Sở Thuế Vụ: Công cụ trực tuyến kiểm tra tính đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em hiện có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha; các tài liệu đa ngôn ngữ khác giúp các gia đình xem liệu họ có đủ điều kiện nhận các khoản trả trước hay không

IR-2021-150, ngày 12/7/2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ đã ra mắt phiên bản tiếng Tây Ban Nha mới của công cụ trực tuyến của mình, Công Cụ Trợ Tá Kiểm Tra Tình Trạng Đủ Điều Kiện Nhận Tín Thuế Trẻ Em, được thiết kế để giúp các gia đình xác định xem họ có đủ điều kiện nhận Khoản Tín Thuế Trẻ Em và khoản trả trước hàng tháng đặc biệt của khoản tín thuế này hay không, sẽ bắt đầu vào ngày 15/7.

Chỉ có sẵn trên IRS.gov, phiên bản tiếng Tây Ban Nha mới của công cụ, giống như phiên bản tiếng Anh của nó, dễ tương tác và dễ sử dụng. Bằng cách trả lời một loạt câu hỏi về bản thân và các thành viên trong gia đình của họ, cha mẹ hoặc thành viên khác trong gia đình có thể nhanh chóng xác định xem họ có đủ điều kiện nhận khoản tín thuế hay không.

Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể sử dụng công cụ này, nhưng nó có thể đặc biệt hữu ích đối với những gia đình thường không khai thuế liên bang và chưa nộp tờ khai thuế năm 2019 hoặc 2020. Thông thường, đây là những cá nhân và gia đình nhận được ít hoặc không có thu nhập, bao gồm cả những người trải qua tình trạng vô gia cư, hộ gia đình có thu nhập thấp và các nhóm thiệt thòi khác. Việc sử dụng công cụ này có thể giúp họ quyết định xem họ có nên thực hiện bước tiếp theo hay không và đăng ký khoản chi trả Tín Thuế Trẻ Em bằng cách sử dụng một công cụ khác của Sở Thuế Vụ, Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế, hoặc khai thuế thông thường bằng hệ thống Khai Thuế Miễn Phí Của Sở Thuế Vụ.

Để giúp mọi người hiểu và nhận được quyền lợi này, Sở Thuế Vụ đã xây dựng các tài liệu bằng một số ngôn ngữ và các nguồn tài nguyên bổ sung đa ngôn ngữ sẽ được triển khai trong những tuần và tháng tới. Tất cả các công cụ và tài liệu, bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ khác, được đăng trên trang đặc biệt Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021 tại IRS.gov/childtaxcredit2021.

Các nguồn tài nguyên (tiếng Anh) đa ngôn ngữ đã có sẵn bao gồm:

  • Hướng dẫn từng bước để sử dụng Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế (Ấn Phẩm 5538) bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung giản thể, tiếng Hàn, tiếng Việt, tiếng Creole của Haiti và tiếng Nga. 
  • Một video YouTube cơ bản về Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung, cũng như tiếng Anh.
  • Áp phích điện tử bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
  • Thông tin về Khai Thuế Miễn Phí bằng 7 ngôn ngữ.

    Bên cạnh Khoản Tín Thuế Trẻ Em, Sở Thuế Vụ có nhiều công cụ và nguồn lực liên quan đến thuế có sẵn bằng các ngôn ngữ khác nhau (tiếng Anh)

Các đối tác cộng đồng có thể hỗ trợ

Sở Thuế Vụ kêu gọi các nhóm cộng đồng, đặc biệt là các nhóm phục vụ cộng đồng những người không nói tiếng Anh, giúp chia sẻ thông tin quan trọng này về Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em cũng như các quyền lợi quan trọng khác. Bao gồm các tổ chức phi lợi nhuận, hiệp hội, tổ chức giáo dục và bất kỳ ai khác có liên hệ với những người có con nhỏ. Cùng với các công việc khác, Sở Thuế Vụ đang cung cấp cho các nhóm này thông tin có thể dễ dàng chia sẻ thông qua phương tiện truyền thông xã hội, điện thư và các phương pháp khác.

Đề phòng những trò gian lận

Sở Thuế Vụ kêu gọi mọi người, đặc biệt là những người nói ngôn ngữ không phải tiếng Anh, đề phòng những trò gian lận liên quan đến cả khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em và khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế. Đặc biệt, những kẻ lừa đảo thường nhắm mục tiêu đến những người không nói tiếng Anh và cộng đồng những người thiệt thòi. Sở Thuế Vụ nhấn mạnh rằng cách duy nhất để nhận được một trong hai quyền lợi này là nộp tờ khai thuế với Sở Thuế Vụ hoặc đăng ký trực tuyến thông qua Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế, độc quyền trên IRS.gov. Bất kỳ lựa chọn nào khác đều là lừa đảo.

Đề phòng những trò gian lận sử dụng điện thư, cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn liên quan đến các khoản chi trả. Hãy nhớ, Sở Thuế Vụ không bao giờ liên lạc mà không được yêu cầu theo phương thức điện tử yêu cầu mọi người mở tệp đính kèm hoặc truy cập trang web không phải của chính phủ.

