Mùa khai thuế năm 2022 bắt đầu vào ngày 24 tháng Một; IRS vạch ra khoảng thời gian hoàn thuế và những gì quý vị nên kỳ vọng trước hạn chót nộp thuế ngày 18 tháng Tư

IR-2022-08, ngày 10 tháng 1, năm 2022

WASHINGTON ― Sở Thuế Vụ thông báo rằng mùa khai thuế của quốc gia sẽ bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 24 tháng 1 năm 2022, khi cơ quan thuế bắt đầu chấp nhận và xử lý các tờ khai thuế năm 2021.

Ngày bắt đầu 24 tháng 1 đối với những người nộp tờ khai thuế cá nhân cho phép IRS có thời gian để tiến hành lập trình và thử nghiệm, những hoạt động quan trọng đảm bảo hệ thống IRS vận hành trơn tru. Chương trình được cập nhật giúp đảm bảo rằng những người đủ điều kiện có thể yêu cầu số tiền Tín Thuế Trẻ Em thích hợp sau khi so sánh các khoản tín thuế trả trước năm 2021 của họ và yêu cầu bất kỳ khoản kích thích kinh tế nào còn lại dưới dạng Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi khi họ khai thuế năm 2021.

Ủy Viên IRS Chuck Rettig cho biết: "Lập kế hoạch cho quy trình của mùa khai thuế quốc gia là một công việc lớn và đội ngũ của IRS đã làm việc không ngừng trong vài tháng qua để chuẩn bị. Đại dịch tiếp tục tạo ra những thách thức, nhưng IRS nhắc nhở mọi người rằng có những bước quan trọng mà họ có thể thực hiện để giúp đảm bảo việc khai thuế và hoàn thuế của họ không bị chậm trễ trong quá trình xử lý. Khai thuế điện tử cùng với ký gửi trực tiếp và tránh khai thuế bằng giấy trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong năm nay. Và chúng tôi khuyến khích sự quan tâm nhiều hơn từ phía những người đã nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế hoặc các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em vào năm ngoái. Mọi người nên đảm bảo rằng họ khai báo đúng số tiền trên tờ khai thuế để tránh bị chậm trễ."

IRS khuyến khích mọi người chuẩn bị mọi thông tin cần thiết để đảm bảo rằng họ nộp tờ khai thuế đầy đủ và chính xác. Một tờ khai thuế chính xác có thể đảm bảo cho bạn không bị chậm trễ trong quá trình xử lý, hoàn thuế và tránh phải nhận các thông báo của IRS sau này. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người đã nhận các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em hoặc Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (khoản thanh toán kích thích kinh tế theo Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ) năm 2021; họ sẽ cần cung cấp số tiền của những khoản thanh toán này khi khai tờ khai thuế. IRS đang gửi những bức thư đặc biệt đến người nhận và họ cũng có thể kiểm tra số tiền nhận được trên IRS.gov.

Như năm ngoái, tuy không bị bắt buộc, nhưng sẽ có những cá nhân cần nộp tờ khai thuế năm 2021 để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi và nhận khoản tín thuế từ khoản thanh toán kích thích kinh tế năm 2021 hoặc đối chiếu các khoản trả trước của Tín Thuế Trẻ Em. Những người thường không khai thuế cũng có thể nhận được các khoản tín thuế khác.

Hạn chót khai thuế ngày 18 tháng 4 cho hầu hết mọi người

Hạn chót khai thuế năm 2021 hoặc gia hạn nộp hồ sơ và nộp tiền thuế nợ là Thứ Hai, ngày 18 tháng 4 năm 2022 đối với đa số người đóng thuế. Theo luật pháp, các ngày lễ của Washington, D.C., ảnh hưởng đến các hạn chót về thuế đối với tất cả mọi người tương tự như các ngày lễ liên bang. Ngày đến hạn là ngày 18 tháng 4, thay vì 15 tháng 4, vì ngày lễ Giải Phóng Nô Lệ ở District of Columbia dành cho tất cả mọi người ngoại trừ những người đóng thuế sống ở Maine hoặc Massachusetts. Người đóng thuế ở Maine hoặc Massachusetts có hạn chót khai thuế là ngày 19 tháng 4 năm 2022 do nghỉ lễ Ngày Yêu Nước ở những tiểu bang đó. Người đóng thuế yêu cầu gia hạn sẽ được lùi hạn nộp tờ khai thuế đến Thứ Hai, ngày 17 tháng 10 năm 2022.

