Những điểm mới mà người đóng thuế cần xem xét khi chuẩn bị sẵn sàng nộp thuế năm 2021

Lời Khuyên Về Thuế Trong Đại Dịch COVID số 2020-172, ngày 12/16/2020

Khi người đóng thuế sẵn sàng khai thuế liên bang, họ cần xem xét một số điểm mới liên quan đến khoản tín thuế cần kê khai và khoản khấu trừ được thực hiện. Những điều này có thể ảnh hưởng đến bất kỳ khoản hoàn trả nào mà người đóng thuế có thể nhận được.

Dưới đây là một số điểm mới chính mà mọi người nên xem xét khi khai thuế năm 2020.

Tín thuế trợ cấp phục hồi

Người đóng thuế có thể kê khai tín thuế trợ cấp phục hồi (Tiếng Anh) nếu họ đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện (Tiếng Anh) vào năm 2020 và:

  • Họ đã không nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế trong năm 2020.
  • Họ độc thân và khoản chi trả cho họ ít hơn $1,200.
  • Họ đã kết hôn, nộp hồ sơ chung cho năm 2018 hoặc 2019 và khoản chi trả cho họ ít hơn $2,400.
  • Họ không nhận được $500 cho mỗi đứa trẻ đủ điều kiện.

Khoản chi trả lãi từ tiền hoàn thuế

Những người đã nhận được một khoản tiền hoàn thuế liên bang vào năm 2020 có thể đã được trả lãi. Sở Thuế Vụ đã gửi các khoản chi trả lãi suất cho những người đóng thuế cá nhân đã kịp thời nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2019 và nhận được tiền hoàn lại. Hầu hết các khoản chi trả lãi suất được nhận tách biệt với tiền hoàn thuế. Các khoản chi trả tiền lãi phải chịu thuế và phải được báo cáo trên tờ khai thuế lợi tức liên bang năm 2020 của quý vị. Vào tháng 1/2021, Sở Thuế Vụ sẽ gửi Mẫu Đơn 1099-INT, Lợi Tức Từ Lãi Suất (Tiếng Anh) cho bất kỳ ai nhận được số tiền lãi ít nhất là $10.

Trợ cấp khấu trừ thiện nguyện mới

Điểm mới trong năm nay đó là những người đóng thuế mà không liệt kê các khoản khấu trừ có thể nhận khoản khấu trừ thiện nguyện (Tiếng Anh) lên đến $300 cho các khoản đóng góp tiền mặt được thực hiện vào năm 2020 cho các tổ chức đủ điều kiện (Tiếng Anh). Để biết thêm thông tin, mọi người cần xem thêm Ấn Phẩm 526, Đóng Góp Thiện Nguyện (Tiếng Anh).

Các lời nhắc khác liên quan đến việc hoàn lại tiền

  • Người đóng thuế không nên phụ thuộc vào việc nhận khoản tiền hoàn lại vào một ngày nhất định nào đó, đặc biệt khi thực hiện các giao dịch mua bán lớn hoặc chi trả hóa đơn. Một số khoản tiền thuế hoàn lại có thể cần xem xét thêm và việc xử lý có thể mất nhiều thời gian hơn.
  • Khoản tiền hoàn lại cho những người đóng thuế yêu cầu Tín Thuế Lợi Tức Do Lao Ðộng hoặc Tín Thuế Trẻ Em Bổ Sung, không thể được phát hành trước giữa tháng Hai. Điều này áp dụng cho toàn bộ khoản tiền hoàn lại, không chỉ phần không liên quan đến các khoản tín thuế này.
  • Cách nhanh nhất và an toàn nhất để nhận được tiền hoàn lại là kết hợp việc chuyển tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng với khai điện tử bao gồm cả chương trình Khai Thuế Miễn Phí của Sở Thuế Vụ. Người đóng thuế có thể theo dõi trạng thái hoàn tiền của mình bằng cách sử dụng công cụ Tiền Hoàn Lại Của Tôi Ở Đâu?

Đọc Thêm Thông Tin:

Đăng Ký Nhận Lời Khuyên Về Thuế Của Sở Thuế Vụ (Tiếng Anh)