài khoản trực tuyến đã được tạo dưới tên của họ và họ không tạo tài khoản nào cả.
 • Người đóng thuế nhận được thông báo từ công ty phần mềm giúp khai thuế rằng tài khoản trực tuyến hiện có của họ đã bị truy cập hoặc bị vô hiệu hóa trong khi họ không thực hiện hành động nào.
 • Người đóng thuế nhận được thông báo của IRS cho biết rằng họ nợ thuế bổ sung, hoặc tiền hoàn thuế của họ đã được bù trừ vào số dư nợ đến hạn, hoặc họ bị truy thu thuế trong một năm mà họ không kiếm được bất kỳ thu nhập nào hoặc khai thuế.
 • IRS gửi cho người đóng thuế một thông báo cho biết rằng người đó đã nhận tiền lương hoặc thu nhập khác từ chủ lao động mà họ không làm việc cho họ.
 • Người đóng thuế đã được cấp một Số Nhận Diện Chủ Lao Động (EIN), nhưng họ không yêu cầu hoặc nộp đơn xin EIN.

IRS sẽ làm việc để xác minh người đóng thuế hợp pháp, xóa tờ khai thuế gian lận từ tài khoản của người đóng thuế và nói chung, đánh dấu đặc biệt vào tài khoản sẽ tạo số IP PIN mỗi năm cho người đóng thuế là nạn nhân đã được xác nhận.

Để biết thông tin về hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế, hãy xem Bảo Vệ Danh Tính: Phòng Ngừa, Phát Hiện Và Hỗ Trợ Nạn NhânHỗ Trợ Nạn Nhân Bị Trộm Cắp Danh Tính Của IRS: Cách Hoạt Động trên IRS.gov. Trang web của Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (tiếng Anh) cũng bao gồm thông tin về hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế.

Các dấu hiệu của hành vi trộm cắp danh tính không liên quan đến thuế; không cần nộp mẫu 14039

Trộm cắp danh tính không liên quan đến thuế xảy ra khi ai đó sử dụng thông tin nhận diện cá nhân (PII) bị đánh cắp hoặc bị mất để mở thẻ tín dụng, thế chấp, mua xe hơi hoặc mở các tài khoản khác mà nạn nhân không hề hay biết.

Bằng chứng tiềm ẩn về hành vi trộm cắp danh tính không liên quan đến thuế có thể bao gồm:

 • Một cá nhân nhận được hóa đơn đến hạn trả nợ từ các công ty mà họ không tiến hành giao dịch, đặt mua tạp chí mà họ không yêu cầu, thông báo về bản sao kê thế chấp và/hoặc thẻ tín dụng mà họ không đăng ký.
 • Một cá nhân nhận được thông báo về khoản bồi thường thất nghiệp mà họ đã không nộp đơn.
 • Một cá nhân nhận được Thông Báo CP 01E, Trộm Cắp Danh Tính Việc Làm.
 • Một cá nhân nhận được Mẫu W-2 hoặc 1099 từ một công ty hoặc chủ lao động mà họ không nhận được thu nhập được khai báo và họ chưa nhận được thông báo hoặc thư từ IRS hỏi họ về thu nhập đó.
 • Người đóng thuế không thể nộp hồ sơ thuế điện tử vì SSN hoặc ITIN của người phụ thuộc đã được sử dụng bởi một người mà người đóng thuế biết nhưng không phải là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và người đóng thuế đã không cho phép người đó khai người phụ thuộc này. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, hãy xem Ấn Phẩm 1819, Ly hôn và cha mẹ không giám hộ, ly thân hoặc chưa bao giờ kết hôn (tiếng Anh)PDF.

Nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính không liên quan đến thuế không cần phải báo cáo những sự cố này cho IRS nhưng nên thực hiện các bước để bảo vệ khỏi kiểu trộm cắp danh tính mà họ đã trải qua (tiếng Anh).