Có phải quý vị đang chờ xử lý các tờ khai thuế từ trước? Mọi người vẫn có thể nộp các tờ khai thuế năm 2021

Ông Rettig lưu ý rằng các nhân viên của IRS vẫn tiếp tục làm việc chăm chỉ ở những khu vực quan trọng bị ảnh hưởng bởi đại dịch, bao gồm việc xử lý những tờ khai thuế từ năm ngoái và ghi lại mức độ của các cuộc gọi đến.

Theo Rettig: "Có nhiều khu vực mà chúng tôi không thể cung cấp đủ lượng dịch vụ và biện pháp thực thi mà người đóng thuế trong hệ thống thuế của chúng ta đáng có và cần. "Điều này gây bực bội cho những người đóng thuế, cho nhân viên của IRS và cho cả tôi. Nhân viên của IRS muốn làm được nhiều hơn nữa và chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ có thể bằng những nguồn lực sẵn có trong năm 2022. Và chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách cải thiện. Chúng tôi muốn phục vụ mọi người tốt nhất có thể đồng thời bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và người đóng thuế. Các nguồn lực bổ sung là cần thiết để giúp nhân viên của chúng tôi làm được nhiều hơn trong năm 2022 – và cả trong tương lai".

IRS tiếp tục giảm khối lượng những tờ khai thuế cá nhân còn lại của năm trước mà chưa được xử lý đầy đủ. Tính đến ngày 3 tháng 12 năm 2021, IRS đã xử lý gần 169 triệu tờ khai thuế. Mọi tờ khai thuế về hoàn thuế cho cá nhân năm 2020 bằng giấy và điện tử nhận được trước tháng 4 năm 2021 đã được xử lý xong nếu tờ khai thuế không có lỗi hoặc không cần duyệt xét thêm.

Nhìn chung, người đóng thuế sẽ không cần phải đợi tờ khai thuế năm 2020 của họ được xử lý hoàn toàn để nộp những tờ khai thuế của năm 2021 và có thể nộp chúng khi chúng đã sẵn sàng.

Thông tin chính hỗ trợ người đóng thuế

IRS khuyến khích mọi người sử dụng những nguồn thông tin trực tuyến trước khi gọi điện. Trong mùa khai thuế năm ngoái, do những thay đổi về thuế dưới ảnh hưởng của COVID và những thách thức lớn hơn của đại dịch, hệ thống điện thoại của IRS đã nhận được hơn 145 triệu cuộc gọi từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 17 tháng 5, nhiều hơn bốn lần so với một năm bình thường. Ngoài IRS.gov, IRS còn có nhiều tùy chọn miễn phí khác hỗ trợ cho người đóng thuế, từ hỗ trợ miễn phí tại các điểm Tình Nguyện Hỗ Trợ Thuế Thu Nhập và Tư Vấn Thuế cho Người Cao Niên trên toàn quốc cho đến chương trình Free File của IRS.

Ông Rettig nói: "Số cuộc gọi đến của chúng tôi tiếp tục đạt mức kỷ lục. Chúng tôi kêu gọi mọi người xem trang IRS.gov và lập tài khoản trực tuyến để giúp họ tiếp cận thông tin nhanh hơn. Chúng tôi đã đầu tư vào việc phát triển các tính năng trực tuyến mới để làm cho việc truy cập thông tin nhanh chóng và dễ dàng cho người đóng thuế".

