Free File của IRS có sẵn trong hôm nay; người khai thuế có thể yêu cầu các quyền lợi về thuế quan trọng

IR-2022-14, ngày 14 tháng 01 năm 2022

WASHINGTON - Hôm nay, Sở Thuế Vụ đã thông báo về sự sẵn có của Free File, cung cấp các sản phẩm khai thuế trực tuyến miễn phí cho người đóng thuế. Sự ra mắt hôm nay của Free File của IRS, chỉ có sẵn thông qua IRS.gov, cung cấp sớm cho mọi người cơ hội để khai thuế và yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021, Tín Thuế Trẻ Em nâng cấp, Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được và các khoản tín thuế quan trọng khác. Người đóng thuế có thể sử dụng Free File để yêu cầu khoản tiền còn lại của Tín Thuế Trẻ Em của mình và yêu cầu bất kỳ khoản trả trước tín thuế trẻ em nào mà họ không nhận được vào năm 2021.

Các nhà cung cấp phần mềm thuế hàng đầu cung cấp miễn phí các sản phẩm trực tuyến của họ như một phần của mối quan hệ đối tác 20 năm với Sở Thuế Vụ. Trong năm nay, có tám sản phẩm bằng tiếng Anh và hai sản phẩm bằng tiếng Tây Ban Nha. Free File của IRS có sẵn cho bất kỳ cá nhân hoặc gia đình nào kiếm được không quá $73.000 vào năm 2021.

Ủy Viên của IRS Chuck Rettig cho biết: "Free File là một phần của nhiều lựa chọn dịch vụ có sẵn trên IRS.gov để giúp mọi người khai thuế trong giai đoạn đầy thử thách này,". "Free File của IRS cung cấp cho người đóng thuế cách khai thuế dễ dàng, miễn phí và an toàn trong khi ngồi tại nhà. Free File cũng cung cấp dịch vụ khai thuế điện tử với hình thức ký gửi trực tiếp, đây là cách tốt nhất để tránh bị chậm trễ và nhận tiền hoàn thuế một cách nhanh chóng và an toàn."

Do mùa khai thuế sẽ bắt đầu vào ngày 24 tháng 01 năm 2022, các nhà cung cấp dịch vụ Free File của IRS sẽ chấp nhận những tờ khai thuế đã hoàn thành và giữ chúng cho đến khi chúng có thể được khai thuế điện tử vào ngày đó. Các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí, phiên bản điện tử của mẫu đơn trên giấy của IRS, sẽ có sẵn vào ngày 24 tháng 01 năm 2022. Tất cả mọi người, bất kể thu nhập như thế nào, đều có thể sử dụng các Mẫu Đơn Khai Thuế Tự Điền Miễn Phí, nhưng chỉ nên sử dụng chúng nếu họ cảm thấy thoải mái khi có thể tự mình khai thuế.

Những thông tin quan trọng khác liên quan đến ngày bắt đầu của mùa khai thuế - ngày 24 tháng 01 (tiếng Anh) có sẵn trên IRS.gov, bao gồm các mẹo khai thuế quan trọng (tiếng Anh).

Cách vận hành của Free File của IRS

Mỗi nhà cung cấp dịch vụ Free File của IRS đều đặt ra các quy định về tính đủ điều kiện của riêng mình đối với các sản phẩm dựa trên độ tuổi, thu nhập và nơi thường trú của tiểu bang. Tuy nhiên, đối với những người kiếm được không quá $73.000, họ sẽ tìm thấy ít nhất một sản phẩm phù hợp với nhu cầu của họ và thường là nhiều hơn thế. Một số nhà cung cấp cũng cung cấp dịch vụ khai thuế thu nhập tiểu bang miễn phí. [Một số quyền lợi về thuế của tiểu bang, chẳng hạn như Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được của tiểu bang, dựa trên thông tin có trên tờ khai thuế thu nhập liên bang của người đóng thuế. Người đóng thuế được khuyến khích kiểm tra với cơ quan thuế tiểu bang (tiếng Anh) của họ về những quyền lợi về thuế của tiểu bang cùng những yêu cầu để khai thuế thu nhập tiểu bang.] Quân nhân tại ngũ có thể sử dụng bất kỳ sản phẩm Free File của IRS nào nếu thu nhập của họ không vượt quá $73.000.

