Cập nhật của IRS về Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu?

Người đóng thuế hiện có thể theo dõi các khoản tiền hoàn thuế trong hai năm qua

IR-2022-109, ngày 25 tháng 5 năm 2022

WASHINGTON — Tuần này, Sở Thuế Vụ đã thực hiện một cải tiến quan trọng đối với công cụ trực tuyến Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu?, trong đó giới thiệu một tính năng mới cho phép người đóng thuế kiểm tra tình trạng khoản tiền hoàn thuế năm hiện tại và hai năm trước đó.

Người đóng thuế có thể chọn bất kỳ năm nào trong ba năm thuế gần đây nhất để kiểm tra tình trạng khoản tiền hoàn thuế của mình. Họ sẽ cần số An Sinh Xã Hội hoặc ITIN, tư cách khai thuế và số tiền hoàn thuế dự kiến từ tờ khai thuế đã nộp ban đầu cho năm thuế mà họ đang kiểm tra.

Trước đây, Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? chỉ hiển thị tình trạng của tờ khai thuế được nộp gần đây nhất trong vòng hai năm thuế qua. Thông tin có sẵn cho những người gọi đến đường dây nóng về tiền hoàn thuế sẽ bị giới hạn trong tờ khai thuế năm 2021.

Bằng việc sử dụng Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? (tiếng Anh), người đóng thuế có thể bắt đầu kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế của họ trong vòng:

  • 24 giờ sau khi nộp tờ khai thuế năm 2021 qua phương thức điện tử.
  • Ba hoặc bốn ngày sau khi nộp tờ khai thuế năm 2019 hoặc 2020 qua phương thức điện tử
  • Bốn tuần sau khi gửi tờ khai thuế qua đường bưu điện.

IRS nhắc nhở người đóng thuế rằng Tài Khoản Trực Tuyến tiếp tục là lựa chọn tốt nhất để tìm kiếm tổng thu nhập điều chỉnh của năm trước, số dư đến hạn hoặc loại thông tin tài khoản khác.

"Chúng tôi khuyến khích những người mong đợi tiền hoàn thuế nhưng đã yêu cầu gia hạn, hãy khai thuế ngay khi họ sẵn sàng. Chúng tôi xử lý tờ khai thuế trên cơ sở đến trước phục vụ trước, vậy nên hãy làm càng sớm càng tốt,” Ủy Viên IRS Chuck Rettig cho biết. "Thực sự không có lý do gì để đợi đến ngày 17 tháng 10 nếu người khai thuế có thông tin phù hợp để khai thuế ngay bây giờ. Free File vẫn có sẵn cho những người được gia hạn sử dụng để khai và nộp tờ khai thuế liên bang của họ miễn phí."

Việc khai thuế điện tử có sẵn 24/7 và IRS tiếp tục nhận tờ khai thuế và cấp tiền hoàn thuế. Sau khi người đóng thuế khai thuế, họ có thể theo dõi khoản tiền hoàn thuế của mình với Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu?

Giới thiệu về công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu?

Công cụ hữu ích này, có thể tiếp cập được trên IRS.gov hoặc ứng dụng di động IRS2Go, cho phép người đóng thuế theo dõi khoản tiền hoàn thuế của họ qua ba giai đoạn:

  1. Tờ khai thuế được nhận.
  2. Tiền hoàn thuế được duyệt.
  3. Tiền hoàn thuế đã được gửi đi.

Công cụ này được cập nhật mỗi ngày một lần, thường là qua đêm và cung cấp cho người đóng thuế một ngày cấp tiền hoàn thuế dự kiến ngay sau khi khoản này được phê duyệt.

Đây cũng là một trong những tính năng trực tuyến được ưa chuộng nhất hiện có của IRS. Công cụ Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? này được phát triển vào năm 2002 và được người đóng thuế sử dụng hơn 776 triệu lần vào năm 2021.

Nâng cao trải nghiệm của người đóng thuế và hiện đại hóa công nghệ thông tin (CNTT)

IRS tiếp tục nâng cao trải nghiệm của khách hàng bằng cách nâng cao và mở rộng các công cụ kỹ thuật số nhằm cung cấp các dịch vụ cải tiến cho người đóng thuế.

"IRS cam kết xác định cơ hội để thực hiện các cải tiến trong thời gian thực cho người đóng thuế và cộng đồng chuyên gia thuế", Rettig nói. "Cải tiến này đối với Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu? chỉ là một trong số rất nhiều sự cải tiến."

Thông tin bổ sung về tình trạng tiền hoàn thuế

Không cần gọi cho IRS để kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế trừ khi đã hơn 21 ngày kể từ ngày nộp tờ khai thuế hoặc công cụ này cho biết IRS có thể cung cấp thêm thông tin.

Nếu IRS cần thêm thông tin để xử lý tờ khai thuế, người đóng thuế sẽ được liên lạc qua đường bưu điện.

Để biết thêm thông tin về việc kiểm tra tình trạng tiền hoàn thuế, vui lòng truy cập Tiền Hoàn Thuế Của Tôi Ở Đâu?