IRS: Đừng trở thành nạn nhân của một người khai thuế ‘ma’

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2019-09, ngày 7 tháng 2 năm 2019

WASHINGTON — Hôm nay, vào cuối tuần đầy đủ thứ hai của mùa khai thuế 2019, Sở Thuế Vụ đã cảnh báo người đóng thuế tránh những người khai thuế phi đạo đức, được gọi là người khai thuế ma.

Theo luật, bất kỳ ai được trả tiền để chuẩn bị hoặc hỗ trợ chuẩn bị tờ khai thuế liên bang đều phải có mã số thuế của người giúp khai thuế (Preparer Tax Identification Number, hay PTIN) năm 2019 có giá trị. Người khai thuế được trả tiền phải ký vào tờ khai và cho biết PTIN của họ.

Nhưng người khai thuế "ma" không ký tên vào tờ khai. Thay vào đó, họ in ra tờ khai và yêu cầu người đóng thuế ký và gửi tờ khai cho IRS. Hoặc, đối với việc khai thuế điện tử, họ chuẩn bị nhưng từ chối ký điện tử với tư cách là người khai thuế được trả tiền.

Theo IRS, tương tự như các âm mưu khác trong việc chuẩn bị hồ sơ khai thuế, những người khai thuế ma không trung thực và thiếu đạo đức tìm cách kiếm tiền nhanh bằng cách hứa hẹn một khoản hoàn thuế lớn hoặc tính phí dựa trên tỷ lệ phần trăm của khoản hoàn thuế. Những kẻ lừa đảo này làm tổn thương những người đóng thuế trung thực, những người chỉ đơn giản là cố gắng làm đúng và nộp tờ khai thuế hợp pháp.

Người khai thuế ma cũng có thể:

  • Yêu cầu chỉ thanh toán bằng tiền mặt và không cung cấp giấy biên nhận.
  • Tự tạo ra các khoản thu nhập để khiến các khách hàng của họ đủ điều kiện hưởng các khoản tín thuế một cách sai trái hoặc yêu cầu các khoản khấu trừ giả để tăng số tiền hoàn thuế của họ.
  • Yêu cầu tiền hoàn thuế được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của họ thay vì tài khoản của người đóng thuế.

IRS kêu gọi người đóng thuế xem xét lại tờ khai thuế của họ một cách cẩn thận trước khi ký và đặt câu hỏi nếu có gì đó không rõ ràng. Và đối với bất kỳ khoản hoàn thuế chuyển khoản trực tiếp nào, người đóng thuế phải đảm bảo cả số định tuyến và số tài khoản ngân hàng trên tờ khai thuế đã hoàn thành là chính xác.

IRS có những lời khuyên để giúp người đóng thuế chọn người khai thuế một cách khôn ngoan. Trang Choosing a Tax Professional (Chọn một chuyên gia thuế) có thông tin về bằng cấp và trình độ của chuyên viên khai thuế. Danh mục Chuyên viên Khai thuế Liên bang của IRS có Bằng cấp và Trình độ Chọn lọc có thể giúp xác định nhiều chuyên viên theo loại bằng cấp hoặc trình độ.

Người đóng thuế có thể báo cáo thông tin về người khai thuế lừa dối cho IRS. Xin dùng Mẫu đơn 14157, Complaint: Tax Return Preparer (Khiếu nại: Người chuẩn bị tờ khai thuế) PDF. Nếu người đóng thuế nghi ngờ người khai thuế đã nộp hoặc thay đổi tờ khai thuế của họ mà không được sự đồng ý của họ thì nên nộp Mẫu đơn 14157-A, Tax Return Preparer Fraud or Misconduct Affidavit (Bản khai có tuyên thệ về gian lận hay sai phạm của người chuẩn bị tờ khai thuế) PDF.