Số tiền hoàn thuế trung bình của năm ngoái là hơn $2.800. Dự kiến sẽ có hơn 160 triệu tờ khai thuế thu nhập cá nhân cho niên thuế 2021 được nộp, với phần lớn các tờ khai được gửi trước hạn chót nộp thuế hàng năm vào tháng 4.

Nhìn chung, IRS dự đoán rằng đa số mọi người đóng thuế sẽ nhận được tiền hoàn thuế trong vòng 21 ngày kể từ khi họ khai thuế điện tử nếu họ chọn hình thức ký gửi trực tiếp và không có vấn đề gì với tờ khai thuế của họ. IRS kêu gọi người đóng thuế và các chuyên gia thuế thực hiện khai thuế điện tử. Để tránh sự chậm trễ trong quá trình xử lý, mọi người nên tránh nộp tờ khai thuế bằng giấy nếu có thể.

Theo luật, IRS không thể cấp khoản hoàn thuế liên quan đến Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung trước thời điểm giữa tháng 2, mặc dù những người đủ điều kiện có thể nộp tờ khai thuế bắt đầu từ ngày 24 tháng 1. Luật này cung cấp thêm thời gian để giúp IRS ngăn chặn việc cấp các khoản hoàn thuế gian lận.

Một số tờ khai thuế dù được nộp theo phương thức điện tử hoặc bằng giấy, nếu hệ thống của chúng tôi phát hiện ra khả năng có lỗi, thiếu thông tin hoặc nghi ngờ có hành vi trộm cắp danh tính hoặc gian lận, có thể cần được duyệt xét thủ công. Điều này sẽ gây chậm quá trình xử lý. Một số tình huống yêu cầu chúng tôi phải trao đổi với người đóng thuế, nhưng một số khác thì lại không. Công việc này yêu cầu nhân viên của IRS phải xử lý đặc biệt, vì vậy trong những trường hợp này, IRS có thể mất nhiều hơn 21 ngày so với thông lệ để cấp bất kỳ khoản hoàn thuế liên quan nào. Trong những trường hợp IRS có thể sửa đổi tờ khai thuế mà không cần trao đổi, IRS sẽ gửi một bản giải trình cho người đóng thuế.

Khai thuế điện tử và chọn ký gửi trực tiếp

Để đẩy nhanh quá trình hoàn thuế, IRS kêu gọi người đóng thuế khai thuế điện tử cùng với ký gửi trực tiếp ngay khi đã có mọi thứ để nộp một tờ khai thuế chính xác. Nếu có lỗi hoặc không đầy đủ, tờ khai thuế có thể cần được duyệt xét thêm, dẫn đến quá trình hoàn thuế bị chậm. Việc có sẵn mọi thông tin khi chuẩn bị tờ khai thuế năm 2021 có thể giảm thiểu sai sót và tránh chậm trễ trong quá trình xử lý.

Hầu hết những cá nhân đóng thuế nộp Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR của IRS sau khi họ nhận được Mẫu W-2 và các thông tin thu nhập khác từ chủ lao động và tổ chức phát hành như cơ quan nhà nước và bên trả tiền. IRS đã tích hợp những thay đổi gần đây của luật thuế vào các mẫu đơn và hướng dẫn cũng như chia sẻ những cập nhật với các đối tác phát triển phần mềm được cá nhân và chuyên gia thuế sử dụng để khai và nộp tờ khai thuế. Mẫu 1040 và 1040-SR và các hướng dẫn liên quan hiện có trên IRS.gov. Để xem những mẫu đơn và hướng dẫn mới nhất của IRS, hãy truy cập trang mạng của IRS tại  IRS.gov/forms (tiếng Anh).

