IRS cảnh báo người đóng thuế về các trò lừa đảo mới trong mùa khai thuế liên quan đến tiền lương trên Mẫu W-2; những người nộp tờ khai giả có thể bị phạt, điều tra

IR-2023-38, ngày 3 tháng 3 năm 2023

WASHINGTON — Hôm nay, Sở Thuế vụ đã đưa ra một cảnh báo người tiêu dùng để cảnh báo những người đóng thuế về những trò lừa đảo mới thúc giục mọi người sử dụng thông tin về tiền lương trên tờ khai thuế để yêu cầu các khoản tín thuế giả với hy vọng nhận được khoản tiền hoàn thuế lớn.

Một mưu đồ đang lan truyền trên mạng xã hội khuyến khích mọi người sử dụng phần mềm thuế để tự điền vào Mẫu W-2, Báo cáo Tiền lương và Thuế (tiếng Anh) và bao gồm thông tin thu nhập sai. Trong mưu đồ W-2 này, những kẻ lừa đảo gợi ý những người bịa ra khoản thu nhập lớn và số liệu khấu lưu cũng như chủ lao động trả khoản này. Sau đó, những kẻ lừa đảo hướng dẫn mọi người nộp tờ khai thuế giả theo phương thức điện tử với hy vọng nhận được khoản tiền hoàn thuế đáng kể – đôi khi lên tới năm con số – nhờ số tiền khấu lưu lớn.

IRS cùng với các đối tác của Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh (tiếng Anh) trong ngành thuế và các tiểu bang, đang tích cực theo dõi mưu đồ này và các mưu đồ khác. Ngoài ra, IRS làm việc với các công ty về tiền lương và các chủ lao động lớn – cũng như Sở An sinh Xã hội – để xác minh thông tin W-2.

Với Tuần lễ Bảo vệ Người tiêu dùng Quốc gia bắt đầu từ thứ Hai, IRS và các đối tác của Hội nghị Thượng đỉnh cảnh báo mọi người không rơi vào những trò lừa đảo này.

Quyền Ủy viên IRS Doug O'Donnell cho biết: "Chúng tôi nhận thấy những dấu hiệu cho thấy trò lừa đảo này đang gia tăng và chúng tôi lo ngại rằng những người đóng thuế vô tội có thể có nguy cơ bị rơi vào bẫy khiến họ có nguy cơ bị phạt tài chính và hình sự". "IRS và các đối tác của Hội nghị Thượng đỉnh về An ninh nhắc nhở mọi người rằng không có cách bí mật nào để nhận tiền miễn phí hoặc khoản tiền hoàn thuế lớn. Mọi người không nên bịa ra thu nhập và cố gắng nộp tờ khai thuế gian lận với hy vọng được hoàn lại số tiền lớn."

Hai chiêu thức của mưu đồ này cũng đang được IRS xem xét; cả hai đều liên quan đến việc lạm dụng thông tin tiền lương Mẫu W-2 với hy vọng tạo ra khoản tiền hoàn thuế lớn hơn:

  • Một chiêu thức liên quan đến những người sử dụng Mẫu 7202, Tín thuế nghỉ bệnh nghỉ phép Gia đình cho một số Cá nhân tự kinh doanh (tiếng Anh), để yêu cầu một khoản tín thuế dựa trên thu nhập kiếm được với tư cách là nhân viên chứ không phải với tư cách là cá nhân tự doanh. Các khoản tín thuế này dành cho các cá nhân tự doanh trong năm 2020 và 2021 trong thời kỳ đại dịch; chúng không áp dụng cho tờ khai thuế năm 2022.
  • Một chiêu thức tương tự liên quan đến những người bịa ra các nhân viên không có thực được thuê làm việc trong gia đình họ và sử dụng Bảng H (Mẫu 1040), Thuế lao động tại gia (tiếng Anh), để thử yêu cầu tiền hoàn thuế dựa trên tiền lương gia đình và ốm đau giả mà họ chưa bao giờ trả. Mẫu này được thiết kế để khai báo thuế lao động của hộ gia đình nếu người đóng thuế thuê ai đó làm công việc gia đình và những khoản tiền lương đó phải chịu thuế An sinh Xã hội, Medicare hoặc FUTA hoặc nếu chủ lao động khấu lưu thuế thu nhập liên bang từ những khoản tiền lương đó.

IRS nhắc nhở những người làm thử điều này rằng họ phải đối mặt với hàng loạt hình phạt. Điều này có thể bao gồm hình phạt cho tờ khai phù phiếm là $5.000 (tiếng Anh). Người khai thuế cũng có nguy cơ bị truy tố hình sự vì nộp tờ khai thuế sai trái.

Đối với bất kỳ ai đã tham gia vào một trong những mưu đồ này, có một số tùy chọn mà IRS đề xuất. Mọi người có thể điều chỉnh tờ khai thuế trước đó hoặc tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế đáng tin cậy.