Sở Thuế Vụ: Bắt đầu thực hiện các khoản tiền trả hàng tháng Tín Thuế Trẻ Em

IR-2021-153, ngày 15/7/2021

WASHINGTON —Sở Thuế Vụ và Bộ Ngân Khố hôm nay thông báo rằng hàng triệu gia đình Mỹ đã bắt đầu nhận được khoản tiền trả hàng tháng Tín Thuế Trẻ Em khi các khoản ký gửi trực tiếp bắt đầu được gửi vào tài khoản ngân hàng và chi phiếu sẽ được gửi đến các hộp thư.

Đợt tiền trả trước hàng tháng đầu tiên trị giá khoảng $15 tỷ này đã đến tay khoảng 35 triệu gia đình trên khắp đất nước vào ngày hôm nay. Khoảng 86% được gửi bằng hình thức ký gửi trực tiếp.

Các khoản chi trả sẽ tiếp tục được thực hiện mỗi tháng. Sở Thuế Vụ kêu gọi những người thường không bắt buộc phải khai thuế hãy tìm hiểu các công cụ có sẵn trên IRS.gov. Những công cụ này có thể giúp xác định tính đủ điều kiện cho khoản trả trước Tín Thuế Trẻ Em hoặc giúp mọi người nộp tờ khai thuế giản lược để đăng ký các khoản chi trả này cũng như khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế và các khoản tín thuế khác mà quý vị có thể đủ điều kiện nhận.

Theo Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ, mỗi khoản chi trả lên đến $300 mỗi tháng cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và lên đến $250 mỗi tháng cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi. Thông thường, bất kỳ ai nhận được khoản chi trả trong tháng này cũng sẽ nhận được khoản chi trả mỗi tháng trong phần còn lại của năm 2021 trừ khi họ hủy đăng ký. Bên cạnh khoản chi trả ngày 7/15, các ngày chi trả bao gồm: Ngày 13/8, ngày 15/9, ngày 15/10, ngày 15/11 và ngày 15/12.

Dưới đây là thông tin chi tiết thêm về các khoản chi trả này:

  • Các gia đình sẽ thấy các khoản chi trả ký gửi trực tiếp trong tài khoản của họ bắt đầu từ hôm nay, ngày 15/7. Đối với những người nhận chi trả bằng chi phiếu giấy, họ nên nhớ cân nhắc thời gian nhận được qua đường bưu điện.
  • Các khoản chi trả đã được chuyển đến các gia đình đủ điều kiện đã nộp tờ khai thuế thu nhập năm 2019 hoặc 2020.
  • Các tờ khai thuế xử lý trước ngày 28/6 được thể hiện trong các khoản chi trả này. Điều này bao gồm những người thường không nộp tờ khai thuế, nhưng trong năm 2020 đã đăng ký thành công khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế bằng công cụ Người Không Phải Khai Thuế của Sở Thuế Vụ hoặc vào năm 2021 đã sử dụng thành công Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế Để Nhận Khoản Tín Thuế Trẻ Em, cũng trên IRS.gov.
  • Khoản chi trả được thực hiện tự động. Ngoài việc nộp tờ khai thuế, bao gồm cả tờ khai giản lược từ Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế, các gia đình không phải làm bất cứ điều gì nếu họ đủ điều kiện nhận các khoản chi trả hàng tháng.

Thông tin thêm có sẵn trên trang đặc biệt về Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em 2021, được thiết kế để cung cấp thông tin cập nhật nhất về khoản tín thuế này và các khoản trả trước.