Khi nào nộp Bản tuyên thệ bị trộm cắp danh tính

FS-2022-25, Tháng 4, 2022

Khi một người đóng thuế cho rằng thông tin cá nhân của họ đang được sử dụng để khai thuế một cách gian lận, họ nên cân nhắc nộp Mẫu 14039 trực tuyến (tiếng Anh) hoặc hoàn thành Mẫu 14039, Bản tuyên thệ bị trộm cắp danh tính (tiếng Anh)PDF, bằng giấy mà có thể in và gửi hoặc fax cho IRS. Trong hầu hết các trường hợp, người đóng thuế không cần phải hoàn thành mẫu này. Chỉ những nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế mới nên gửi Mẫu 14039 và chỉ khi họ chưa nhận được một số thư nhất định từ IRS.

Tất cả người đóng thuế có thể yêu cầu Mã số cá nhân bảo vệ danh tính (IP PIN) bằng cách sử dụng công cụ Lấy PIN bảo vệ danh tính (IP PIN) trên IRS.gov để bảo vệ mình khỏi trở thành nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế.

Hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế là gì?

Hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế xảy ra khi ai đó sử dụng số An sinh Xã hội (SSN) bị đánh cắp của người đóng thuế để khai thuế và yêu cầu tiền hoàn thuế gian lận.

Trong hầu hết các trường hợp trộm cắp danh tính liên quan đến thuế, không cần phải nộp bản tuyên thệ Mẫu 14039. Đó là vì IRS xác định một tờ khai thuế đáng ngờ dựa trên hàng trăm bộ lọc xử lý và đưa tờ khai đáng ngờ đó ra để xem xét. IRS sẽ gửi thư cho người đóng thuế và sẽ không xử lý tờ khai thuế đó cho đến khi nhận được phản hồi từ người đóng thuế.

Trong tình huống này, người đóng thuế sẽ nhận được Thư 5071C, yêu cầu họ sử dụng một công cụ trực tuyến để xác minh danh tính của họ và cho IRS biết nếu họ đã nộp tờ khai được đề cập. Một thư khác, Thư 4883C yêu cầu người đóng thuế gọi cho IRS để xác minh danh tính của họ và cho IRS biết nếu họ đã nộp tờ khai thuế này. Đối với những người đã từng là nạn nhân của một vụ vi phạm dữ liệu, họ có thể nhận được Thư 5747C và được yêu cầu xác minh danh tính của họ trực tiếp tại Trung tâm Trợ giúp Người đóng thuế. Đọc thêm về các thư tại Am hiểu Thư 5071C gửi cho bạn (tiếng Anh)Am hiểu Thư 5747C gửi cho bạn (tiếng Anh) hoặc Am hiểu Thư 4883C gửi cho bạn (tiếng Anh). Nếu người đóng thuế nhận được bất kỳ thư nào trong số này, thì không cần phải nộp Mẫu 14039. Thay vào đó, họ nên làm theo hướng dẫn trong thư. Thư này sẽ cung cấp tất cả thông tin mà IRS cần.

Nhưng có nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy có thể có hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế:

 • Người đóng thuế không thể e-file tờ khai thuế vì có một tờ khai thuế trùng lặp được nộp bằng số An Sinh Xã Hội của họ. (Tuy nhiên, hãy đảm bảo rằng không có lỗi trong SSN, chẳng hạn như các số bị hoán vị.)
 • Người đóng thuế không thể e-file vì số An sinh Xã hội hoặc ITIN của người phụ thuộc đã được một người nào đó sử dụng trong một tờ khai thuế khác mà người đóng thuế không biết hoặc không cho phép. (Ngoài ra, hãy kiểm tra xem SSN hoặc ITIN có chính xác không và đảm bảo rằng người phụ thuộc không khai thuế riêng.)
 • Người đóng thuế nhận được bản ghi thuế qua thư mà họ không yêu cầu.
 • Người đóng thuế nhận được một thông báo từ một công ty cung cấp phần mềm giúp khai thuế xác nhận rằng một tài khoản trực tuyến đã được tạo dưới tên của họ và họ không tạo tài khoản đó.
 • Người đóng thuế nhận được một thông báo từ công ty phần mềm giúp khai thuế rằng tài khoản trực tuyến hiện có của họ đã bị truy cập hoặc bị vô hiệu hóa trong khi họ không thực hiện hành động nào.
 • Người đóng thuế nhận được thông báo của IRS thông báo rằng họ nợ thuế bổ sung, hoặc khoản tiền hoàn thuế của họ đã được bù đắp vào số dư nợ đến hạn, hoặc họ bị truy thu thuế trong năm mà họ không kiếm được bất kỳ thu nhập nào hoặc nộp tờ khai thuế.
 • IRS gửi cho người đóng thuế một thông báo cho biết rằng người đóng thuế đã nhận tiền lương hoặc thu nhập khác từ chủ lao động mà họ không làm việc cho.
 • Người đóng thuế đã được cấp một Mã số thuế của Chủ lao động (EIN), nhưng họ không yêu cầu hoặc nộp đơn xin EIN.