Dưới đây là tổng quan từng bước về cách tìm đúng sản phẩm Free File:

 1. Truy cập IRS.gov/freefile.
 2. Sử dụng công cụ "Choose an IRS Free File Offer" ("Chọn một Yêu Cầu Free File của IRS") để được trợ giúp trong việc tìm kiếm sản phẩm phù hợp, hoặc
 3. Duyệt xét từng đề nghị từ nhà cung cấp bằng công cụ "Browse All" ("Duyệt Qua Tất Cả").
 4. Chọn một sản phẩm.
 5. Đi theo những liên kết dẫn đến trang mạng của nhà cung cấp để bắt đầu khai thuế.

Không có máy tính? Không thành vấn đề. Người đóng thuế có thể hoàn thành và nộp tờ khai thuế bằng các sản phẩm Free File của IRS thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Tín Thuế Trẻ Em, Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 và các quyền lợi về thuế khác

Free File của IRS là tất cả những gì mà người đóng thuế cần để yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em (CTC), Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 và các quyền lợi về thuế khác như Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC).

Sở Thuế Vụ cũng tiếp tục khuyến cáo những người đã nhận một hoặc nhiều khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em vào năm 2021 xem xét cẩn thận các khoản tiền thuế của họ trước khi khai thuế. Những gia đình đã nhận được khoản trả trước sẽ cần phải so sánh những khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em mà họ nhận được vào năm 2021 với số tiền Tín Thuế Trẻ Em mà họ có thể yêu cầu thỏa đáng trên tờ khai thuế năm 2021 của mình. Để giúp những người đóng thuế đã nhận được khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em, IRS bắt đầu gửi Thư 6419, Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021, vào cuối tháng 12 năm 2021.

Thư này chứa những thông tin quan trọng về các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em có thể giúp đảm bảo tờ khai thuế là chính xác. Những người đã nhận được các khoản trả trước CTC cũng có thể kiểm tra những khoản thanh toán của mình bằng cách sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Về CTC có sẵn trên IRS.gov.

Vào cuối tháng 1, IRS sẽ bắt đầu gửi Thư 6475, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Thứ Ba của của quý vị, cho những cá nhân đã nhận được khoản thanh toán kích thích kinh tế thứ ba vào năm 2021, bao gồm cả những khoản thanh toán ban đầu và "cộng thêm". Mặc dù hầu hết những người đủ điều kiện đã nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế hoặc các khoản thanh toán kích thích kinh tế, thư này sẽ giúp họ xác định xem liệu họ có đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 cho các khoản thanh toán kích thích kinh tế bị thiếu hay không. Nếu vậy, họ phải nộp tờ khai thuế năm 2021 để yêu cầu khoản tín thuế này. Mọi người cũng có thể sử dụng tài khoản trực tuyến IRS để xem cả khoản tiền thanh toán.

Free File của IRS cũng có thể được người lao động sử dụng để yêu cầu EITC. EITC mang lại khoản tín thuế có thể hoàn lại dựa trên thu nhập của người khai thuế và số người trong gia đình.

Xin hãy nhớ rằng tiền bồi thường thất nghiệp do các tiểu bang trả là thu nhập chịu thuế. Các tiểu bang nên gửi Mẫu 1099-G cho những người đã nhận bồi thường thất nghiệp.

Người tham gia Free File của IRS

Đối với năm 2022, những nhà cung cấp này đang tham gia Free File của IRS:

 • 1040Now.NET
 • ezTaxReturn.com (có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha)
 • FreeTaxReturn.com INC
 • FileYourTaxes.com
 • On-Line Taxes tại OLT.com
 • TaxAct
 • FreeTaxUSA ®
 • TaxSlayer (sắp ra mắt bằng tiếng Tây Ban Nha)