Sở Thuế Vụ, Bộ Ngân Khố thông báo các gia đình của 88% trẻ em ở Hoa Kỳ sẽ tự động nhận được khoản chi trả Tín Thuế Trẻ Em được hoàn lại hàng tháng

IR-2021-113, ngày 5/17/2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ và Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ đã thông báo hôm nay rằng khoản chi trả hàng tháng đầu tiên của khoản Tín Thuế Trẻ Em (CTC) mở rộng và mới được cho phép ứng trước từ Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ sẽ được thực hiện vào ngày 7/15. Khoảng 39 triệu hộ gia đình – tức là cho 88% trẻ em ở Hoa Kỳ – dự kiến sẽ bắt đầu nhận các khoản chi trả hàng tháng mà không cần thực hiện thêm bất kỳ hành động nào.

Sở Thuế Vụ và Bộ Ngân Khố cũng thông báo rằng các khoản chi trả CTC gia tăng sẽ được thực hiện vào ngày 15 hàng tháng trừ khi ngày 15 rơi vào cuối tuần hoặc ngày lễ. Các gia đình nhận được khoản tín thuế bằng phương thức tiền gửi trực tiếp có thể lập kế hoạch chi tiêu của họ có tính đến khoản trợ cấp này. Các gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được khoản chi trả lên đến $300 mỗi tháng cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và lên đến $250 mỗi tháng cho mỗi trẻ từ 6 tuổi trở lên.

Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ đã tăng khoản Tín Thuế Trẻ Em tối đa vào năm 2021 lên $3,600 đối với trẻ dưới 6 tuổi và lên $3,000 cho mỗi trẻ từ 6 đến 17 tuổi. Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ dự kiến sẽ đưa hơn 5 triệu trẻ em thoát khỏi cảnh nghèo trong năm nay, cắt giảm hơn một nửa tỷ lệ nghèo ở trẻ em.

Các hộ gia đình của hơn 65 triệu trẻ em sẽ nhận được khoản chi trả CTC hàng tháng thông qua hình thức tiền gửi trực tiếp, chi phiếu giấy hoặc thẻ ghi nợ (thẻ khấu trừ tiền), Sở Thuế Vụ và Bộ Ngân Khố cam kết sử dụng tối đa phương thức tiền gửi trực tiếp để bảo đảm chuyển tiền nhanh chóng và an toàn. Trong khi hầu hết những người đóng thuế sẽ không bị yêu cầu thực hiện bất kỳ hành động nào để nhận được khoản chi trả này, Bộ Ngân Khố và Sở Thuế Vụ sẽ tiếp tục nỗ lực tiếp cận với các tổ chức đối tác trong những tháng tới để giúp nhiều gia đình hơn biết về khả năng hội đủ điều kiện của họ.

Thông báo hôm nay thể hiện sự hợp tác mới nhất giữa Sở Thuế Vụ và Cục Dịch Vụ Tài Chánh – và giữa Bộ Ngân Khố và Nhóm Thực Hiện Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ của Nhà Trắng – để bảo đảm sự trợ giúp nhanh chóng đến với những người Mỹ có nhu cầu khi họ phục hồi sau đại dịch COVID-19. Kể từ ngày 3/12, Sở Thuế Vụ cũng đã phân phối khoảng 165 triệu khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế với giá trị khoảng $388 tỷ như một phần của Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ.

Thông tin bổ sung dành cho người đóng thuế về cách họ có thể tiếp cận Tín Thuế Trẻ Em sẽ sớm có tại IRS.gov/childtaxcredit2021 (tiếng Anh).