Thông tin thêm về Công Cụ Trợ Tá Kiểm Tra Tình Trạng Đủ Điều Kiện Nhận Tín Thuế Trẻ Em

Công Cụ Trợ Tá Kiểm Tra Tình Trạng Đủ Điều Kiện Nhận Tín Thuế Trẻ Em không yêu cầu bất kỳ thông tin nhận diện cá nhân (PII) nào cho bất kỳ thành viên nào trong gia đình. Vì lý do đó, kết quả của nó không phải là thông tin xác nhận chính thức của Sở Thuế Vụ. Mặc dù kết quả là đáng tin cậy nếu các câu hỏi được trả lời chính xác, chúng vẫn nên được coi là mang tính sơ bộ. Sở Thuế Vụ không lưu lại các câu trả lời do người dùng cung cấp hay kết quả tính toán.

Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế

Nếu Công Cụ Trợ Tá Kiểm Tra Tình Trạng Đủ Điều Kiện Nhận Khoản Tín Thuế Trẻ Em chỉ ra rằng một gia đình đủ điều kiện nhận khoản tín thuế, thì bước tiếp theo là đăng ký với Sở Thuế Vụ hoặc khai thuế. Đối với các gia đình thường không phải khai thuế, Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế trực tuyến là cách dễ dàng nhất để đăng ký các khoản trả trước.

Công cụ này, bản cập nhật của công cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế để nhận khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế năm ngoái của Sở Thuế Vụ, được thiết kế để giúp những cá nhân đủ điều kiện thường không khai thuế đăng ký khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba trị giá $1,400 (còn được gọi là chi phiếu kích thích kinh tế). Ngoài ra, nó có thể giúp họ yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi đối với bất kỳ số tiền nào trong hai đợt Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên mà họ có thể đã bỏ lỡ.

Được phát triển với sự hợp tác của Intuit và cung cấp thông qua Liên Minh Khai Thuế Miễn Phí, công cụ này cho phép họ cung cấp cho Sở Thuế Vụ thông tin cơ bản, chẳng hạn như tên, địa chỉ và số an sinh xã hội của họ, cũng như thông tin về những trẻ đủ điều kiện từ 17 tuổi trở xuống và những người phụ thuộc khác của họ. Nó cũng cho phép họ cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của họ, vì vậy Sở Thuế Vụ có thể nhanh chóng và dễ dàng ký gửi các khoản chi trả trực tiếp vào tài khoản chi trả bằng chi phiếu hoặc tài khoản tiết kiệm của họ.

Bất kỳ ai đã nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2019 hoặc 2020 hoặc dự định nộp thì không nên sử dụng công cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế.

Khai Thuế Miễn Phí; một lựa chọn tốt hơn cho một số người đóng thuế

Mặc dù Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế là cách dễ nhất để đăng ký các Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em, nhưng nó có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho tất cả các gia đình. Đó là bởi vì nhiều gia đình cũng đủ điều kiện nhận khoản Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được và các quyền lợi khác dành cho những người có thu nhập thấp và trung bình. Đối với họ, một lựa chọn tốt hơn là khai thuế thông thường bằng hệ thống Khai Thuế Miễn Phí, chỉ có trên IRS.gov.

Thông Tin Về Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em

Khoản Tín Thuế Trẻ Em được mở rộng và có thể ứng trước mới được cho phép theo Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ, được ban hành vào tháng Ba. Thông thường, Sở Thuế Vụ sẽ tính toán khoản chi trả dựa trên tờ khai thuế năm 2020 của một gia đình, bao gồm cả những người sử dụng Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế. Nếu tờ khai thuế đó không khả dụng vì nó chưa được nộp hoặc vẫn đang được xử lý, thay vào đó, Sở Thuế Vụ sẽ xác định số tiền chi trả ban đầu bằng cách sử dụng tờ khai năm 2019 hoặc thông tin được nhập bằng công cụ Người Không Phải Khai Thuế có sẵn vào năm 2020.

Khoản chi trả sẽ lên đến $300 mỗi tháng cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và lên đến $250 mỗi tháng cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi.

Để đảm bảo các gia đình có thể dễ dàng tiếp cận số tiền này của họ, Sở Thuế Vụ sẽ phát hành các khoản chi trả này bằng hình thức ký gửi trực tiếp, miễn là thông tin ngân hàng chính xác đã được cung cấp trước đó cho Sở Thuế Vụ. Nếu không, mọi người nên xem thư của họ vào khoảng ngày 7/15 để kiểm tra khoản chi trả qua thư của họ. Ngày phát hành các khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em là ngày 7/15, ngày 8/13, ngày 9/15, ngày 10/15, ngày 11/15 và ngày 12/15.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào IRS.gov/childtaxcredit2021, hoặc đọc Câu Hỏi Thường Gặp Về Khoản Tín Thuế Trẻ Em Và Khoản Trả Trước Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021.