IRS cảnh báo người đóng thuế về danh sách các trò lừa đảo thuế “Dirty Dozen” cho năm 2022

IR-2022-113, ngày 1 tháng 6 năm 2022

WASHINGTON – Hôm nay, Sở Thuế Vụ đã bắt đầu danh sách "Dirty Dozen" cho năm 2022, trong đó, bao gồm các thỏa thuận có khả năng lạm dụng mà người đóng thuế nên tránh.

Các thỏa thuận có khả năng lạm dụng trong sê-ri này tập trung vào bốn giao dịch được xúc tiến trái phép và có thể sẽ cần thêm các nỗ lực đảm bảo tuân thủ của cơ quan này trong tương lai. Bốn giao dịch lạm dụng đó liên quan đến quỹ tín thác niên kim từ thiện, thỏa thuận hưu trí cá nhân Malta, bảo hiểm nội bộ nước ngoài và bán tài sản trả góp kiếm tiền.

"Người đóng thuế nên dừng lại và suy nghĩ kỹ trước khi đưa những thỏa thuận đáng ngờ này vào tờ khai thuế của họ," Ủy Viên IRS Chuck Rettig nói. "Người đóng thuế phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý cho những gì trên tờ khai thuế, chứ không phải là một người quảng cáo đưa ra lời hứa và tính phí cao. Người đóng thuế có thể giúp ngăn chặn những thỏa thuận này bằng cách dựa vào các chuyên gia thuế có uy tín mà họ biết rằng họ có thể tin tưởng."

Bốn giao dịch có khả năng lạm dụng trong danh sách là bốn mục đầu tiên trong loạt Dirty Dozen năm nay. Trong những ngày tới, IRS sẽ tập trung vào tám hình thức lừa đảo bổ sung, trong đó một số tập trung vào người đóng thuế trung bình và một số khác tập trung vào các thỏa thuận phức tạp hơn mà những kẻ quảng bá tiếp thị tới các cá nhân có thu nhập cao hơn.

"Công việc quan trọng của IRS là xác định các mối đe dọa đang nổi lên đối với việc tuân thủ và thông báo cho công chúng để người đóng thuế không bị trở thành nạn nhân và những người hành nghề thuế có thể cung cấp cho khách hàng của họ lời khuyên tốt nhất có thể", Rettig nói.

"IRS xem bốn giao dịch được liệt kê ở đây là có khả năng lạm dụng và chúng xuất hiện rất nhiều trong phạm vi thực thi pháp luật của chúng tôi."

IRS nhắc nhở người đóng thuế nên đề phòng và tránh các mưu đồ được quảng cáo, nhiều trong số đó hiện được quảng bá trực tuyến, hứa hẹn các khoản tiết kiệm thuế quá tốt đến khó tin và có thể sẽ khiến người đóng thuế tự thỏa hiệp về mặt pháp lý.

Người đóng thuế, các chuyên gia thuế và các tổ chức tài chánh phải đặc biệt cảnh giác và đề phòng tất cả các loại lừa đảo từ các email và cuộc gọi đơn giản đến các quảng cáo trực tuyến có nhiều nghi vấn nhưng hấp dẫn.

Bốn loại đầu tiên trong danh sách "Dirty Dozen" được mô tả chi tiết hơn như sau:

Sử Dụng Quỹ Tín Thác Niên Kim Từ Thiện (CRAT) Để Xóa Khoản Tiền Lãi Chịu Thuế. Trong giao dịch này, tài sản tăng giá trị được chuyển sang CRAT. Người đóng thuế tuyên bố một cách không phù hợp rằng việc chuyển các tài sản tăng giá trị cho CRAT tự nó đã khiến cho những tài sản đó tăng trị giá cơ bản so với giá cả phải chăng trên thị trường như thể chúng đã được bán cho quỹ tín thác. CRAT sau đó bán tài sản này nhưng không ghi nhận lợi nhuận do việc tăng trị giá cơ bản đã tuyên bố. CRAT sau đó sử dụng số tiền thu được để mua một niên kim trả ngay trả phí duy nhất (SPIA). Người thụ hưởng khai báo, dưới dạng thu nhập, chỉ một phần nhỏ của niên kim nhận được từ SPIA. Thông qua việc áp dụng sai luật liên quan đến CRAT, người thụ hưởng coi khoản thanh toán còn lại như một phần bị loại trừ đại diện cho lợi tức đầu tư mà không phải trả thuế. Người đóng thuế tìm cách đạt được kết quả không chính xác này bằng cách áp dụng sai các quy tắc trong mục 72 và 664.