Free File có sẵn ngày 14 tháng 1

Free File Của IRS sẽ được mở vào ngày 14 tháng 1 khi mà các nhà cung cấp tham gia sẽ chấp nhận những tờ khai thuế đã hoàn thành và giữ chúng cho đến khi có thể khai thuế điện tử cho IRS. Nhiều công ty phần mềm khai thuế thương mại và chuyên gia thuế cũng sẽ chấp nhận và khai tờ khai thuế trước ngày 24 tháng 1 để nộp tờ khai thuế khi hệ thống của IRS mở.

IRS đặc biệt khuyến khích mọi người khai thuế điện tử để giảm thiểu sai sót và hoàn thuế nhanh hơn – cũng như chuẩn bị mọi thông tin cần thiết để khai thuế chính xác và tránh chậm trễ. Free File của IRS cho phép những người đóng thuế kiếm được không quá $73,000 vào năm 2021 khai thuế điện tử miễn phí bằng phần mềm do các công ty khai thuế thương mại cung cấp. Thông tin bổ sung sẽ có trên Free File vào cuối tuần này.

Ngoài Free File của IRS, các chương trình Tình Nguyện Hỗ Trợ Thuế Thu Nhập và Tư Vấn Thuế cho Người Cao Niên của IRS miễn phí dịch vụ khai thuế cơ bản cho những cá nhân đủ tiêu chuẩn. 

Chú ý thư của IRS về các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em và Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba

IRS bắt đầu gửi Thư 6419, Tín Thuế Trẻ Em trả trước năm 2021, vào cuối tháng 12/2021 và tiếp tục trong tháng Một. Thư này chứa thông tin quan trọng có thể giúp đảm bảo tờ khai thuế là chính xác. Những người đã nhận được khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em cũng có thể kiểm tra số tiền họ nhận được bằng cách sử dụng Cổng Thông Tin Cập Nhật Tín Thuế Trẻ Em có sẵn trên IRS.gov.

Những người đóng thuế đủ điều kiện đã nhận khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em phải nộp tờ khai thuế năm 2021 để nhận được nửa còn lại của khoản tín thuế. Những người đóng thuế đủ điều kiện không nhận được các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em có thể yêu cầu khoản tín thuế đầy đủ bằng cách khai thuế.

IRS sẽ bắt đầu phát hành Thư 6475, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Thứ Ba Của Quý Vị, cho những cá nhân đã nhận được khoản thanh toán thứ ba năm 2021 vào cuối tháng 1. Trong khi hầu hết những người đủ điều kiện đã nhận được các khoản thanh toán kích thích kinh tế của họ, thư này sẽ giúp cá nhân xác định xem liệu họ có đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi cho các khoản thanh toán kích thích bị thiếu hay không. Nếu có, họ phải nộp tờ khai thuế năm 2021 để yêu cầu số tiền thanh toán kích thích kinh tế còn lại của mình. Mọi người cũng có thể sử dụng tài khoản IRS trực tuyến để xem số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của họ.

Cả hai bức thư đều có những thông tin quan trọng có thể giúp mọi người nộp tờ khai thuế năm 2021 một cách chính xác. Nếu có lỗi hoặc không đầy đủ thông tin, tờ khai thuế có thể cần được duyệt xét thêm trong khi IRS sửa lỗi, dẫn đến quá trình hoàn thuế bị chậm. Việc sử dụng thông tin này khi nộp tờ khai thuế điện tử có thể giảm thiểu sai sót và chậm trễ trong quá trình xử lý.

Cách nhanh nhất để những cá nhân đủ điều kiện nhận được tiền hoàn thuế năm 2021, bao gồm khoản Tín Thuế Trẻ Em và Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi được phép nhận của họ là bằng cách khai thuế điện tử và chọn ký gửi trực tiếp.

Mẹo giúp việc khai thuế dễ dàng hơn

Để tránh chậm trễ trong quá trình xử lý và đẩy nhanh việc hoàn thuế, IRS khuyến nghị mọi người làm theo các bước sau:

Sắp xếp và thu thập các hồ sơ thuế năm 2021 bao gồm số An Sinh Xã Hội, Mã Số Thuế Cá Nhân, Mã Số Thuế Cho Việc Nhận Con Nuôi và Mã Số Bảo Vệ Danh Tính (tiếng Anh) của năm nay, những hồ sơ này có hiệu lực cho niên lịch 2022.

