Quy trình xác minh danh tính trực tuyến mới để truy cập công cụ tự trợ giúp của IRS

Mẹo Thuế của IRS 2021-181, ngày 7 tháng 12 năm 2021

Gần đây IRS đã ra mắt quy trình đăng nhập và xác minh danh tính được cải tiến, cho phép nhiều người truy cập và sử dụng công cụ và ứng dụng trực tuyến của IRS một cách an toàn.

Với quy trình xác minh dễ tiếp cận trên thiết bị di động này, người đóng thuế có thể truy cập vào một số dịch vụ trực tuyến của IRS, bao gồm:

Các ứng dụng bổ sung sẽ chuyển sang quy trình mới trong năm tới.

Quy trình mới tiếp cận được với nhiều người hơn thông qua việc sử dụng nhiều tài liệu nhận dạng hơn và tăng cường hỗ trợ từ phía bộ phận trợ giúp cho những người đóng thuế gặp sự cố khi cố gắng xác minh danh tính trực tuyến.

IRS đang sử dụng ID.me để cung cấp dịch vụ xác minh danh tính. Quy trình mới này là một phần trong cam kết về lâu dài của IRS nhằm đảm bảo rằng thông tin về người đóng thuế chỉ được cung cấp cho người có quyền hợp pháp đối với dữ liệu.

IRS đã tích hợp quy trình mới về tạo tài khoản này vào một số ứng dụng được sử dụng bởi các chuyên gia thuế, bao gồm cả những ứng dụng yêu cầu giấy ủy quyền hoặc ủy quyền thông tin thuế trực tuyến bằng cách sử dụng Tài Khoản Chuyên Gia Thuế (tiếng Anh) hoặc để nộp Mẫu 2848 và 8821 trực tuyến (tiếng Anh).

Truy Cập các công cụ của IRS

Người đóng thuế sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản ID.me. Nếu họ đã có tên người dùng IRS thì có thể sử dụng thông tin đăng nhập của mình từ hệ thống cũ để đăng nhập cho đến mùa hè năm 2022. Tuy nhiên, họ cần tạo tài khoản ID.me càng sớm càng tốt. Bất kỳ ai đã có tài khoản ID.me từ Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em hoặc từ cơ quan chính phủ khác thì đều có thể đăng nhập bằng tài khoản này.

Để xác minh danh tính của mình với ID.me, người đóng thuế sẽ cần:

  • Cung cấp ảnh chụp bằng lái xe, ID tiểu bang hoặc hộ chiếu.
  • Tự chụp ảnh chân dung bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính có webcam.

Sau khi danh tính của người đóng thuế được xác minh, họ có thể truy cập một cách an toàn vào các dịch vụ trực tuyến của IRS.

Xem Tờ Thông Tin của chúng tôi về quy trình xác minh danh tính mới để biết thêm thông tin.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)