IRS nhắc nhở người đóng thuế về thời hạn gia hạn khai thuế sắp tới; Free File sẽ hoạt động cho đến ngày 17 tháng 11

IR-2022-179, ngày 14 tháng 10 năm 2022

WASHINGTON — Hôm nay, Sở Thuế Vụ nhắc nhở những người đóng thuế rằng với những người đã yêu cầu gia hạn thời gian nộp tờ khai thuế thu nhập năm 2021 thì hạn chót là Thứ Hai, ngày 17 tháng 10. Free File của IRS vẫn hoạt động cho đến ngày 17 tháng 11 cho những ai vẫn cần nộp tờ khai thuế năm 2021. Trường hợp này bao gồm những người đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ EmTín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi hoặc Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được nhưng vẫn chưa nộp tờ khai thuế năm 2021 để yêu cầu chúng.

Free File của IRS là quan hệ đối tác công tư giữa IRS và các nhà lãnh đạo ngành phần mềm khai thuế, những bên cung cấp miễn phí các sản phẩm mang thương hiệu của họ. Có tám sản phẩm Khai Thuế Miễn Phí bằng tiếng Anh và hai sản phẩm bằng tiếng Tây Ban Nha.

Chương trình Khai Thuế Miễn Phí Của IRS đưa ra hai cách để người đóng thuế khai và nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2021 trực tuyến miễn phí:

  • Trang Web của Đối Tác của IRS. Free File truyền thống của IRS cung cấp các tùy chọn khai và nộp tờ khai thuế trực tuyến miễn phí trên các trang web đối tác của IRS. Cá nhân đóng thuế có tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI) từ $73.000 trở xuống đủ điều kiện nhận bất kỳ đề nghị nào của đối tác Free File của IRS. Free File cho phép các cá nhân khai và nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang bằng phương thức điện tử trực tuyến sử dụng dịch vụ khai thuế có hướng dẫn.
  • Các Mẫu Đơn Tự Điền Miễn Phí. Đối với người đóng thuế có AGI nhiều hơn $73.000, có tùy chọn Các Mẫu Đơn Free File Tự Điền Miễn Phí (tiếng Anh). Tùy chọn này cung cấp các mẫu đơn khai thuế liên bang điện tử có thể được điền và nộp trực tuyến miễn phí. Để sử dụng tùy chọn này, người đóng thuế nên biết cách tự khai tờ khai thuế.

Luôn bắt đầu tại IRS.gov:

  • Sử dụng Công Cụ Tra Cứu Free File của IRS để thu hẹp danh sách các nhà cung cấp hoặc trang Duyệt Tất Cả Các Đề Nghị để xem danh sách đầy đủ các nhà cung cấp.
  • Theo đường dẫn đến trang web của nhà cung cấp Free File của IRS được chọn.

Những người đóng thuế đã yêu cầu gia hạn khai thuế sáu tháng phải hoàn thành tờ khai thuế của mình và nộp vào hoặc trước hạn chót ngày 17 tháng 10.

Free File của IRS mang lại cho những người đóng thuế đủ điều kiện cơ hội khai thuế và yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021, toàn bộ Tín Thuế Trẻ Em, Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được hoặc các khoản tín thuế có giá trị khác mà họ đủ điều kiện. IRS nhắc nhở người đóng thuế rằng cách nhanh nhất để nhận được tiền hoàn thuế là khai thuế điện tử và chọn ký gửi trực tiếp.

Các tờ khai của năm trước chỉ có thể được người khai thuế đã ghi danh (tiếng Anh) nộp bằng phương thức điện tử cho hai niên thuế trước đó. Nếu không, người đóng thuế phải in, ký và gửi qua bưu điện các tờ khai thuế của năm trước.

Danh Mục Chỉ Dẫn Về Chuyên Viên Khai Thuế Liên Bang Có Chứng Chỉ Và Trình Độ Chuyên Môn Chọn Lọc (tiếng Anh) của IRS liệt kê những người khai thuế đủ điều kiện tại địa phương.

Free File sẽ tiếp tục hoạt động cho đến ngày 17 tháng 11 để giúp hoàn thuế cho những người khai thuế đủ điều kiện nhận các khoản kích thích, Tín Thuế Trẻ Em, EITC

Bắt đầu từ tuần này, Sở Thuế Vụ sẽ gửi thư cho hơn 9 triệu cá nhân và gia đình dường như đủ điều kiện nhận nhiều quyền lợi về thuế quan trọng nhưng đã không yêu cầu chúng bằng cách nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2021. Nhiều người trong nhóm này có thể đủ điều kiện để yêu cầu một phần hoặc tất cả Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021, Tín Thuế Trẻ Em, Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được và các khoản tín thuế khác tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân và gia đình của họ. Các thư nhắc nhở đặc biệt sẽ được gửi đến những người có vẻ đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trẻ Em, Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi hoặc Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được nhưng vẫn chưa nộp tờ khai thuế năm 2021 để yêu cầu chúng và sẽ đến hộp thư trong vài tuần tới. Thư, được in bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về từng loại trong số ba tín thuế này.

Những quyền lợi này và các quyền lợi về thuế khác đã được mở rộng theo Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm ngoái và các luật gần đây khác. Mặc dù vậy, cách duy nhất để nhận được những quyền lợi có giá trị này là nộp tờ khai thuế năm 2021.

Thông thường, các cá nhân và gia đình có thể nhận được các quyền lợi về thuế mở rộng này (tiếng Anh), ngay cả khi họ có ít hoặc không có thu nhập từ công việc, hoạt động kinh doanh hoặc các nguồn khác. Điều này có nghĩa là nhiều người thường không cần khai thuế nên khai thuế trong năm nay, ngay cả khi họ không bị yêu cầu khai thuế trong những năm gần đây.

Mọi người có thể khai thuế ngay cả khi họ chưa nhận được thư. IRS nhắc nhở mọi người rằng không áp dụng hình phạt nào đối với khoản tiền hoàn thuế được yêu cầu trên tờ khai thuế được nộp sau thời hạn khai thuế thông thường vào tháng 4 năm 2022. Cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để nhận được tiền hoàn thuế là khai thuế chính xác qua phương thức điện tử và chọn ký gửi trực tiếp.

Để giúp mọi người yêu cầu những quyền lợi này mà không mất phí, trong năm nay, Free File sẽ hoạt động thêm một tháng, cho đến ngày 17 tháng 11 năm 2022. Chỉ có tại IRS.gov/FreeFile, Free File cho phép những người có thu nhập từ $ 73.000 trở xuống có thể nộp tờ khai thuế trực tuyến miễn phí bằng phần mềm có thương hiệu. Free File được Liên Minh Free File, một hình thức hợp tác kinh doanh giữa IRS và ngành phần mềm thuế tài trợ.