IRS: Các gia đình sẽ sớm nhận được các khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em trước tháng 11; hiện không còn nhiều thời gian đăng ký trực tuyến để nhận khoản ứng trước vào tháng 12

IR-2021-222, ngày 12 tháng 11 năm 2021

WASHINGTON — Hôm nay Sở Thuế Vụ và Bộ Ngân Khố đã ra thông báo cho biết hàng triệu gia đình Mỹ sẽ sớm nhận được khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em (CTC) cho tháng 11. Những gia đình có thu nhập thấp đang không nhận được các khoản chi trả và chưa khai thuế vẫn có thể nhận được khoản ứng trước, với điều kiện phải đăng ký trên IRS.gov không muộn hơn 11:59 tối Giờ Miền Đông vào Thứ Hai, ngày 15 tháng 11.

Đợt thanh toán ứng trước hàng tháng lần thứ 5 này, với tổng trị giá khoảng $15 tỷ, sẽ đến tay khoảng 36 triệu gia đình trên khắp cả nước. Phần lớn các khoản chi trả được thực hiện bằng hình thức ký gửi trực tiếp.

Theo Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ, hầu hết những gia đình đủ điều kiện đã nhận được các khoản chi trả vào ngày 15 tháng 7, ngày 13 tháng 8, ngày 15 tháng 9 và ngày 15 tháng 10. Khoản chi trả cuối cùng cho năm 2021 được lên lịch vào ngày 15 tháng 12. Đối với những gia đình này, mỗi khoản chi trả có giá trị lên đến $300 mỗi tháng cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và lên đến $250 mỗi tháng cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi.

Dưới đây là thông tin chi tiết hơn về các khoản chi trả tháng 11:

 • Các gia đình sẽ thấy các khoản chi trả dưới hình thức ký gửi trực tiếp trong tài khoản của mình tính từ ngày 15 tháng 11. Tương tự như những khoản chi trả trước, phần đông các gia đình sẽ nhận được các khoản chi trả dưới hình thức ký gửi trực tiếp.
 • Đối với những gia đình nhận các khoản chi trả bằng chi phiếu giấy, hãy nhớ dự trù thêm thời gian đến hết tháng 11, để chúng tôi có thể gửi chi phiếu qua đường bưu điện.
 • Những gia đình có mong muốn nhận khoản chi trả tháng 12 dưới hình thức ký gửi trực tiếp có thể thực hiện thay đổi này bằng cách sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em, chỉ có trên IRS.gov. Hãy nhớ thực hiện thay đổi không muộn hơn 11:59 tối Giờ Miền Đông vào ngày 29 tháng 11. Để truy cập cổng thông tin, vui lòng truy cập IRS.gov/childtaxcredit2021.
 • Các khoản chi trả sẽ được chuyển đến những gia đình đủ điều kiện đã nộp tờ khai thuế thu nhập năm 2019 hoặc 2020. Những tờ khai đã xử lý không muộn hơn ngày 1 tháng 11 được phản ánh trong những khoản chi trả này. Điều này bao gồm những người đóng thuế mà thường không nộp hồ sơ khai thuế nhưng đã nộp hồ sơ khai thuế thành công để đăng ký nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế bằng cách sử dụng Công Cụ Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế của IRS trên IRS.gov trong năm 2020 hoặc đã nộp hồ sơ khai thuế thành công vào năm 2021 bằng cách sử dụng Công Cụ Đăng Ký Khoản Ứng Trước CTC Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế.
 • Các khoản chi trả được thực hiện tự động. Ngoài việc nộp tờ khai thuế, bao gồm cả tờ khai thuế từ Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế, các gia đình không phải thực hiện bất cứ điều gì nếu họ đủ điều kiện nhận các khoản chi trả hàng tháng.
 • Những gia đình không nhận khoản chi trả nào trong tháng 7, tháng 8, tháng 9 hoặc tháng 10 và sắp tới sẽ nhận khoản tiền trả hàng tháng đầu tiên trong tháng này sẽ vẫn nhận được toàn bộ khoản ứng trước trong năm (bằng một nửa trên toàn bộ khoản Tín Thuế Trẻ Em). Điều này có nghĩa là toàn bộ khoản chi trả sẽ được dàn trải trong 2 tháng, thay vì 6 tháng, qua đó làm cho khoản chi trả hàng tháng của quý vị lớn hơn.

