Sở Thuế Vụ mở rộng trợ giúp cho người đóng thuế bằng nhiều ngôn ngữ với các biểu mẫu mới và các tùy chọn giao tiếp

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2021-56, Ngày 3/16/2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ cho biết hiện họ đang tiếp tục nỗ lực mở rộng các cách thức giao tiếp với những người đóng thuế, những người mong muốn có thông tin bằng các ngôn ngữ khác. Lần đầu tiên, cơ quan này đã đăng lên IRS.gov một Phiên bản tiếng Tây Ban Nha của Mẫu Đơn 1040 PDFhướng dẫn liên quan PDF.

"Có thể nói chuyện và nhận thông tin từ cơ quan thuế quốc gia bằng ngôn ngữ ưa thích của họ là điều mà chúng tôi hy vọng sẽ có thể cung cấp cho tất cả những người đóng thuế", Ủy Viên Sở Thuế Vụ Chuck Rettig cho biết. "Chúng tôi muốn mọi người ở trên cùng một sân chơi, có thể nói như vậy, và mỗi ngày mà chúng tôi có thể tiến đến mục tiêu đó là một ngày tốt lành".

Mẫu Phụ Lục LEP 1040 mới, bằng tiếng Anh PDFtiếng Tây Ban Nha PDF, với hướng dẫn PDF có sẵn bằng tiếng Anh và 20 ngôn ngữ khác, có thể được người đóng thuế nộp cùng với tờ khai thuế nếu họ mong muốn giao tiếp với Sở Thuế Vụ bằng ngôn ngữ khác. Họ có thể cho biết ngôn ngữ mà họ muốn sử dụng để Sở Thuế Vụ liên lạc bằng văn bản hoặc thay đổi ngôn ngữ ưa thích của họ. Mặc dù thông tin liên lạc có thể không được gửi ngay lập tức bằng ngôn ngữ đã chọn, Sở Thuế Vụ sẽ sử dụng thông tin này để phân bổ nguồn lực và phát triển các phương thức giao tiếp khác nhau dựa trên các tùy chọn ngôn ngữ được báo cáo.

Ken Corbin, Nhân Viên về Trải Nghiệm Người Đóng Thuế của Sở Thuế Vụ, cho biết: "Khi nói đến việc khai thuế, việc có thể đặt câu hỏi và đọc các mẫu đơn và hướng dẫn là rất quan trọng". "Chúng tôi rất coi trọng vấn đề đó và tiếp tục làm việc để bảo đảm tất cả người đóng thuế có những gì họ cần mà không gặp trở ngại".

Ấn Phẩm 17 IRS Thuế Thu Nhập Liên Bang Của Quý Vị, đã được sắp xếp hợp lý cho niên thuế 2020 và hiện có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha PDF, tiếng Trung (giản thể) PDF; tiếng Trung (phồn thể) PDF; tiếng Việt PDF; tiếng Hàn PDF; và tiếng Nga PDF.

Nhiều trang của IRS.gov hiện có sẵn bằng 7 ngôn ngữ khác: Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Hàn, tiếng Creole Haiti và tiếng Trung giản thể và tiếng Trung phồn thể. Dưới đây là một số tài liệu và dịch vụ bổ sung hiện có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ:

Cơ quan này cũng đang đưa thông tin về các dịch vụ chuyển ngữ và các tùy chọn đa ngôn ngữ khác vào một số thông báo chính gửi cho người đóng thuế. Để biết thêm thông tin, hãy xem Chúng Tôi Nói Ngôn Ngữ Của Quý Vị (tiếng Anh) trang trên IRS.gov.