Tài nguyên thuế của IRS dành cho người khiếm thị và suy giảm thị lực

Mẹo Thuế của IRS 2021-154, Ngày 19 Tháng 10, 2021

Mỗi người đóng thuế sẽ nhận được thông tin về thuế theo định dạng mà họ có thể tiếp cận. Trung Tâm Phương Tiện Truyền Thông Theo Lựa Chọn (tiếng Anh) của IRS cung cấp tài nguyên và dịch vụ tiếp cận dành cho người đóng thuế khuyết tật.

Thông tin liên quan đến thuế có sẵn dưới nhiều định dạng sử dụng công nghệ hỗ trợ như phần mềm đọc màn hình, hiển thị dạng chữ nổi có thể làm mới và phần mềm nhận diện giọng nói.

Hàng trăm mẫu đơn và ấn phẩm về thuế có thể được xem và tải xuống theo các định dạng thay thế bao gồm:

  • Chỉ dưới dạng văn bản
  • Tệp sẵn sàng dưới dạng chữ nổi
  • HTML thân thiện với trình duyệt
  • Tệp PDF có thể tiếp cận
  • Tệp PDF để in khổ lớn

AMC đang nỗ lực để làm cho tài nguyên và thông tin của IRS trở nên dễ tiếp cận như có thể.  Tuy nhiên, không phải mọi sản phẩm đều có sẵn theo từng định dạng thay thế.

Cách thức nhận sản phẩm thuế có thể tiếp cận

Người có nhu cầu về sản phẩm thuế thay thế có thể tải sản phẩm xuống từ trang  Mẫu Đơn và Ấn Phẩm Có Thể Tiếp Cận (tiếng Anh) trên IRS.gov Quý vị cũng có thể yêu cầu các sản phẩm dùng chữ nổi hoặc bản sao in cỡ lớn bằng cách gọi cho IRS theo số 800-829-3676.

Cách để yêu cầu thư và thông báo thuế dưới dạng chữ nổi hoặc bản in cỡ lớn

Bất kì người đóng thuế nào nhận được thông báo hoặc thư từ của IRS mà họ cần dùng theo dạng chữ nổi hoặc bản in cỡ lớn thì họ có thể thực hiện một trong các điều sau đây:

  • Gọi cho IRS theo số 800-829-1040.
  • Gửi fax thông báo của họ kèm một trang bìa đến AMC theo số 855-473-2006. Trang bìa cần bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và định dạng tài liệu mong muốn.
  • Gửi thư hoặc thông báo kèm một ghi chú cho biết định dạng mong muốn đến

Trung tâm thông tin theo yêu cầu
400 N. 8th St., Văn phòng G39
Richmond, VA 23219

Các cải tiến tới đây đối với dịch vụ tiếp cận dành cho người đóng thuế

Bắt đầu vào ngày 31 tháng 1 năm 2022, người đóng thuế có thể bầu chọn nhận thông báo sau khi nộp thuế theo định dạng chữ nổi, bản in cỡ lớn, âm thanh hoặc định dạng điện tử.  Điều này bao gồm thông báo về thuế bổ sung hoặc khoản tiền phạt quý vị còn nợ.

Người đóng thuế hoàn thành Mẫu 9000, Lựa chọn phương tiện truyền thông, và bao gồm mẫu này trong tờ khai thuế của mình, gửi thư dưới dạng mẫu riêng biệt đến IRS hoặc liên lạc dịch vụ chăm sóc khách hàng theo số 800-829-1040 để thực hiện bầu chọn. Mẫu 9000 mới bằng tiếng Anh sẽ có vào đầu tháng 12 Mẫu bằng tiếng Tây Ban Nha sẽ có vào tháng 1 năm 2022.

Nhận câu trả lời về dịch vụ tiếp cận của IRS

Nếu người đóng thuế có thắc mắc về dịch vụ tiếp cận của IRS, họ có thể liên lạc Đường Dây Trợ Giúp Tiếp Cận theo số 833-690-0598. Hỗ trợ người đóng thuế đa ngôn ngữ cũng sẵn sàng trên đường dây với dịch vụ phiên dịch qua điện thoại. Đường dây trợ giúp mới không có quyền truy cập đến trương mục IRS của người đóng thuế. Những người cần trợ giúp về luật thuế, khoản hoàn thuế hoặc các vấn đề liên quan đến trương mục khác, hãy ghé thăm trang Hãy Để Chúng Tôi Giúp Quý Vị  trên IRS.gov.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)