Các lợi ích về thuế cho chủ nhà

Mẹo thuế IRS 2024-51, ngày 21 tháng 5, 2024

Cho dù ai đó là chủ nhà hiện tại hay mua một ngôi nhà mới vào mùa hè này thì việc sở hữu một ngôi nhà có thể tốn kém. Có những lợi ích về thuế có thể giúp người đóng thuế tiết kiệm tiền và bù trừ một số chi phí đi kèm với việc sở hữu nhà. Chủ nhà nên xem lại các khoản khấu trừ thuế, các chương trình và trợ cấp nhà ở để xem liệu họ có đủ điều kiện hay không.

Các chi phí liên quan đến nhà được khấu trừ

Hầu hết người mua nhà đều vay thế chấp để mua nhà và sau đó thanh toán hàng tháng cho bên nắm giữ thế chấp. Khoản thanh toán này có thể bao gồm các chi phí khác để sở hữu một ngôi nhà.

Các chi phí chủ nhà có thể khấu trừ là:

Người đóng thuế phải khấu trừ từng khoản để khấu trừ chi phí sở hữu nhà.

Chủ nhà không thể khấu trừ bất kỳ khoản nào sau đây:

  • Bảo hiểm bao gồm bảo hiểm hỏa hoạn và bảo hiểm toàn diện và bảo hiểm quyền sở hữu.
  • Số tiền áp dụng để giảm số tiền gốc của khoản vay thế chấp.
  • Tiền lương trả cho người giúp việc nhà.
  • Khấu hao.
  • Chi phí tiện ích, chẳng hạn như gas, điện hoặc nước.
  • Hầu hết các chi phí quyết toán hoặc ký kết vay thế chấp (tiếng Anh).
  • Tiền ký thác làm tin, tiền trả trước hoặc tiền đặt cọc bị mất.
  • Hệ thống hoặc dịch vụ Internet hoặc Wi-Fi.
  • Các phí hiệp hội chủ sở hữu nhà, phí hiệp hội nhà condo hoặc phí chung.
  • Sửa nhà.

Tín thuế lãi vay thế chấp

Tín thuế lãi vay thế chấp giúp những người có thu nhập thấp hơn đủ khả năng sở hữu nhà. Những người đủ điều kiện có thể yêu cầu tín thuế này (tiếng Anh) mỗi năm cho một phần tiền lãi vay thế chấp nhà đã trả. Chủ nhà có thể đủ điều kiện nhận tín thuế này nếu họ được chính quyền tiểu bang hoặc địa phương cấp Giấy chứng nhận Tín thuế Vay thế chấp đủ điều kiện. Giấy chứng nhận chỉ được cấp cho một khoản vay thế chấp mới để mua một ngôi nhà chính.

Các mục sư và trợ cấp nhà ở quân đội

Các mục sư (tiếng Anh)thành viên của quân chủng (tiếng Anh) nhận trợ cấp nhà ở không chịu thuế vẫn có thể khấu trừ thuế bất động sản và lãi vay thế chấp nhà. Họ không phải giảm các khoản khấu trừ dựa trên khoản trợ cấp.

Thêm thông tin:

Đăng ký nhận các Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)