Hiệp Ước Lạm Dụng Thỏa Thuận Lương Hưu Của Malta (Hoặc Nước Ngoài Khác). Trong các giao dịch này, công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân Hoa Kỳ cố gắng tránh thuế Hoa Kỳ bằng cách đóng góp cho một số sắp xếp hưu trí cá nhân nước ngoài ở Malta (hoặc có thể là các nước khác). Trong các giao dịch này, cá nhân thường thiếu kết nối tại địa phương và luật pháp địa phương cho phép đóng góp dưới hình thức khác ngoài tiền mặt hoặc không giới hạn số tiền đóng góp bằng cách tham chiếu đến thu nhập kiếm được từ hoạt động việc làm hoặc tự doanh. Bằng cách khẳng định không đúng rằng thỏa thuận nước ngoài là "quỹ hưu trí" cho các mục đích của hiệp ước thuế của Hoa Kỳ, người đóng thuế Hoa Kỳ đã giải thích sai hiệp ước liên quan để yêu cầu miễn thuế thu nhập Hoa Kỳ đối với thu nhập trong, và khoản phân phối từ, thỏa thuận nước ngoài một cách không phù hợp.

Bảo Hiểm Nội Bộ Puerto Rico Và Nước Ngoài Khác. Trong các giao dịch này, chủ sở hữu Hoa Kỳ của các tổ chức hạn chế cổ đông tham gia vào một thỏa thuận bảo hiểm có chủ đích với một công ty của Puerto Rico hoặc nước ngoài khác với các thỏa thuận từng phần hoặc kế hoạch tài sản riêng biệt mà chủ sở hữu Hoa Kỳ có lợi ích tài chánh. Cá nhân hoặc pháp nhân có trụ sở tại Hoa Kỳ yêu cầu các khoản khấu trừ cho chi phí “phạm vi bảo hiểm" được cung cấp bởi một nhà cung cấp dịch vụ bình phong, đơn vị này tái bảo hiểm "phạm vi bảo hiểm này" với công ty nước ngoài trên. Đặc điểm của các thỏa thuận bảo hiểm có chủ đích thường sẽ bao gồm một hoặc nhiều điều sau đây: rủi ro không tưởng được bảo hiểm, định giá tay trong và không có mục đích kinh doanh khi tham gia thỏa thuận.

Bán tài sản trả góp kiếm tiền. Các giao dịch này liên quan đến việc người bán sử dụng không phù hợp các quy tắc bán hàng trả góp theo mục 453, trong năm bán tài sản, người bán thực tế nhận được tiền bán hàng thông qua các khoản vay có chủ đích. Trong một giao dịch điển hình, người bán ký hợp đồng bán tài sản tăng giá trị cho người mua để lấy tiền mặt và sau đó có chủ đích bán cùng tài sản đó cho một người trung gian để đổi lấy kỳ phiếu trả góp. Người trung gian sau đó có ý bán tài sản này cho người mua và nhận giá mua bằng tiền mặt. Thông qua một loạt các bước liên quan, người bán nhận được số tiền tương đương với giá bán, trừ các khoản phí giao dịch khác nhau, dưới hình thức một khoản vay có chủ đích, không hoàn trả và không bảo đảm.

Người đóng thuế đã tham gia vào bất kỳ giao dịch nào trong số này hoặc đang dự tính tham gia vào các giao dịch đó nên xem xét cẩn thận các yêu cầu pháp lý cơ bản và tham khảo ý kiến của các cố vấn độc lập, có năng lực trước khi yêu cầu bất kỳ quyền lợi về thuế có chủ đích nào. Người đóng thuế đã yêu cầu các quyền lợi về thuế có chủ đích của một trong bốn giao dịch này trên tờ khai thuế nên xem xét thực hiện các bước khắc phục, chẳng hạn như nộp tờ khai sửa đổi và tìm kiếm lời khuyên độc lập. Khi thích hợp, IRS sẽ không thừa nhận các quyền lợi về thuế có chủ đích từ các giao dịch trong danh sách này và IRS có thể áp dụng tiền phạt liên quan đến độ chính xác từ 20% đến 40% hoặc tiền phạt gian lận dân sự là 75% của bất kỳ khoản thuế trả thiếu nào.

Mặc dù danh sách này không phải là danh sách độc nhất về các giao dịch mà IRS đang xem xét kỹ lưỡng, nhưng nó đại diện cho một số xu hướng phổ biến hơn và các giao dịch có thể đạt đến đỉnh điểm trong mùa khai thuế khi các tờ khai thuế được khai và nộp. Người đóng thuế và người hành nghề phải luôn cảnh giác khi tham gia vào các giao dịch có vẻ "quá tốt đến khó tin."

IRS vẫn cam kết có sự thực thi thuế kiên quyết, rõ ràng, mạnh mẽ để hỗ trợ việc tuân thủ tự nguyện. Để chống lại sự phát triển đa dạng các giao dịch có khả năng lạm dụng này, IRS đã thành lập Văn Phòng Điều Tra Xúc Tiến Tránh Thuế (OPI) để điều phối các hoạt động thực thi trên Toàn dịch vụ và tập trung vào những người tham gia và những người xúc tiến các giao dịch trốn thuế lạm dụng. IRS có nhiều phương tiện để tìm ra các giao dịch có khả năng lạm dụng, bao gồm kiểm tra, điều tra xúc tiến tránh thuế, tuyên bố của người lên tiếng báo cáo, phân tích dữ liệu và xem xét các tài liệu tiếp thị.