Nhiều người đóng thuế có thể khai thuế tiểu bang bằng cách sử dụng dịch vụ Khai Thuế Miễn Phí của IRS

Lời Khuyên Về Thuế của Sở Thuế Vụ số 2023-20, ngày 15 tháng 2 năm 2023

Nhiều người đóng thuế biết về chương trình Khai Thuế Miễn Phí của IRS, chương trình này cho phép những người kiếm được dưới $73.000 khai thuế liên bang miễn phí. Họ cũng nên chắc chắn kiểm tra xem chương trình có miễn phí khai thuế tiểu bang hay không. Khai Thuế Miễn Phí của IRS có thể giúp hàng triệu người đóng thuế đủ điều kiện ở hơn 20 tiểu bang khai cả thuế liên bang và tiểu bang miễn phí.

Các tiểu bang có trong chương trình Khai Thuế Miễn Phí của IRS là:

 • Arkansas
 • Arizona
 • Đặc Khu Columbia
 • Georgia
 • Idaho
 • Indiana
 • Iowa
 • Kentucky
 • Massachusetts
 • Michigan
 • Minnesota
 • Missouri
 • Mississippi
 • Montana
 • New York
 • North Carolina
 • North Dakota
 • Oregon
 • Rhode Island
 • South Carolina
 • Vermont
 • Virginia 
 • West Virginia

Dưới đây là một số điều cần biết về việc khai thuế tiểu bang thông qua Khai Thuế Miễn Phí:

 • Hạn mức thu nhập là $73.000 đối với Khai Thuế Miễn Phí của IRS.
   
 • Người đóng thuế phải hoàn thành tờ khai thuế liên bang trước khi bắt đầu khai thuế tiểu bang nếu họ đang sử dụng cùng một phần mềm cho cả hai.
   
 • Không phải tất cả các đối tác Khai Thuế Miễn Phí của IRS đều cung cấp dịch vụ khai thuế tiểu bang miễn phí và những đối tác cung cấp dịch vụ này có thể không cung cấp cho tất cả các tiểu bang.
   
 • Một số đối tác Khai Miễn Thuế Phí của IRS sẽ tính phí giúp khai thuế tiểu bang. Nếu người đóng thuế sử dụng công cụ tra cứu trực tuyến Khai Thuế Miễn Phí của IRS để tìm đề nghị từ một nhà cung cấp dịch vụ Khai Thuế Miễn Phí, thì họ nên xem xét cẩn thận đề nghị đó để xem liệu tờ khai thuế tiểu bang được bao gồm miễn phí hay có tính phí.
   
 • Alaska, Florida, New Hampshire, Nevada, South Dakota, Tennessee, Texas, Washington và Wyoming không có thuế thu nhập tiểu bang, nhưng người đóng thuế vẫn có thể sử dụng dịch vụ Khai Thuế Miễn Phí của IRS để khai thuế liên bang theo phương thức điện tử.

Một số tiểu bang có các lựa chọn khai thuế miễn phí của riêng họ đối với các tờ khai thuế tiểu bang. Người đóng thuế có thể truy cập trang web của sở thuế vụ của tiểu bang địa phương họ để biết thông tin chi tiết.

Thêm thông tin:

Đăng ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của IRS (tiếng Anh)