Vui lòng đăng ký trước hoặc vào ngày 15 tháng 11

Gần đây, IRS đã gửi thư cho nhiều người Mỹ kêu gọi họ kiểm tra Tín Thuế Trẻ Em, đồng thời đăng ký sớm để được nhận các khoản ứng trước nếu họ hội đủ điều kiện. Cho dù họ có nhận được một trong những thư này hay không, một gia đình đủ điều kiện chưa nhận các khoản tiền trả hàng tháng vẫn có thể đăng ký để nhận được khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em.

Bộ Ngân Khố và Sở Thuế Vụ kêu gọi bất kỳ gia đình có thu nhập thấp nào mà thường không cần khai thuế hãy đăng ký ngay bây giờ để nhận khoản chi trả của họ. Hạn chót là 11:59 tối Giờ Miền Đông vào Thứ Hai, ngày 15 tháng 11.

Ở thời điểm hiện tại họ chỉ có thể đăng ký trực tuyến. Để đăng ký trực tuyến nhanh chóng và an toàn, vui lòng truy cập IRS.gov/childtaxcredit2021. Các gia đình có thể chọn nộp đơn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha.

Các gia đình đăng ký ngay bây giờ thường sẽ nhận được một nửa trên toàn bộ khoản Tín Thuế Trẻ Em mà họ nhận được vào ngày 15 tháng 12. Điều này đồng nghĩa với khoản chi trả tối đa $1.800 cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và tối đa $1.500 cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi. Đây chính là tổng số tiền mà phần lớn các gia đình khác đã nhận được trong tối đa 6 khoản tiền trả hàng tháng bắt đầu được cấp vào tháng 7.

Bất kỳ gia đình nào nhận được khoản ứng trước CTC trong năm 2021 đều có thể yêu cầu phần còn lại của khoản tín thuế khi họ nộp tờ khai thuế thu nhập Liên Bang năm 2021. Để giúp họ làm điều đó, vào đầu năm 2022, các gia đình sẽ nhận được Thư 6419 ghi lại bất kỳ khoản ứng trước nào được cấp cho họ trong năm 2021 và số lượng trẻ đủ điều kiện được sử dụng để tính toán những khoản ứng trước này.

Các gia đình có thể thực hiện những thay đổi đối với tài khoản của họ

Các gia đình đang nhận các khoản tiền trả hàng tháng có thể sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em (CTC-UP) để cập nhật tài khoản của họ một cách nhanh chóng. Chỉ có sẵn trên IRS.gov, CTC-UP đã cho phép các gia đình xác minh khả năng đủ điều kiện để nhận các khoản chi trả và sau đó lựa chọn:

 • Chuyển từ nhận chi phiếu giấy sang ký gửi trực tiếp;
 • Thay đổi tài khoản khi khoản chi trả của họ được ký gửi trực tiếp;
 • Cập nhật địa chỉ gửi thư của họ;
 • Ngừng các khoản tiền trả hàng tháng và
 • Phản ánh những thay đổi đáng kể trong thu nhập mà có thể làm tăng hoặc giảm các khoản tiền trả hàng tháng của họ.

Những cập nhật được thực hiện không muộn hơn 11:59 tối Giờ Miền Đông vào ngày 29 tháng 11 sẽ được phản ánh trong khoản tiền trả hàng tháng được lên lịch vào ngày 15 tháng 12.

IRS sẽ ra mắt phiên bản tiếng Tây Ban Nha của công cụ vào cuối tháng này. Ngoài ra, các tính năng mới sẽ được thêm vào để cho phép các gia đình tăng hoặc giảm khoản tiền trả hàng tháng cuối cùng của họ để phù hợp với những thay đổi trong cuộc sống, chẳng hạn như việc sinh hoặc nhận nuôi một đứa trẻ khác vào năm 2021.

Đối tác cộng đồng có thể trợ giúp

IRS khuyến khích các đối tác và các nhóm cộng đồng chia sẻ thông tin và sử dụng các công cụ và bộ công cụ trực tuyến có sẵn để giúp những người không phải khai thuế, gia đình có thu nhập thấp, cũng như các nhóm chưa được tiếp cận đầy đủ khác nhận được những quyền lợi này.

Liên kết đến các công cụ trực tuyến, câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp và những tài nguyên hữu ích khác hiện có sẵn trên trang mạng về khoản ứng trước CTC đặc biệt năm 2021 của IRS.