Ngày Thuế dành cho các cá nhân kéo dài đến ngày 5/17: Bộ Ngân Khố, Sở Thuế Vụ gia hạn thời hạn chi trả và khai thuế

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2021-59, Ngày 3/17/2021

WASHINGTON — Bộ Ngân Khố và Sở Thuế Vụ hôm nay đã thông báo rằng ngày đến hạn khai thuế lợi tức liên bang cho các cá nhân cho niên thuế 2020 sẽ được tự động gia hạn từ ngày 4/15/2021 sang ngày 5/17/2021. Sở Thuế Vụ sẽ cung cấp hướng dẫn chính thức trong những ngày tới.

"Thời điểm này tiếp tục là một thời gian khó khăn đối với nhiều người và Sở Thuế Vụ muốn tiếp tục làm mọi thứ có thể để giúp người đóng thuế vượt qua các tình huống bất thường liên quan đến đại dịch, đồng thời thực hiện các trách nhiệm quản lý thuế quan trọng", Ủy Viên Sở Thuế Vụ Chuck Rettig cho biết. "Ngay cả với thời hạn mới, chúng tôi cũng kêu gọi người đóng thuế xem xét khai thuế càng sớm càng tốt, đặc biệt là những người đang bị nợ tiền hoàn thuế. Khai thuế điện tử và sử dụng hình thức tiền gửi trực tiếp là cách nhanh nhất để nhận được tiền hoàn thuế và nó có thể giúp một số người đóng thuế nhanh chóng nhận được bất kỳ khoản chi trả kích thích nào còn lại mà họ có thể được hưởng".

Người đóng thuế cá nhân cũng có thể trì hoãn các khoản chi trả thuế lợi tức liên bang cho niên thuế 2020 đến hạn vào ngày 4/15/2021 sang hạn mới là ngày 5/17/2021, mà không bị phạt và trả lãi suất, bất kể số tiền nợ thuế là bao nhiêu. Việc gia hạn này áp dụng cho những người đóng thuế cá nhân, bao gồm cả những cá nhân nộp thuế tự kinh doanh. Tiền phạt, tiền lãi và các khoản bổ sung vào tiền thuế sẽ bắt đầu được cộng dồn vào bất kỳ số dư chưa chi trả nào còn lại kể từ ngày 5/17/2021. Những người đóng thuế cá nhân sẽ tự động tránh được tiền lãi và tiền phạt đối với các khoản thuế nộp trước ngày 5/17.

Những người đóng thuế cá nhân không cần phải nộp bất kỳ mẫu đơn nào hoặc gọi cho Sở Thuế Vụ để đủ điều kiện cho việc gia hạn khai thuế và nộp thuế liên bang tự động này. Người đóng thuế cá nhân cần thêm thời gian để khai thuế sau thời hạn ngày 5/17 có thể yêu cầu gia hạn khai thuế cho đến ngày 10/15 bằng cách nộp Mẫu Đơn 4868 (tiếng Anh) thông qua chuyên gia thuế, phần mềm thuế của họ hoặc sử dụng đường dẫn Khai Thuế Miễn Phí trên IRS.gov. Mẫu Đơn 4868 cho phép người đóng thuế được gia hạn cho đến ngày 10/15 để nộp tờ khai thuế năm 2020 nhưng không gia hạn thời gian nộp các khoản thuế đã đến hạn. Người đóng thuế phải nộp thuế lợi tức liên bang của họ đến hạn trước ngày 5/17/2021, để tránh lãi suất và tiền phạt.

Sở Thuế Vụ kêu gọi những người đóng thuế đến hạn được nhận tiền hoàn thuế nên khai thuế càng sớm càng tốt. Hầu hết các khoản tiền hoàn thuế liên quan đến tờ khai điện tử được phát hành trong vòng 21 ngày.

Sự gia hạn này không áp dụng cho các khoản chi trả thuế ước tính đến hạn vào ngày 4/15/2021. Các khoản chi trả này vẫn đến hạn vào ngày 4/15. Thuế phải được trả khi người đóng thuế kiếm được hoặc nhận lợi tức trong năm, thông qua các khoản khấu lưu hoặc khoản chi trả thuế ước tính. Nói chung, các khoản chi trả thuế ước tính được trả hàng quý cho Sở Thuế Vụ từ những người có lợi tức mà không bị khấu lưu thuế, bao gồm lợi tức tự kinh doanh, tiền lãi, cổ tức, tiền cấp dưỡng cho người phối ngẫu hoặc lợi tức cho thuê nhà. Hầu hết người đóng thuế tự động bị khấu lưu thuế từ phiếu lương của họ và được hãng sở nộp cho Sở Thuế Vụ.

Tờ khai thuế tiểu bang

Thời hạn khai thuế liên bang được hoãn lại đến ngày 5/17/2021, chỉ áp dụng cho các tờ khai lợi tức liên bang cá nhân và các khoản chi trả tiền thuế (bao gồm thuế lợi tức tự kinh doanh) mà đáng ra sẽ đến hạn vào ngày 4/15/2021, không phải các khoản chi trả tiền thuế tiểu bang hoặc các khoản ký gửi hoặc chi trả thuộc bất kỳ loại thuế liên bang nào khác. Người đóng thuế cũng sẽ cần phải khai thuế lợi tức ở 42 tiểu bang cộng với District of Columbia. Thời hạn khai thuế và chi trả của các tiểu bang là khác nhau và không phải lúc nào cũng giống với thời hạn khai thuế của liên bang. Sở Thuế Vụ kêu gọi người đóng thuế kiểm tra cơ quan thuế tiểu bang để biết những thông tin chi tiết đó (tiếng Anh).

Cứu trợ thiên tai đối với các cơn bão mùa đông tại Louisiana, OklahomaTexas

Đầu năm nay, sau khi có các tuyên bố về thảm họa được ban hành bởi Cơ Quan Quản Lý Trường Hợp Khẩn Cấp Liên Bang (FEMA), Sở Thuế Vụ thông báo cứu trợ cho các nạn nhân của các cơn bão mùa đông vào tháng Hai ở Texas, OklahomaLouisiana. Các tiểu bang này có thời hạn cho đến ngày 6/15/2021 để nộp các tờ khai thuế cá nhân và doanh nghiệp khác nhau và thực hiện chi trả thuế. Việc gia hạn đến ngày 5/17 này không ảnh hưởng đến thời hạn cuối tháng 6 này

Để biết thêm thông tin về việc cứu trợ thiên tai này, hãy truy cập trang cứu trợ thiên tai (tiếng Anh) trên IRS.gov.