Phụ huynh có thể tăng ngân sách cho mùa tựu trường bằng cách yêu cầu các khoản tín thuế và tiền hoàn thuế

Mẹo Thuế Mùa COVID 2022-134, ngày 31 tháng 8, 2022

Mùa hè đang dần trôi đi và một năm học nữa lại bắt đầu. Khi bọn trẻ quay trở lại lớp học, các bậc cha mẹ sẽ đánh dấu các khoản trong danh sách cung cấp của trường. Nếu họ muốn tăng ngân sách cho mùa tựu trường, cha mẹ và người bảo hộ nên đảm bảo rằng họ không bỏ lỡ các khoản tiền hoàn thuế và tín thuế năm 2021 của mình.

Nhiều người không được hoàn thuế vì họ không khai thuế liên bang. Một số người chọn không khai thuế vì họ không kiếm đủ tiền để được yêu cầu khai thuế (tiếng Anh). Nói chung, họ sẽ không chịu tiền phạt do không khai thuế nếu bị nợ tiền hoàn thuế – nhưng họ cũng sẽ không nhận được tiền hoàn thuế.

Tiền hoàn thuế không phải là khoản tiền duy nhất mà mọi người có thể bị mất khi họ không khai thuế. Nếu họ đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế, như tín thuế trẻ em và tín thuế thu nhập kiếm được, thì họ cũng bị bỏ lỡ số tiền đó.

Tín thuế trẻ em

Tín thuế trẻ em giúp các gia đình có trẻ đủ điều kiện được giảm thuế. Quý vị có thể yêu cầu khoản tín thuế này ngay cả khi quý vị không thường khai thuế.

Người đóng thuế đủ điều kiện nhận toàn bộ khoản tín thuế trẻ em năm 2021 cho mỗi trẻ đủ điều kiện nếu họ đáp ứng tất cả các yếu tố về tính đủ điều kiện (tiếng Anh) và thu nhập hàng năm của họ không nhiều hơn:

  • $150,000 nếu họ đã kết hôn và khai thuế chung hoặc nếu họ khai thuế với tư cách là người góa vợ/chồng đủ điều kiện.
  • $112.500 nếu họ khai thuế với tư cách là chủ gia đình.
  • $75,000 nếu họ là người độc thân hoặc đã kết hôn và khai thuế riêng.

Cha mẹ và người giám hộ có thu nhập cao hơn có thể đủ điều kiện để yêu cầu tín thuế từng phần. Công Cụ Trợ Tá Thuế Tương Tác có thể giúp mọi người kiểm tra xem họ có đủ điều kiện không (tiếng Anh).

Tín thuế thu nhập kiếm được

Tín thuế thu nhập kiếm được giúp những người lao động và gia đình có thu nhập thấp đến trung bình được giảm thuế. Nếu ai đó đủ điều kiện, họ có thể sử dụng tín thuế này để giảm các khoản thuế họ nợ – và có thể tăng tiền hoàn thuế.

Người lao động có thu nhập thấp đến trung bình có trẻ đủ điều kiện có thể đủ điều kiện để yêu cầu tín thuế thu nhập kiếm được nếu một số quy tắc đủ điều kiện phù hợp với họ. Mọi người có thể đủ điều kiện cho EITC ngay cả khi họ không thể khai trẻ trên tờ khai thuế của mình. Truy cập IRS.gov để tìm hiểu cách yêu cầu EITC mà không có trẻ đủ điều kiện.

Những người đủ điều kiện nhận EITC cũng có thể đủ điều kiện nhận các khoản tín thuế khác, bao gồm:

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)