Các nguồn thông tin của IRS giúp người đóng thuế xác định xem liệu đề nghị thỏa hiệp có phải là cách thích hợp để giải quyết nợ thuế hay không

Mẹo thuế của IRS 2021-172, ngày 22 tháng 11 năm 2021

Cá nhân đóng thuế và chủ doanh nghiệp có thể sử dụng bản Cẩm Nang về Đề Nghị Thỏa Hiệp (tiếng Anh) PDF hoặc loạt video (tiếng Anh) hướng dẫn mới để tìm hiểu xem một lời đề nghị thỏa hiệp có hiệu lực như thế nào và quyết định xem liệu nó có thể giúp họ giải quyết nợ thuế hay không. Người đóng thuế có thể sử dụng công cụ kiểm tra tiêu chuẩn (tiếng Anh) để xem liệu họ có đủ điều kiện để gửi đề nghị thỏa hiệp hay không.

Đề nghị thỏa hiệp là một thỏa thuận giữa người đóng thuế và IRS để giảm khoản nợ thuế xuống thấp hơn toàn bộ số tiền còn nợ. Đề nghị thỏa hiệp là một phương án khi người đóng thuế không thể trả đủ tiền nợ thuế của mình. Đây cũng là một lựa chọn khi việc chi trả toàn bộ hóa đơn tính thuế sẽ khiến người đóng thuế gặp khó khăn về tài chính. Mục tiêu là đạt được một thỏa hiệp mang lại nhiều lợi ích nhất cho cả người đóng thuế và IRS.

Khi xét duyệt các đơn đăng ký, IRS xem xét các dữ kiện của từng người đóng thuế và bất kỳ trường hợp đặc biệt nào ảnh hưởng đến khả năng chi trả của người đóng thuế cũng như những mục sau đây của người đóng thuế:

  • Thu nhập
  • Chi phí
  • Vốn chủ sở hữu của tài sản

Cẩm nang này bao gồm mọi thứ mà người đóng thuế cần biết về việc gửi một đề nghị thỏa hiệp, gồm có:

  • Ai đủ điều kiện để gửi đề nghị
  • Chi phí nộp đơn đăng ký là bao nhiêu
  • Cách thức hoạt động của quy trình đăng ký

Cẩm nang này cũng bao gồm những mẫu đơn mà người đóng thuế phải hoàn thành như một phần của quy trình xử lí đề nghị thỏa hiệp. Phí đăng ký hiện hành là $205. Tuy nhiên, những người đóng thuế đáp ứng định nghĩa của một người đóng thuế với thu nhập thấp không phải trả phí này.

Loạt video hướng dẫn mới về đề nghị thỏa hiệp

IRS gần đây đã đưa ra loạt video (tiếng Anh) hướng dẫn về phương án chi trả mang nhiều ý nghĩa đối với người đóng thuế này.

Danh sách này bao gồm những thông tin rất dễ để tìm hiểu mà người đóng thuế cần biết khi xem xét và đăng ký Đề Nghị Thỏa Hiệp (OIC). Những chủ đề trong loạt video bao gồm:

  • Tổng quan về quy trình OIC, các mẫu đơn và công cụ kiểm tra tiêu chuẩn để giúp người đóng thuế làm quen
  • Hướng dẫn từng bước về Mẫu 433 – OIC A và B, được gọi là bản khai thông tin thu thập và là thứ cần thiết để đưa ra những đề nghị liên quan đến cá nhân và doanh nghiệp
  • Ví dụ từng bước về cách hoàn thành đơn đăng ký OIC, Mẫu 656
  • Một bản danh sách kiểm tra cuối cùng đảm bảo mọi thông tin cần thiết đã được cung cấp để gửi một đề nghị hợp lệ

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)