Free File của IRS phát động nhằm tiết kiệm những đồng tiền vất vả mới kiếm được của người đóng thuế

IR-2023-06, ngày 17 tháng 1 năm 2023

WASHINGTON – Dịch vụ Chuẩn bị thuế có Hướng dẫn của Free File của Sở Thuế vụ đang hoạt động và sẵn sàng cho người đóng thuế sử dụng. Free File bắt đầu hoạt động vào ngày 13 tháng 1 năm 2023, 10 ngày trước ngày bắt đầu mùa khai thuế năm 2023. IRS bắt đầu chấp nhận các tờ khai thuế cá nhân vào ngày 23 tháng 1.

Free File của IRS đánh dấu mùa khai thuế thứ 21 vào năm nay và là một trong nhiều lựa chọn miễn phí dành cho người đóng thuế để khai thuế trực tuyến hoặc trực tiếp. Free File của IRS được cung cấp thông qua quan hệ đối tác công tư giữa IRS và Free File Inc., trước đây là Liên minh Free File của IRS. Thông qua quan hệ đối tác này, các nhà cung cấp phần mềm thuế hàng đầu cung cấp miễn phí các sản phẩm trực tuyến của họ bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Bảy đối tác sẽ cung cấp các sản phẩm trực tuyến Free File của IRS trong năm nay cho bất kỳ người đóng thuế hoặc gia đình nào kiếm được từ $73.000 trở xuống vào năm 2022.

Vì mùa khai thuế đến ngày 23 tháng 1 mới bắt đầu, nên các nhà cung cấp dịch vụ Free File của IRS sẽ nhận các tờ khai thuế đã hoàn thiện và giữ chúng cho đến khi chúng có thể được nộp bằng phương thức điện tử vào ngày đó.

Những người kiếm được hơn $73.000 có thể sử dụng Mẫu đơn Free File tự điền của IRS (FFFF), bản điện tử của các mẫu giấy của IRS bắt đầu từ ngày 23 tháng 1. Sản phẩm này là tốt nhất cho những người yên tâm tự khai thuế của mình.

Cách hoạt động của Free File của IRS trực tuyến

Mỗi nhà cung cấp Free File của IRS đặt ra các quy tắc về tính đủ điều kiện của riêng mình cho các sản phẩm dựa trên độ tuổi, thu nhập và tình trạng cư trú tiểu bang.

Những người đóng thuế kiếm được từ $73.000 trở xuống vào năm 2022 có thể sẽ tìm thấy một sản phẩm phù hợp với nhu cầu của họ. Một số nhà cung cấp cũng cung cấp dịch vụ giúp khai thuế tiểu bang miễn phí. Quân nhân tại ngũ có thể sử dụng bất kỳ sản phẩm Free File của IRS nếu tổng thu nhập điều chỉnh của họ từ $73.000 trở xuống vào năm 2022.

Để tìm đúng sản phẩm Free File của IRS, người đóng thuế có thể:

 1. Truy cập IRS.gov/freefile,
 2. Bấm vào Sử dụng Dịch vụ Chuẩn bị thuế có Hướng dẫn Miễn phí. Sau đó chọn Công cụ Tra cứu trực tuyến của Free File của IRS để được trợ giúp tìm đúng sản phẩm, hoặc
 3. Sử dụng công cụ Duyệt tất cả các Đề nghị để xem từng đề nghị,
 4. Chọn sản phẩm tốt nhất cho họ, và
 5. Theo các đường dẫn đến trang web của nhà cung cấp để bắt đầu khai thuế.

Không có máy tính? Không thàn vấn đề. Các sản phẩm Free File của IRS hỗ trợ truy cập bằng điện thoại di động. Người đóng thuế có thể khai thuế trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Những bên tham Free File của IRS

Trong năm 2023, các nhà cung cấp dịch vụ sau đây sẽ tham gia vào Free File của IRS:

 • 1040Now
 • ezTaxReturn.com
 • FileYourTaxes.com
 • On-Line Taxes
 • TaxAct
 • FreeTaxUSA
 • TaxSlayer

Trong năm 2023, ezTaxReturn.com sẽ cung cấp một sản phẩm Free File của IRS bằng tiếng Tây Ban Nha.