Xem IRS.gov để nắm được thông tin thuế mới nhất, bao gồm thông tin mới nhất về đối chiếu các khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em hoặc yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi cho những khoản thanh toán kích kinh tế thích bị thiếu. Quý vị không cần phải gọi điện.

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập an toàn tại IRS.gov/account để truy cập thông tin về tài khoản thuế cá nhân bao gồm số dư, khoản thanh toán và hồ sơ thuế bao gồm tổng thu nhập điều chỉnh.

Hãy thực hiện các khoản thanh toán thuế ước tính cho năm 2021 trước Thứ Ba, 1/18/2022, để giúp tránh hóa đơn cho việc chậm nộp thuế và các khoản tiền phạt mà quý vị có thể phải chịu.

Các cá nhân có thể sử dụng tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ trả trước hoặc ứng dụng di động để ký gửi trực tiếp và sẽ cần phải cung cấp số định tuyến và tài khoản. Tìm hiểu cách mở tài khoản tại ngân hàng được FDIC bảo hiểm (tiếng Anh) hoặc thông qua Công Cụ Định Vị Liên Minh Tín Dụng Quốc Gia (tiếng Anh).

Khai thuế điện tử đầy đủ và chính xác khi đã sẵn sàng và chọn hình thức ký gửi trực tiếp để được hoàn thuế nhanh nhất.

Những ngày quan trọng của mùa khai thuế

Có một số ngày quan trọng mà người đóng thuế nên ghi nhớ cho mùa khai thuế năm nay:

 • Ngày 14 tháng 1: Free File Của IRS sẽ bắt đầu hoạt động. Người đóng thuế có thể bắt đầu nộp tờ khai thuế thông qua các đối tác của Free File của IRS; tờ khai thuế sẽ được chuyển đến IRS bắt đầu từ ngày 24 tháng 1. Các công ty phần mềm thuế cũng đang chấp nhận việc nộp hồ sơ khai thuế trước.
   
 • Ngày 18 tháng 1: Ngày đến hạn nộp thuế ước tính cho quý thứ tư của niên thuế 2021.
   
 • Ngày 24 tháng 1: IRS bắt đầu mùa khai thuế năm 2022. Tờ khai thuế cá nhân năm 2021 bắt đầu được tiếp nhận và xử lý.
   
 • Ngày 28 tháng 1: Ngày Nhận Thức Về Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được nhằm nâng cao nhận thức về các khoản tín thuế có sẵn cho nhiều người – bao gồm tùy chọn sử dụng thu nhập của năm trước để hội đủ điều kiện.
   
 • Ngày 18 tháng 4: Ngày đến hạn nộp tờ khai thuế năm 2021 hoặc yêu cầu gia hạn và đóng thuế nợ do nghỉ lễ Ngày Giải Phóng Nô Lệ ở Washington, D.C., ngay cả đối với những người sống bên ngoài khu vực.
   
 • Ngày 19 tháng 4: Ngày đến hạn nộp tờ khai thuế năm 2021 hoặc yêu cầu gia hạn và đóng thuế nợ cho những người sống ở Massachussetts (MA) hoặc Maine (ME) do nghỉ lễ Ngày Yêu Nước
   
 • Ngày 17 tháng 10: Ngày đến hạn nộp tờ khai thuế cho những người yêu cầu gia hạn tờ khai thuế năm 2021

Lập kế hoạch từ trước

Không bao giờ là quá sớm để chuẩn bị cho mùa khai thuế sắp tới. Để xem thêm các mẹo và tài nguyên, hãy xem trang Chuẩn Bị Sẵn Sàng tại IRS.gov.