Nếu bất kỳ điều kiện nào ở trên được áp dụng, thì người đóng thuế phải hoàn thành Mẫu 14039 trực tuyến (tiếng Anh) hoặc hoàn thành Mẫu 14039, Bản tuyên thệ bị trộm cắp danh tính (tiếng Anh)PDF, bằng giấy mà có thể in và gửi hoặc fax cho IRS. Xem thông tin chi tiết bổ sung về việc nộp bản tuyên thệ ở bên dưới.

Hành vi trộm cắp danh tính không liên quan đến thuế là gì?

Trộm cắp danh tính không liên quan đến thuế xảy ra khi ai đó sử dụng thông tin nhận diện cá nhân (PII) bị đánh cắp hoặc bị mất để mở thẻ tín dụng, thế chấp, mua ô tô hoặc mở các tài khoản khác mà nạn nhân không hề hay biết.

Bằng chứng tiềm ẩn về hành vi trộm cắp danh tính không liên quan đến thuế có thể bao gồm:

 • Một cá nhân nhận được hóa đơn nợ đến hạn từ các công ty mà họ không vận hành, đăng ký tạp chí mà họ không đặt hàng, thông báo về bản sao kê thế chấp và/hoặc thẻ tín dụng mà họ không đăng ký.
 • Một cá nhân nhận được thông báo về bồi thường thất nghiệp mà họ đã không nộp đơn.
 • Một cá nhân nhận được Thông báo CP 01E, Trộm Cắp Danh Tính Việc Làm.
 • Một cá nhân nhận được Mẫu W-2 hoặc 1099 từ một công ty hoặc chủ lao động mà họ không nhận được thu nhập được báo cáo từ đó và họ chưa nhận được thông báo hoặc thư từ IRS hỏi họ về thu nhập đó.
 • Người đóng thuế không thể e-file vì số An Sinh Xã Hội hoặc ITIN của người phụ thuộc đã được sử dụng bởi một người mà người đóng thuế biết nhưng không phải là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và người đóng thuế đã không cho phép người đó khai người phụ thuộc này. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, hãy xem Ấn Phẩm 1819, Cha mẹ ly hôn và không giám hộ, ly thân hoặc chưa bao giờ kết hôn (tiếng Anh)PDF.

Nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính không liên quan đến thuế không cần phải nộp Mẫu 10439. Thay vào đó, họ nên chủ động và báo cáo những sự việc không liên quan đến thuế này cho các cơ quan có thẩm quyền thích hợp và thực hiện các biện pháp khác:

 • Cân nhắc lấy Mã PIN bảo vệ danh tính. Đây là một bước quan trọng cần thực hiện để ngăn họ trở thành nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế.
 • Liên lạc với một trong 3 Văn phòng Tín dụng để báo cáo sự việc: Equifax, Experian hoặc Transunion.
 • Liên lạc với Sở An sinh Xã hội.
 • Liên lạc với văn phòng thất nghiệp của tiểu bang thích hợp để yêu cầu họ cấp Mẫu 1099-G đã được sửa đổi.
 • Báo cáo sự việc cho tổ chức tài chính của họ.
 • Báo cáo sự việc cho cảnh sát địa phương – Nếu người đóng thuế biết được danh tính kẻ trộm, hoặc kẻ trộm đã sử dụng tên của người đóng thuế khi bị dừng xe hoặc bất kỳ cuộc đụng độ nào với cảnh sát, thì người đóng thuế nên báo cáo sự việc.
 • Báo cáo sự việc cho Ủy ban Thương mại Liên bang (tiếng Anh). Không hoàn thành Mẫu 14039 thông qua quy trình đó.

Hãy nhớ rằng, không cần phải báo cáo sự việc không liên quan đến thuế cho IRS.

Mã PIN bảo vệ danh tính

Mã IP PIN là một số gồm sáu chữ số được chỉ định cho một cá nhân để giúp ngăn chặn việc lạm dụng số An sinh Xã hội hoặc ITIN của họ trên các tờ khai thuế thu nhập liên bang. Số IP PIN bảo vệ tài khoản của người đóng thuế, ngay cả khi họ không còn bị yêu cầu khai thuế nữa, bằng cách từ chối bất kỳ tờ khai thuế điện tử nào được nộp mà không có số IP PIN của người đóng thuế. Số IP PIN mới được tạo hàng năm để tăng cường bảo mật. Người đóng thuế sẽ cần nhập số IP PIN của họ khi họ nộp tờ khai thuế. Khi một cá nhân đã ghi danh chương trình IP PIN, thì không có cách nào để chọn không tham gia.

