IRS gửi thư đặc biệt qua đường bưu điện cho người đóng thuế ở một số khu vực thiên tai

IR-2023-121, ngày 28 tháng 6 năm 2023

WASHINGTON – Sở Thuế Vụ đang gửi thư tiếp nối đặc biệt đến người đóng thuế ở một số tiểu bang bị ảnh hưởng bởi thiên tai để cho họ biết rằng họ có thêm thời gian để trả thuế.

IRS đang thực hiện bước đặc biệt này để giúp trấn an những người đóng thuế bị ảnh hưởng bởi thiên tai rằng họ có thêm thời gian để khai và nộp thuế. Thư mới này đang được gửi tới cư dân ở California và bảy tiểu bang khác trong các khu vực thiên tai được chỉ định đã nhận được thông báo CP14 từ IRS vào cuối tháng Năm và tháng Sáu. Các thư trước đó dành cho người đóng thuế có số dư đến hạn và chúng được gửi đi như một yêu cầu pháp lý. Trong khi thông báo mà người đóng thuế nhận được cho biết rằng họ cần phải trả trong 21 ngày, thì những người đóng thuế này thực sự có thời hạn cho đến cuối năm nay để thanh toán kịp thời theo tuyên bố thiên tai.

Do phạm vi tiếp cận rộng lớn của các tuyên bố thiên tai và phản hồi của đối tác, IRS đã thực hiện một bước bổ sung để gửi thư tiếp nối nhằm cho những người đóng thuế này biết rằng họ có thêm thời gian. Việc gửi thư, được gọi là CP14Cl, sẽ diễn ra trong vài tuần tới. Các thư bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.

Ủy Viên IRS Danny Werfel cho biết: "IRS đang làm việc chăm chỉ để cải thiện hoạt động như một phần trong Kế Hoạch Hoạt Động Chiến Lược mới của chúng tôi". "Chúng tôi biết việc gửi thư ban đầu của chúng tôi đã gây nhầm lẫn cho người đóng thuế và chuyên gia thuế, và chúng tôi đã làm việc nhanh chóng để gửi lời nhắc tiếp nối nhằm giúp trấn an mọi người. Việc gửi thư này phản ánh cách chúng tôi đang cố gắng tập trung hơn vào người đóng thuế dựa trên các nguồn lực bổ sung mà chúng tôi đã được cung cấp theo Đạo Luật Giảm Lạm Phát."

Thông báo đang được gửi đến những người bị ảnh hưởng ở tám tiểu bang bao gồm thông tin bổ sung để giúp người đóng thuế hiểu được chương trình cứu trợ thiên tai mà họ đã nhận được.

Thông báo cho biết: "Vì địa chỉ hồ sơ của quý vị nằm trong khu vực thiên tai được liên bang tuyên bố, nên IRS đã tự động áp dụng chương trình cứu trợ thiên tai cho quý vị". "Điều này cho phép quý vị gia hạn thời gian nộp tờ khai thuế cũng như giúp cho khoản thanh toán thuế của quý vị được liệt kê trên Thông Báo CP14. Quý vị không cần phải liên lạc với chúng tôi để được gia hạn chi trả."

Đại đa số người đóng thuế bị ảnh hưởng (người nhận thư) đang ở California, và có lượng nhỏ hơn người đóng thuế dự kiến sẽ nhận được thư tiếp nối ở các khu vực thiên tai ở Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Indiana, Mississippi và Tennessee.

IRS cũng đã cập nhật bản đính kèm cùng với các thông báo về số dư đến hạn CP14 sắp tới để làm rõ hơn rằng ngày thanh toán được trình bày trong thư không áp dụng cho những trường hợp được nêu trong tuyên bố thiên tai và ngày thiên tai vẫn có hiệu lực. Phần chèn ngôn ngữ thuần túy, bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, bao gồm một mã QR đặc biệt chuyển mọi người đến trang thiên tai trên IRS.gov.