Quy trình xác minh danh tính mới để truy cập một số công cụ và dịch vụ trực tuyến của IRS

FS-2021-15, ngày 17 tháng 11 năm 2021

Sở Thuế Vụ đã cập nhật cách thức đăng nhập và xác minh danh tính của người dùng dành cho một số dịch vụ trực tuyến của IRS bằng nền tảng thân thiện với thiết bị di động được cung cấp bởi bên thứ ba đáng tin cậy đồng thời cải thiện trải nghiệm người dùng. IRS khuyến khích người đóng thuế tạo một tài khoản mới bằng cách sử dụng một trong những công cụ được liệt kê dưới đây. Quy trình mới này là một phần trong các sáng kiến Quản Lý Danh Tính, Thông Tin Đăng Nhập và Truy Cập (ICAM) của IRS nhằm cung cấp thêm cách thức xác minh danh tính của người đóng thuế và cách họ mà truy cập công cụ IRS.

IRS đang sử dụng ID.me, một nhà cung cấp công nghệ đáng tin cậy về dịch vụ xác minh danh tính và đăng nhập, giúp người đóng thuế truy cập vào công cụ IRS một cách an toàn. Bất kỳ ai đã có tài khoản ID.me từ Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em hoặc từ cơ quan chính phủ khác thì đều có thể đăng nhập bằng tài khoản này. Nếu là người dùng mới, họ sẽ phải cung cấp ảnh chụp tài liệu nhận dạng như bằng lái xe, ID tiểu bang hoặc hộ chiếu như một phần của quy trình xác minh danh tính. Ngoài ra họ cũng phải tự chụp ảnh chân dung bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính có webcam. Sau khi đã xác minh danh tính của mình, họ có thể sử dụng tài khoản của mình trên nhiều công cụ của IRS cũng như tại cơ quan chính phủ khác mà cũng sử dụng ID.me.

Ứng dụng trực tuyến cho cá nhân đóng thuế

IRS đã cập nhật hệ thống xác minh danh tính và đăng nhập của những ứng dụng trực tuyến sau:

 • Tài Khoản Trực Tuyến

   
  Truy cập một cách an toàn vào thông tin tài khoản cá nhân, bao gồm tổng số tiền nợ, lịch sử chi trả, Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, chi tiết kế hoạch chi trả và những thông tin khác.
   

 • Nhận Bản Ghi Trực Tuyến

   
  Nhận nhiều loại bản ghi cho loạt Mẫu 1040 trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.
   

 • Thỏa Thuận Thanh Toán Trực Tuyến

   
  Đăng ký trực tuyến kế hoạch chi trả để chi trả dần số tiền còn thiếu.
   

 • Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em


  Kiểm tra việc đăng ký nhận các khoản ứng trước, hủy đăng ký nhận khoản ứng trước, cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng và địa chỉ gửi thư, đồng thời xem các khoản chi trả.
   

 • Nhận Số PIN Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN)

   
  Nhận hoặc lấy lại số IP PIN, là một số gồm 6 chữ số giúp ngăn chặn hành vi khai thuế bằng Số An Sinh Xã Hội (SSN) hoặc Mã Số Thuế Cá Nhân (ITIN) của người khác.

Ứng dụng trực tuyến dành cho các chuyên gia thuế

IRS cũng tích hợp quy trình mới về tạo tài khoản này vào một số ứng dụng được sử dụng bởi chuyên gia thuế, bao gồm những ứng dụng yêu cầu giấy ủy quyền hoặc ủy quyền thông tin thuế trực tuyến bằng cách sử dụng Tài Khoản Chuyên Gia Thuế (tiếng Anh) hoặc để nộp Mẫu 2848 và 8821 trực tuyến (tiếng Anh). IRS sẽ chuyển đổi các công cụ Dịch Vụ Điện Tử e-Services dành cho chuyên gia thuế sang hệ thống đăng nhập mới vào mùa hè năm 2022.

Truy Cập Công Cụ của IRS

Khi truy cập các công cụ được liệt kê ở trên, người đóng thuế sẽ phải đăng nhập bằng tài khoản ID.me. Những người đã có tên người dùng IRS có thể tiếp tục sử dụng thông tin đăng nhập của họ từ hệ thống cũ để đăng nhập cho đến mùa hè năm 2022, nhưng sẽ được nhắc nhở tạo tài khoản ID.me càng sớm càng tốt. Bất kỳ ai đã có tài khoản ID.me từ Cổng Thông Tin Cập Nhật Về Tín Thuế Trẻ Em hoặc từ cơ quan chính phủ khác thì đều có thể đăng nhập bằng tài khoản này.

Để xác minh danh tính với ID.me, người đóng thuế cần cung cấp ảnh chụp giấy tờ tùy thân như bằng lái xe, ID tiểu bang hoặc hộ chiếu. Ngoài ra họ cũng phải tự chụp ảnh chân dung bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính có webcam. Sau khi danh tính của người đóng thuế đã được xác minh, họ có thể truy cập một cách an toàn vào các dịch vụ trực tuyến của IRS.

Những người đóng thuế cần trợ giúp trong việc xác minh danh tính hoặc gửi phiếu trợ giúp có thể truy cập Trang web trợ giúp về IRS của ID.me (tiếng Anh).

Bảo vệ quyền riêng tư

IRS cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người đóng thuế tại Hoa Kỳ. Những quyền lợi và sự bảo vệ này được mô tả trong Tiêu Mục 26 của Bộ Luật Hoa Kỳ Mục 6103, Tiêu Mục 26 của Bộ Pháp Điển Các Quy Định Liên Bang Phần 301, Đạo Luật về Quyền Riêng Tư năm 1974, Đạo Luật Hiện Đại Hóa Bảo Mật Thông Tin Liên Bang, Đạo luật Tự Do Thông Tin cũng như các chính sách và hành động của IRS. Tìm hiểu thêm về hành động của IRS trong Chính Sách Quyền Riêng Tư Của IRS (tiếng Anh).