Người đóng thuế nên yêu cầu một số IP PIN:

 • Nếu họ muốn bảo vệ số SSN hoặc ITIN của mình với IRS.
 • Nếu họ muốn bảo vệ số SSN hoặc ITIN của người phụ thuộc với IRS
 • Nếu họ cho rằng SSN, ITIN hoặc thông tin cá nhân khác của họ đã bị lộ thông qua hành vi trộm cắp hoặc gian lận
 • Nếu họ nghi ngờ hoặc xác nhận rằng họ là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính

Người đóng thuế có thể truy cập Lấy PIN bảo vệ danh tính để được thêm thông tin để bảo vệ tài khoản thuế của họ. Cần phải hoàn tất kiểm tra xác thực để tạo tài khoản trực tuyến (tiếng Anh), nhưng sau khi hoàn tất việc này, mã IP PIN sẽ được cung cấp trực tuyến ngay lập tức.

Ngoài ra, người đóng thuế có thể nộp Mẫu 15227, Đơn xin cấp số IP PIN (tiếng Anh)PDF, cho IRS qua đường bưu điện hoặc fax. Nhân viên IRS sẽ gọi cho người đóng thuế để hoàn tất xác thực. Sau khi được xác nhận, IRS sẽ cấp số IP PIN trong vòng bốn đến sáu tuần. Hoặc người đóng thuế có thể đặt lịch hẹn tại Trung Tâm Trợ Giúp Người Đóng Thuế tại địa phương của họ để xác thực danh tính trực tiếp và sau khi được xác nhận, IRS sẽ cấp số IP PIN qua thư trong vòng bốn đến sáu tuần.

Cha mẹ và người giám hộ hợp pháp cũng có thể yêu cầu số IP PIN cho người phụ thuộc của họ bằng cách hoàn thành và gửi Mẫu 15227, Đơn xin cấp số IP PIN, sử dụng SSN hoặc ITIN của người phụ thuộc. IRS có thể tự động chỉ định số IP PIN nếu IRS xác định người đóng thuế là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế. Người đóng thuế sẽ nhận được thông báo xác nhận sự cố trộm cắp ID liên quan đến thuế cùng với số IP PIN được chỉ định cho các lần nộp tờ khai thuế trong tương lai.

Sau khi được cấp, số IP PIN phải được sử dụng khi khai thuế hoặc nộp tờ khai thuế điện tử với IRS, bao gồm mọi tờ khai trễ hạn cho những năm trước được nộp trong mùa khai thuế hiện tại.

Số IP PIN có thời hạn sử dụng trong 12 tháng và có thể được sử dụng cho bất kỳ tờ khai thuế nào được nộp trong năm đó. Người đóng thuế sẽ nhận được thông báo với số IP PIN mới của họ hàng năm vào đầu tháng 1 cho mùa khai thuế tiếp theo hoặc người đóng thuế phải lấy lại số IP PIN của họ bằng cách truy cập tài khoản trực tuyến (tiếng Anh) của họ.

Nộp Mẫu 14039, Bản Tuyên Thệ Bị Trộm Cắp Danh Tính

Chỉ những người đóng thuế tin rằng họ là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế – và những người chưa nhận được một trong các thư của IRS nêu trên – mới nên hoàn thành Mẫu 14039.

 Mẫu 14039 trực tuyến (tiếng Anh) hoặc một phiên bản của Mẫu 14039, Bản tuyên thệ bị trộm cắp danh tính (tiếng Anh)PDF có thể được hoàn thành và sau đó in và gửi hoặc fax cho IRS. Người đóng thuế có thể hoàn thành mẫu này trực tuyến tại Ủy ban Thương mại Liên bang và ủy ban này sẽ chuyển Mẫu 14039 theo phương thức điện tử – nhưng không phải tờ khai thuế – đến IRS.

IRS sẽ làm việc để xác minh người đóng thuế hợp pháp, xóa số tiền hoàn thuế gian lận từ tài khoản của người đóng thuế và nói chung, đặt một đánh dấu đặc biệt vào tài khoản sẽ tạo số IP PIN mỗi năm cho người đóng thuế là nạn nhân đã được xác nhận.

Để biết thông tin về hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế, hãy xem Bảo vệ danh tính: Phòng ngừa, Phát hiện và Hỗ trợ cho Nạn nhân và Trợ giúp Nạn nhân bị Trộm cắp danh tính của IRS: Cách thức hoạt động trên IRS.gov. Trang web của Ủy ban Thương mại Liên bang (tiếng Anh) cũng bao gồm thông tin về hành vi trộm cắp danh tính liên quan đến thuế.